ارزش پیپ برای اکانت های دلار آمریکا


محاسبه ارزش هر پیپ در Forex

در تجارت Forex ; ارزش پیپ ممکن است مسئله ی گیج کننده ای باشد ; پیپ واحد اندازه گیری تغییر ارز است ; پیپ در بیشتر جفت ارزها چهارمین رقم اعشار است ; به عنوان مثال ; اگر جفت ارز EUR/USD از ۱ / ۱۰۱۵ به ۱۰ / ۱۰۱۶ تغییر کند این تغییر یک پیپ محسوب می شود .

بیشتر بروکرها قیمت پیپ کسری ارائه می دهند ; به این ترتیب شما رقم اعشاری پنجم را مانند ۱ ; ۱۰۱۶۵ مشاهده می کنید که نشان دهنده نیم پیپ است .

مقدار سود و یا ضرر تغییر یک پیپ به جفت ارز مورد معامله و همچنین ارزی که با آن افتتاح حساب کرده اید بستگی دارد ; ارزش پیپ حائز اهمیت است چرا که ریسک را تحت تأثیر می گذارد .

اگر ارزش پیپ را ندانید نمی توانید اندازه یک پوزیشن ایده آل Forex را برای معاملات به صورت دقیق محاسبه کنید و در نتیجه میزان ریسک در معاملات تان یا خیلی کم و یا بیش از حد خواهد بود .

محاسبه ارزش پیپ در معامله با حسابی که بر حسب دلار آمریکا است

بیشترین جفت ارزهای معامله شده در دنیا با دلار آمریکا ( USD ) مظنه می شوند ; هنگامی که دلار آمریکا در قسمت دوم ( سمت راست ) یک جفت ارز قرار بگیرد ; ارزش پیپ ثابت بوده و تغییر نمی کند ; این در حالی است که حساب شما بر حسب دلار آمریکا باشد .

مقدار پیپ ثابت عبارت است از :

• ۱۰ دلار به ازای هر لات استاندارد که برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارزش ارز است .

• ۱ دلار به ازای هر مینی لات که برابر با ۱۰۰۰۰ واحد ارزش ارز است .

• ۰ ; ۱۰ دلار به ازای هر میکرولات که برابر با ۱۰۰۰ واحد ارزش ارز است .

این مقادیر پیپ در هر جفت ارزی که دلار آمریکا در آن در قسمت دوم قرار دارد مانند EUR/USD ; GBP/USD ; AUD/USD و NZD/USD اعمال می شود .

اگر دلار در قسمت دوم نباشد

• مقادیر پیپ ذکر شده را تقسیم بر نرخ USD/XXX کنید .

به عنوان مثال ; برای محاسبه ارزش پیپ در جفت ارز USD/CAD ; به هنگام معامله در حسابی که بر حسب دلار آمریکا است ; ۱۰ دلار را بر نرخ USD/CAD تقسیم کنید ; اگر نرخ USD/CAD = 1 ; 2500 باشد ; ارزش پیپ در هر لات استاندارد دلار آمریکا برابر با ۸ و یا ۱۰ دلار است که این مقدار را باید بر ۱ ; ۲۵ تقسیم کرد ;

محاسبه ارزش پیپ برای حساب هایی که بر حسب ارزی غیر از دلار آمریکا هستند

صرف نظر از نوع ارز حساب ; وقتی که ارز در قسمت دوم جفت ارز قرار گیرد ; ارزش پیپ ثابت خواهد بود .

به عنوان مثال ; اگر حساب شما بر حسب دلار کانادا ( CAD ) باشد در این صورت ارزش پیپ برای هر جفت ارزی که به صورت XXX/CAD است ( مانند USD/CAD ) ثابت خواهد بود .

به این ترتیب ; یک لات استاندارد برابر با ۱۰$ CAD ; یک مینی لات برابر با ۱$ CAD و یک میکرولات برابر با ۰ ; ۱۰$CAD خواهد بود .

برای محاسبه ارزش پیپ وقتی که دلار کانادا در قسمت اول ( سمت چپ ) قرار دارد ; باید نرخ ثابت پیپ را تقسیم بر نرخ ارز کنید ; به عنوان مثال ; برای محاسبه ارزش پیپ یک مینی لات اگر نرخ ارز۰ ; ۷۸۲۰ = CAD/CHF باشد ; ارزش یک پیپ برابر با ۱ ; ۲۷$CAD خواهد بود .

اگر یکی از ارزها ین ژاپن ( JPY ) مثلاً JPY/CAD باشد در این صورت باید نتیجه را ضرب در ۱۰ کنید ; به عنوان مثال ; اگر قیمت CAD/JPY برابر با ۸۹ ; ۰۹ باشد ; برای محاسبه ارزش پیپ استاندارد باید ۱۰$CAD را بر ۸۹ ; ۰۹ تقسیم کرده و سپس نتیجه را در ۱۰ ضرب کنید که ارزش پیپ به دست آمده ۱۱ ; ۲۳$CAD خواهد بود .

برای محاسبه ارزش پیپ حساب هایی که این ارز را شامل می شوند باید همین مراحل را طی کنید .

ارزش پیپ برای جفت ارزهای دیگر

همه جفت ارزها شامل ارز حساب تان نمی شوند ; ممکن است که حساب تان به دلار باشد و قصد معامله جفت ارز EUR/GBP را داشته باشید ; در ادامه به چگونگی محاسبه ارزش پیپ جفت ارزهایی که شامل ارز حساب تان نمی شوند می پردازیم .

ارز دوم همیشه ثابت است ; این در صورتی است که فرد حسابی با آن ارز داشته باشد ; به عنوان مثال ; می دانیم که اگر فردی حسابی بر حسب پوند انگلیس ( GBP ) داشته باشد ; همانطور که در بالا اشاره شد ارزش پیپ EUR/GBP برابر با ۱۰ GBP به ازای هر لات استاندارد خواهد بود .

در گام بعدی باید ۱۰ GBP را به ارز تان تبدیل کنید ; اگر حساب تان به دلار آمریکا باشد ; باید ۱۰GBP را بر نرخ USD/GBP تقسیم کنید ; اگر نرخ این جفت ارز برابر با ۰ ; ۷۶۰۰ باشد ; بنابراین ; ارزش پیپ برابر با ۱۳ ; ۱۶ USD خواهد بود .

اگر تنها به یک مظنه ی «برعکس» مانند GBP/USD در نرخ ۱ ; ۳۱۵۲ دسترسی دارید آن را بر نرخ مربوطه تقسیم کرده تا مقدار ۰ ; ۷۶۰۰ یعنی نرخ USD/GBP را به دست بی آورید ; پس از آن می توانید محاسبات بالا را انجام دهید .

اگر ارز حساب تان یورو است و می خواهید ارزش پیپ جفت ارز AUD/CAD را محاسبه کنید ; به یاد داشته باشید که برای حسابی که بر حسب دلار کانادا است ; یک لات استاندارد برای این جفت ارز برابر با ۱۰$CAD خواهد بود .

برای تبدیل ۱۰$ CAD به یورو کافی است آن را به نرخ جفت ارز EUR/CAD تقسیم کنید ; اگر نرخ برابر با ۱ ; ۴۸۱۳ باشد ; ارزش پیپ لات استاندارد برابر با ۶ ; ۷۵ EUR خواهد بود .

همیشه این نکته را در نظر بگیرید که کدام ارز ارزش پیپ را تعیین می کند ( ارز دوم در سمت راست ) ; به این ترتیب ; ارزش پیپ ثابت ارز مربوطه را با تقسیم بر نرخ XXX/YYY ( XXX ارز حساب تان ) به ارز خود تبدیل کنید .

چگونه در اقیانوس فارکس شنا کنیم …… و بوسیله کوسه ماهی ( معامله گران بزرگ ) خورده نشویم

فارکس

اشخاصی هستند که وارد خیابان ورود ممنوع می شوند یا شخصی که علامت روی درب را می بیند که گفته است به طرف خود بکشید اما با این وجود به سمت مقابل فشار می دهد . با خود فکر می کنید حتما باید احمق باشم که چنین کارهائی کنم .

در مور د بازار فارکس نیز فکر می کنید که ساده است و شما جز گروه ساده اندیش قرار نمی گیرید . فکر نمی کنم بازار فارکس به آسانی دنبال کردن چند اندیکاتور٬کلیک بر روی موس و شمردن سودها باشد .

در طول سالهای گذشته می توانستم سود های زیادی از بازار کسب کنم .

این فکر ها را دور بریزید و فقط توجه خود ارزش پیپ برای اکانت های دلار آمریکا را به سمینار رایگان فارکسی که برگزار می شود معطوف کنید و همه نادانسته هایتان را فرا بگیرید . خوب من در مسابقات جهانی سال 2005 معاملات فیوچرز با 148 % سوددهی رتبه دوم را کسب کردم اما نزدیک به 15 سال طول کشید تا به این حد برسم .

ام روزه معامله گری در بازار فیوچرز مستلزم ثبات احساسات و تلاشهای روحی فراوانی است. از زمانی که افرادی در برنامه های تلویزیونی از آسان بودن فارکس می گفتند در این بازار معامله کرده ام .البته اعتقادم این است که بازار فارکس آسان نیست .

حقیقتا بازار فارکس اقیانوسی از کوسه ها ( معامله گران حرفه ای ) است که منتظرند تا ماهی های کوچک ( معامله گران تازه کا ر) را ببلعند . چگونه از یک ماهی کوچک (معامله گر تازه کار ) به یک کوسه (معامله گر بزرگ ) تبدیل شوید؟ تجربه 15 ساله ام در بازار فیوچرز و اخیرا بازار فارکس سه مورد مهم را یاد آور می شو د:

شناخت بازار

شناخت رقابت

دانستن طرح تان برای حمله

باقی ماندن در بازار فارکس مستلزم رعایت این سه نکته است . حتی غفلت در یکی از اینها باعث می شود که شما طعمه معامله گران بزرگ شوید .

شناخت بازار :

اولین قدم برای شنا کردن در اقیانوس فارکس این اس ت که بدانید آب چگونه است؟ آیا می دانید 1 پیپ چیست؟گر پاسخ را می دانید آیا می توانید ارزش پیپ در دلار آمریکا را برای جفت ارز یورو دلار محاسبه کنید؟

درباره جفت ارز یورو ین چطور؟ اگر نمی دانید مهم است که پایه و اساس کار را فرا بگیرید و بدانید . زمانی را برای یاد گیری اختصاص دهید . درباره رقابت بعدا صحبت می کنیم اما خیالتان راحت باشد که رقبای شما همه چیز رادرباره بازار فارکس می دانند .

مطالب پایه ای را از کجا یاد بگیریم؟ وب سایت ها و مقالات در ارتباط با بازار فارکس فراوان هستند . یک ایده خوب این است که تعدادی کتاب در این باره بخوانید یا منابع خوب آموزشی را در اینترنت برای استفاده پیدا کنید .( نه فقط سایتهای فروشند ه)

یکی دیگر از کلیدهای موفقیت بیشتر دانستن درباره هزینه معاملات است . در زمانی که تصمیمات معاملاتیتان را عملی می سازید باید هزینه ای را بابت کمیسیون به ک ارگزار پرداخت کنید . این هزینه که تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش است اسپرد نامیده می شود.

در هر معامله اسپرد بین 20 دلار تا 80 دلار متغیر است و باید برای موفقیت در معامله بر آن غلبه کنید .بهترین راه استفاده از جفت ارزهایی است که اسپرد کمتری دارند .

بعد از ت حقیقات کافی ممکن است به این نتیجه برسید که بر روی جفت ارز های اصلی تمرکز کنید . ممکن است بخواهید ارزهایی را که یک سر آن دلار آمریکا ٬ ین ژاپن٬ پوند استرلینگ یا یورو است معامله کنید .

جفت ارزهایی که از این ارزها تشکیل می شوند اسپرد پایین تر ٬ نقد شوندگی بالاتر و اخبار فاندامنتال در دسترس تری دارند . اما به حرف من اکتفا نکنید . در بازار تحقیق بیشتری بکنید تا زمانی که جفت ارزی را بیابید که با آن احساس راحتی داشته باشید .

رقابت را بشناسید :

چرا باید به خود زحمت بدهید که درباره رقابت با دیگران در بازار فارکس نگران ب اشید؟

فارکس یک بازی مجموع صفر است . (نظر نویسنده ). برای هر دلاری که توسط شخص در بازار به دست می آید شخص دیگری پول از دست داده است .

گرفتن از دیگران تنها راه ی است که به وسیله آن پول به دست می آوریم . مانند بازار سهام نیست که ممکن است همه از بالا رفتن سهمی منتفع شوند و سود کنند . (به استثنای فروشندگان جزئی )

فارکس بازی برد ­برد نیست شاید حتی به نوعی بازی برد – باخت باشد. دانستن این قانون و تشخیص اینکه رقبایتان به چه چیزی گرایش دارند کمک می کند به یک موضع قابل قبول برسید .

بازیگران اصلی فارکس چه کسانی هستند؟ بانکها٬ هج فاند ها و شرکت های چند ملیتی بازیگران اصلی
هستند و از طریق فارکس پول ارزش پیپ برای اکانت های دلار آمریکا زیادی به دست می آورند . یک شرکت خودروسازی اخیرا بخشی از درآمدش را از طریق فارکس به

این گروه ها باید برای بازیگران خرد و کوچک بازار وحشت آور ورعب انگیز باشند زیرا که اینها بازیگران اصلی بازار هستند . این سازمان ها شب و روز معامله می کنند .نقاط ورود و خروج در بازار را به خوبی می دانند و خرده پاها را از سر راه بر میدارند .

حرک ات بزرگ در بازار معمولا در نتیجه فعالیت این حرفه ای هاست .به نوعی پیروی از آنها و پیروی از روندی که آنها شروع کننده اش هستند می تواند استراتژی مناسبی باشد .

در همان بازاری که بزرگان حضور دارند خرده پاها هم به وفور یافت می شوند .بزرگان رقبای شما هستند دانستن اینکه آنها چه گرایشی دارند و چه تصمیمی می گیرند می تواند به شما کمک کند.

برای مثال اکثر تازه کاران استاپ لاس خود را در نقاطی که خطوط حمایت و مقاومت در آن واقع شده است قرار می دهند . با دانستن این موضوع شما می توانید از این موضوع بهره برداری کنید .

به یاد ب یاورید که زمانی که تازه شروع به کار کرده بودید چه چیز هائی در باره نمودار آموختید ٬ حالا این آماتورهای تازه وارد در حال یادگیری همان مطالب هستند .پس شما می توانید معاملات آنها را با شکست مواجه کنید .

شکست دادن یک تریدر آماتور که در پشت میزش در اطاقی مشغول م عامله در بازار فارکس است به مراتب ساده تر از شکست یک برنامه 5000 دلاری پیچیده است که با روش هوش مصنوعی معامله می کند .

از بزرگان تقلید کنید و خرده پاها را شکست دهید .این روشی است که از شما یک خرده پای سریع می سازد یا حتی شاید شما را تبدیل به یک بازیگر بزرگ نماید .

طرح خود را برای حمله بدانید و سعی کنید یک خرده پا نباشید :

درباره بازار فارکس و رقبا دانستید .آیا ترسیده اید؟ اگر نه نیاز دارید تا یک بار دیگر مراحل 1 و 2 را مرور کنید و زمان بیشتری را برای یادگیری اختصاص دهید . کار در بازار فراکس بسیار مشکل است و شما یک بازیگر کوچک در این بازار گسترده هستید .

با این فکر که معامله گری در بازار فارکس آسان است خودتان را دست نیندازید. وقتی فهمیدید که فارکس نیازمند کار سخت و طاقت فرساست آماده اید تا مبادرت به انجام طرحتان کنید . دو راه برای اینکار وجود دارد :

” خودتان کار کنید یا از مشاور بهره ببرید “

اگر تصمیم دارید خودتان انجامش دهید باید زمانی بین 500 تا 1000 ساعت اختصاص دهید و مبلغی بین 2000 دلار تا 5000 دلار بابت نرم افزار٬ کتاب و سمینار هزینه کنید .

خواه ناخواه این چیزی است که برای شما یک سیستم ترید خوب به ارمغان خ واهد آورد . اگر بخواهید میان بر بزنید نتایج آن را در معاملاتتان مشاهده خواهید نمود . فقط به این خاطر شکست می خورید .

چاره دیگر استفاده از یک مشاور یا سرویسهای مشاوره است . ممکن است زمان کمتری بگیرد اما نهایتا با وجود مشاور هم باید به سختی تلاش کنید .

دنباله روی کورکورانه از یک سری سیگنال خرید و فروش از یک سرویس نامشخص اینترنتی دادن پولتان به یک مشاور ناشناس راهی مطمئن برای این است که پولتان را از دست بدهید .

نتیجه :

این دیدگاه مختصری بود درباره اینکه چطور می توانید در بازار فارکس باقی بمانید .راه حل این است که با فارکس مثل یک تجارت برخورد کنید نه یک سرگرمی.

زمان کافی اختصاص دهید برای اینکه واقعا بازار و حرکاتش را بفهمید . درک کنید که بر علیه حرفه ای هائی هستید که از هر ضعف در استراتژی شما یا روانشناسی معاملاتیتان استفاده می کنند .

اگر این سه کار را انجام دهید ممکن است خودتان را در بین نجات یافتگان ببینید و در بازار متلاطم فارکس کامیاب شوید.

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس: فارکس یک بازار جهانی است که در هر ۲۴ ساعت شبانه روز برای ۵ روز در هفته در دسترس است.

با این حال با توجه به تفاوت ساعت در مختصات جغرافیایی، محدوده های زمانی متفاوتی دارد به طور مثال در هر هفته بازار فارکس در بریتانیا از ساعت ۲۲ یکشنبه شب باز میشود ودر همین ساعت در جمعه شب بسته میشود.

با این حال ۳ مرکز مالی معاملاتی اصلی وجود دارند که توکیو، لندن و نیویورک هستند.

در هر روز معاملات روزانه در نیوزیلند شروع میشوند و ساعات معاملاتی به ترتیب به مکان های دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها منتقل میشود که عبارتند از سیدنی، توکیو، هنگ کنگ، سنگاپور، بحرین، فرانکفورت، ژنو، زوریخ، پاریس، لندن، نیویورک، شیکاگو و در نهایت لس آنجلس.

در لندن بازار ارز در ساعت ۸:۰۰ GMT باز میشود که در همین زمان روز معاملاتی در سنگاپور و هنگ کنگ به پایان میرسند، در ۱۳:۰۰ GMT در لندن بازار های نیویورک در حال باز شدن هستند و در روز بعد نیز به همین ترتیب بازارها باز و بسته میشوند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی کاربرد دارند. به طور مثال الگوهای شمعی، اندیکاتورها، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش های غربی را میتوان برای تحلیل جفت ارز های بازار فارکس بکار گرفت.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

با این وجود، در بازار فارکس اصطلاحاتی بکار برده میشود که متعلق به این بازار است.

مانند لات، مارجین، لوریج، مارجین آزاد، پیپ و… . در ویدئوی زیر توضیحات کلی در ارتباط با این اصطلاحات فراهم گردیده است:

دوستان خود را با اصطلاحات فارکس تحت تاثیر قرار دهید

وقتی مبتدی هستی باید قبل از هرکاری، اصطلاحاتِ موضوع را مثل کف دست بلد باشید.

بعضی از این اصطلاحات را قبلاً یاد گرفته‌اید، اما مرور کردنشان ضرری ندارد.

ارزهای اصلی و فرعی

هشت ارزی که بیشتر از بقیه معامله می‌شوند عبارت‌اند از:

دلار آمریکا،‌ یورو، ین ژاپن، پوند استرلینگ، فرانک سوئیس، دلار کانادا، دلار نیوزلند و دلار آمریکا که به آنها ارز اصلی گفته می‌شود. این ارزها سیال ترین ارزها هستند.

همه‌ی ارزهای دیگر به عنوان ارز فرعی شناخته می‌شوند.

ارز پایه (Base Currency)

ارز پایه اولین ارز در هر جفت ارز است. مظنه ارز نشان می‌دهد که ارزش ارز پایه در برابر ارز دوم چقدر است.

به عنوان مثال اگر نرخ دلار آمریکا/فرانک سوئیس برابر با 1.6350 باشد، یک دلار آمریکا مساوی با 1.6350 فرانک سوئیس است.

در بازار فارکس، دلار آمریکا معمولاً ارز "پایه" برای مظنه‌ها در نظر گرفته می‌شود، این یعنی مظنه‌ها به صورت واحد 1 دلار در ارز دیگر در جفت ارز بیان می شوند.

استثناهای اصلی این قانون پوند انگلیس، یورو و دلار استرالیا و نیوزلند هستند.

ارز دوم (مظنه) (Quote Currency):

ارز مظنه دومین ارز در هر جفت ارز است. اغلب به این ارز پیپ گفته می شود و هرگونه سود یا زیان با این ارز بیان می شود.

پیپ (Pip)

پیپ کوچکترین واحد قیمت برای هر ارز است.

تقریباً همه جفت‌های ارزها از پنج رقم مهم تشکیل شده‌اند و اکثر جفت‌ها دارای نقطه اعشار بلافاصله بعد از رقم اول هستند، یعنی دلار آمریکا برابر با 1.2538 است.

در این مثال، یک پیپ برابر است با کوچکترین تغییر در رقم چهارم اعشار یعنی 0.0001. بنابراین، اگر ارز مظنه در هر جفت دلار آمریکا باشد، یک پیپ همیشه برابر است با یک صدم سنت.

استثناهای قابل توجه جفت ارز‌هایی هستند که شامل ین ژاپن می شوند که در آن پیپ برابر با 0.01 است.

پیپک (Pipette)

پیپک یک دهم پیپ است. برخی از کارگزاران برای دقت بیشتر در نرخ‌ها، پیپ‌های کسری یا پیپت‌ها را به عنوان مظنه استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر یورو/دلا آمریکا از 1.32156 به 1.32158 کند، دو پیپک جابه‌جا هواهد شد.

قیمت عرضه (Bid Price)

قیمت عرضه، قیمتی است که کارگزار یا صرافی برای خرید جفت ارز از تریدر پیشنهاد می‌کنند. با این قیمت، تریرد می‌تواند ارز پایه را بفروشد. Bid در سمت چپ قیمت جفت ارز نشان داده شده است.

قیمت تقاضا (Ask/Offer Price)

قیمت تقاضا، قیمتی است که کارگزار یا صرافی برای فروش جفت ارز به تریدرپیشنهاد می‌کنند. با این قیمت تریدر می‌تواند ارز پایه را خریداری کند. قیمت تقاضا در سمت راست قیمت جفت ارز نشان داده شده است.

اسپرد قیمت عرضه و تقاضا (Bid-Ask Spread)

اسپرد تفاوت قیمت بین عرضه و تقاضا است.

" رقم بزرگ (Big figure quote)" عبارت کارگزاری‌ها است که به چند رقم اول نرخ ارز اشاره دارد. این ارقام اغلب در قیمت‌های فروشنده حذف می شوند.

به عنوان مثال، نرخ USD/JPY ممکن است 118.30/118.34 باشد، اما به صورت شفاهی بدون سه رقم اول به عنوان "30/34" ذکر می شود.

در این مثال دلار آمریکا/ین ژاپن دارای 4 پیپ تفاوت است.

قیمت قراردادی (Quote Convention)

نرخ ارز در بازار فارکس با فرمت زیر بیان می شود:

ارز پایه/ارز مظنه = قیمت خرید/قیمت فروش

هزینه تراکنش (Transaction Cost):

تفاوت قیمت خرید/فروش در واقع همان هزینه معامله است که بعد اتمام آن به کارگزار با صرافی می‌رسد.

به عنوان مثال یورو/دلار آمریکا با نرخ 1.2812/15، هزینه تراکنش سه پیپ است.

فرمول محاسبه هزینه تراکنش به صورت زیر است:

هزینه تراکنش (Spread) = قیمت خرید – قیمت فروش

ارز کراس (Cross Currency):

ارز متقاطع به هر جفت ارزی گفته می شود که هیچ یک از ارزهای آن دلار آمریکا نباشد. این جفت‌ها رفتار قیمتی نامنظمی از خود نشان می‌دهند زیرا تریدر در واقع دو معامله دلاری را آغاز کرده است.

به عنوان مثال، شروع یک خرید طولانی مدت یورو/پوند استرلینگ معادل خرید یک جفت ارز یورو/دلار آمریکا و فروش پوند استرلینگ/دلار آمریکا است. جفت ارزهای متقاطع اغلب هزینه تراکنش بالاتری دارند.

مارجین

هنگامی که یک حساب مارجین جدید با یک کارگزار فارکس باز می کنید، باید حداقل مبلغ را نزد آن کارگزار بگذارید.

این مقدار از کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت است و می تواند بین 100 دلار تا 100000 دلار باشد.

هر بار که معامله جدیدی را انجام می دهید، درصد مشخصی از مانده حساب در حساب مارجین به عنوان مارجین مورد نیاز اولیه برای معامله جدید کنار گذاشته می شود.

این مبلغ بر اساس جفت ارز اصلی، قیمت فعلی آن و تعداد واحدهای (لات) معامله شده است. اندازه لات همیشه به ارز پایه اشاره دارد.

به عنوان مثال، فرض کنید یک حساب کوچک باز می کنید که یک لورج 200:1 یا 0.5٪ مارجین را ارائه می دهد. اکانت های کوچک با لات های کوچک معامله می کنند. فرض کنید یک لات کوچک برابر با 10000 دلار است.

اگر بخواهید یک مینی لات باز کنید، به جای اینکه مجبور باشید 10000 دلار کامل را تهیه کنید، فقط به 50 دلار ($10000 x 0.5% = $50) نیاز خواهید داشت.

اهرم (Leverage)

اهرم نسبت مقدار سرمایه مورد استفاده در یک معامله به بیعانه مورد نیاز ("Margin") است.

در واقع اهرم توانایی کنترل مقادیر زیادی سهام با سرمایه‌ای نسبتاً کم است.

اهرم به طور چشمگیری در میان کارگزاران مختلف متفاوت است و از 2:1 تا 500:1 متغیر است.

بهترین زمان معامله در فارکس چه زمانی است؟

بهترین زمان معامله در فارکس

بهترین زمان معاملات در طول هفته و بهترین روزهای هفته برای معاملات فارکس، چرایی اهمیت نوسانات بازار، بهترین ماه‌ها برای معامله در فارکس و علت رکود بازار فارکس در تابستان موضوع اصلی این مقاله هستند. اگر قصد شروع فعالیت و سرمایه‌گذاری را در بازار فارکس دارید، با ما همراه باشید.

سشن‌ های بازار فارکس

در هریک از سشن‌های بازار فارکس، نقدینگی به میزان کافی وجود دارد اما مقدار نقدینگی در هر سشن یکسان نیست. دوره‌هایی هستند که عملکرد قیمت به‌طور مداوم نوسان دارد و دوره‌هایی وجود دارد که همه‌چیز در حالت رکود است. علاوه بر این، جفت‌های ارز، فعالیت‌های متفاوتی را در زمان‌های خاصی از روز معاملاتی، در رابطه با جمعیت‌شناسی شرکت‌کنندگان آنلاین از خود نشان می‌دهند.

در بازار 24 ساعته و سریع فارکس، زمان ‌ بندی بسیار مهم است و انتخاب بهترین سشن بازار فارکس می‌تواند به پتانسیل سود فرد بیفزاید. سه‌سشن اصلی بازار فارکس در سراسر جهان وجود دارد.

سشن توکیو: 9صبح تا 6 بعد از ظهر JST (زمان استاندارد ژاپن)

بهترین زمان معامله در فارکس

سشن آسیایی، اولین سشن هفته و هرروز معاملاتی است. افتتاحیه‌ی سشن خیلی زود با سیدنی استرالیا آغاز می‌شود اما زمانی ‌ که توکیو، پایتخت مالی آسیا، یک‌ساعت بعد به آن ملحق می‌شود، بازار شتاب بیش‌تری می‌گیرد. درواقع، توکیو اولین سشن مهم فارکس است که شروع می‌شود و یک مرکز مالی بزرگ برای چندین اقتصاد در سراسر آسیا است. توکیو تقریباً 6درصد از کل معاملات جهانی FX را در طول دوره‌ی کامل معاملات آسیایی به خود اختصاص می‌دهد. بسیاری از شرکت‌کنندگان بزرگ بازار در طول سشن آسیایی فعال هستند تا سفارش‌های خود را مطابق با پویایی بازار ایجاد کنند. ین ژاپن، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند ازجمله ارزهای موردعلاقه در این سشن هستند؛ زیرا معامله‌گران و مشاغل اقتصادهای بزرگ آسیایی از ارز داخلی خود در مبادلات ارزی خود استفاده می‌کنند.

سشن لندن: 8صبح تا 5بعد از ظهر به‌وقت گرینویچ

سشن لندن بازار فارکس

با توجه به اینکه 34.1درصد از گردش مالی روزانه‌ی جهان در بریتانیا (لندن) و 7.5درصد دیگر در مناطق زمانی مجاور فرانسه، آلمان و دانمارک رخ می‌دهد، به ‌ راحتی می‌توان فهمید که چرا سشن اروپا را نباید نادیده گرفت. تعداد زیادی از فعالان بازار، لندن را به بی‌ثبات‌ترین بازار جهان برای تجارت ارز تبدیل کرده‌اند که با سشن‌های آمریکایی و آسیایی نیز ارتباط دارد. مشکل معامله‌گران آمریکایی این است که ممکن است مجبور شوند خیلی زود بیدار شوند (یا تا دیروقت بیدار بمانند) تا یک سشن اروپایی که از ساعت 2صبح تا 12بعد از ظهر به وقت شرقی برگزار می‌شود را معامله کنند. البته، این سشن برای معامله‌گر اروپایی ایدئال است و برای معامله‌گر آسیایی که می‌تواند سشن اروپایی را در طول عصر خود (3بعد از ظهر تا نیمه‌شب، به ‌ وقت هنگ کنگ) معامله کند، خیلی بد نیست. ارزهایی مانند یورو، پوند انگلیس و فرانک سوئیس، در این سشن به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ زیرا معامله‌گران کشورهای اروپایی از ارز داخلی خود در معاملات ارزی خود استفاده می‌کنند.

سشن نیویورک: 8صبح تا 5بعد از ظهر EST (منطقه‌ی زمانی شرقی)

سشن نیویورک برای معامله در بازار forex

با توجه به اینکه 16.6درصد از گردش مالی روزانه‌ی جهان در ایالات متحده ( NYC ) اتفاق می‌افتد و بیش‌تر بازارهای مالی جهان هم احتمالاً تحت تاثیر آن هستند، به ‌ راحتی می‌توان متوجه تأثیر و اهمیت این سشن در بازار فارکس شد. اروپایی‌ها برای فعالیت در این سشن باید تا دیروقت بیدار بمانند و آسیایی‌ها در طی این سشن احتمالاً در رختخواب هستند.

بهترین روز و بهترین زمان برای معامله در فارکس چیست؟

برای شناسایی بهترین زمان معامله در فارکس، باید نگاهی عمیق به کل معاملات در هفته داشته باشیم. لازم به ذکر است که بازار فارکس یک بازار جهانی است و زمان‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، براساس ساعت و زمان جهانی است.

روند تغییر و شروع فعالیت‌ها در بازار فارکس، معمولاً در ابتدای هفته (دوشنبه به وقت ایران) کند است و در سه‌شنبه به اوج خود می‌رسد؛ سپس، یک کاهش جزئی در چهارشنبه رخ می‌دهد. در پنج‌شنبه که شاهد بیش‌ترین میزان نوسانات در بازار فارکس خواهیم بود، در جمعه با شدت کم‌تری قابل مشاهده است. حوالی ساعت 17:00 به‌وقت گرینویچ روز جمعه، تمام فعالیت‌ها در بازار به پایان می‌رسد و همه ‌ چیز در تعطیلات پایان هفته متوقف می‌شود.

بنابراین، اگر به‌دنبال پاسخی کوتاه برای «بهترین زمان معامله در فارکس چه زمانی است؟» هستید، باید بگوییم که وسط هفته زمان مناسبی برای خریدوفروش در بازار فارکس است.

برای مشاهده‌ی محدوده‌‎ی پیپ روزانه‌ی جفت‌ارزهای اصلی، به جدول زیر توجه کنید:

دلار استرالیا-دلار آمریکا

دلار نیوزلند-دلار آمریکا

دلار آمریکا-دلار کانادا

اگر تجربه‌ی سرمایه ‌ گذاری در بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال دارید، حتماً می‌دانید که نوسانات بازار ثابت نیست. براساس بررسی‌های انجام شده، میزان این نوسانات، براساس ساعتی، بلکه هرهفته یا حتی ماه، متفاوت است. به همین دلیل، آگاهی از این نوسانات و تکنیک‌های محافظت از آن اهمیت زیادی دارد. با توجه به جدول بالا، می‌توان به این نتیجه رسید که در ستون «یکشنبه»، محدوده‌ی پیپ پایین و در ستون‌های «سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه»، محدوده‌ی پیپ بالاتر است.

چرا محدوده‌ی پیپ را به‌عنوان شاخص نوسان انتخاب می‌کنیم؟ محدوده‌ی پیپ میزان نوسانات را دقیقاً اندازه نمی‌گیرد اما راهی بصری برای به‌دست‌آوردن تصویری نسبتاً جامع از بازار است. محدوده‌ی پیپ نشان می‌دهد که بازارها در یک روز خاص، به ‌ طور متوسط چقدر می‌توانند تغییر کنند.

معامله در فارکس از یکشنبه تا دوشنبه

یکی از عواملی که در میزان نوسانات بازار و درنتیجه بهترین زمان معامله در فارکس تأثیرگذار است، اختلاف زمانی در مناطق جغرافیایی مختلف است. به‌عنوان مثال، وقتی در استرالیا صبح دوشنبه است، در اروپا هنوز یکشنبه‌شب است. درنتیجه، سشن‌های معاملاتی در بازار فارکس طی این مدت، فعال و باز نیست. بازار فارکس در این مدت فعال اما نوسانات کم است. ازآنجایی‌که در تعطیلات آخر هفته فعالیت اقتصادی چندانی وجود ندارد، بعید است که بازار با شرایط جدید سازگار شود. بنابراین، یکشنبه بهترین روز برای معامله در بازار فارکس نیست. به همین دلیل است که توصیه می‌شود هفته‌ی معاملاتی خود را از یکشنبه شروع نکنید.

دوشنبه نیز بهترین روز هفته برای معامله‌ی ارز نیست و شرایط بازار در نیمه‌ی اول روز دوشنبه تا حدی کساد است. معامله‌گران اروپایی قبل از اینکه تصمیم به بازکردن سفارش‌های جدید بگیرند، منتظر اخبار اقتصادی و داده‌های کلان هستند. معامله‌گران با شروع هفته، سعی می‌کنند روندهای آینده را پیش‌بینی کرده و با آن‌ها سازگار شوند. به همین دلیل است که دوشنبه کم ‌ نوسان ‌ ترین روز هفته است.

وسط هفته برای معامله در بازار فارکس

روند معاملات در سه‌شنبه سریع‌تر شده و بازار اولین جهش فعالیت را تجربه می‌کند. نوسانات بازار در روز سه‌شنبه تقریباً 120 تا 130درصد بیش‌تر از روز دوشنبه است. به همین دلیل است که سه‌شنبه یکی از بهترین روزها برای خریدوفروش در بازار فارکس است. در روز چهارشنبه، کاهش جزئی در نوسانات وجود دارد. فعالیت معاملاتی در حد متوسطی بین روزهای دوشنبه و سه‌شنبه کاهش می‌یابد. این اتفاق، به ‌ دلیل پدیده‌ای به نام swap است. به بیان ساده، سوآپ سود یک ‌ شبه است و توسط معامله‌گرانی که پوزیشن خود را بین سشن‌های روزانه حفظ می‌کنند، پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است که در معامله‌های کوچک، سود سوآپ زیاد نخواهد بود.

جمعه و شرایط معامله در بازار فارکس

جمعه‌ها اتفاق جالبی می‌افتد. جفت‌ارزهایی که در طول سشن‌های آسیایی و اروپایی محبوب هستند، شروع به همپوشانی می‌کنند. میزان نوسان برای این جفت‌ارزها تا حدی شبیه به روز پنجشنبه است. جفت‌ارز EUR/JPY و GBP/JPY ، عمدتاً جفت‌ارزهای مورد بحث ما هستند. در همین حین، حجم معاملات جفت‌ارزهای آمریکایی، تا حدی کاهش می‌یابد. این اتفاق، به‌دلیل تعطیلی بازارها در جمعه ‌ شب است. بنابراین، اگر قصد انجام معامله را در بازار فارکس و در روز جمعه دارید، بهتر است که نیمه‌ی اول آن را برای این کار انتخاب کنید.

علاوه بر این، روندهای هفتگی می‌توانند با بستن موقعیت‌های معامله‌گران برای جلوگیری از ریسک آخر هفته، جهت را تغییر دهند. البته، اولین جمعه‌ی هرماه در بازار فارکس، تحت تأثیر انتشار خبر حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده ( NFP ) است. این خبر می‌تواند باعث نوسانات عمده در تمام جفت‌های مرتبط با دلار شود.

درمجموع، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه به‌دلیل نوسانات بیش‌تر، بهترین روزها برای معاملات فارکس هستند. بیش‌ترین میزان معاملات بازار در اواسط هفته انجام می‌شود و دوشنبه و جمعه تاحدی غیرقابل پیش‌بینی هستند.

بهترین ماه‌ ها برای معامله در فارکس

اکنون که میزان پویایی بازار در هفته بررسی شد، ببینیم در طول سال چه اتفاقی می‌افتد. بهترین ماه‌ها برای معامله در فارکس کدامند؟ برای بررسی بهترین ماه‌ها برای معامله در فارکس، بهتر است که 12 ماه سال را در سه‌دسته تقسیم کنیم.

اولین دوره‌ی خوب شامل این پنج‌ ماه است:

پس از این ماه‌ها، نوسانات در طول تابستان کاهش می‌یابد:

دومین دوره‌ی خوب و مناسب برای معامله در فارکس، در پاییز رخ می‌دهد که بی‌ثبات‌ترین بخش سال است:

به‌طورکلی، دسامبر ماه خوبی برای معاملات است اما هنگام نزدیک‌شدن به پایان ماه، کاهش محسوسی در فعالیت بازار دیده می‌شود. تعطیلات، به‌طور طبیعی منجربه کاهش حجم معاملات می‌شود. پس از پایان دوره‌ی تعطیلات، فعالیت بازار افزایش می‌یابد.

رکود معاملات بازار فارکس در تابستان

ضرب ‌ المثلی در بازارهای لندن وجود دارد: «در ماه مِی بفروش و برو». تحقیقات S&P نشان می‌دهد که ماه‌های تابستان کم‌ترین بازدهی را برای اکثر بازارهای مالی اروپا نشان می‌دهد. آگوست بدترین ماه برای معامله است؛ زیرا بسیاری از معامله ‌ گران سازمانی اروپا و آمریکای شمالی در تعطیلات هستند. این اتفاق منجر به نوسانات قیمتی بیش‌تر می‌شود که کم‌تر قابل‌پیش ‌ بینی می‌شود. درنتیجه:

  • معامله ‌ گران بلندمدت، معاملات خود را در تابستان کنسل می‌کنند؛
  • با شروع فصل پاییز، معامله‌گران به بازار برمی‌گردند.

اگر همچنان می‌خواهید در تابستان به معاملات خود ادامه دهید، باید برای دوره‌های پر فراز و نشیب آماده شوید. معمولاً پس از روز کارگر در ایالات متحده، روند رکود در تابستان شکسته می‌شود. روز کارگر در آمریکا، اولین دوشنبه‌ی ماه سپتامبر است. فصل پاییز و زمستان را می‌توان دوره‌ی مناسبی برای کسب سود مجدد از بازار فارکس نامید. اگر تصمیم گرفته‌اید از فصل معاملات تابستانی صرف نظر کنید، در مورد نحوه‌ی بازگشت به بازار هوشمندانه عمل کنید.

کریسمس و ماراتن بهاری در بازار فارکس

کریسمس و ماراتن بهاری برای معامله در فارکس

رونق بازار فارکس در پاییز، منعکس ‌ کننده‌ی اکثر معامله‌گرانی است که پس از تعطیلات تابستانی خود به بازارها بازگشته‌اند. فعالیت تجاری در سایر صنایع نیز در همین زمان افزایش می‌یابد. این روند باعث می‌شود که ماه‌های پاییز بهترین زمان سال برای تجارت فارکس باشد. در نیمه‌ی دوم دسامبر، فعالیت ارزش پیپ برای اکانت های دلار آمریکا معاملاتی کاهش می‌یابد. میزان تغییرات بازار، چندهفته قبل و بعد از کریسمس بسیار کند است. قبل از اینکه رکود تابستانی دوباره آغاز شود، معامله‌گران می‌توانند از مزایای خریدوفروش در یک دوره‌ی 4 الی 5 ماهه بهره ‌ مند شوند.

در نظر داشته باشید که اگر در طول سال تعطیلات جهانی جشن گرفته شوند، حجم معاملات کاهش می‌یابد و بازارها می‌توانند با نوسانات غیرمنتظره روبرو شوند. این مورد به‌ویژه برای تعطیلات مهم مانند کریسمس و عید پاک صادق است. به‌عنوان یک معامله‌گر، همیشه باید تعطیلات مهم سال را بررسی کنید و آن‌ها را به تقویم معاملاتی خود اضافه کنید.

بهترین ساعت برای معامله‌ در فارکس

بهترین زمان روز برای معامله‌ در فارکس ساعاتی است که حجم و نوسانات در بالاترین سطح خود قرار دارد. حجم معاملات بالا به این معنی است که تعداد زیادی از یک جفت‌ارز خاص خریدوفروش می‌شود و نوسانات بالا به این معنی است که جفت‌ارز به‌سرعت حرکت می‌کند و روند سریعی دارد. حجم بالا و نوسانات قوی باعث ایجاد پیپ‌های بزرگ در بهترین ساعات معاملاتی می‌شوند. علاوه بر این، اسپردها در ساعات معاملاتی با حجم بالا باریک‌تر می‌شوند. اسپردهای باریک به‌معنای کارمزدهای تراکنش کم‌تر هستند.

یکی از بهترین زمان‌ های معامله در فارکس، هم‌زمانی دوسشن یا همپوشانی دوسشن است. این همپوشانی سشن نشان‌دهنده‌ی اوج زمان نقدینگی است و در هرروز، دوبار اتفاق می‌افتد:

همپوشانی آسیایی-اروپایی (8صبح تا 9صبح به‌وقت گرینویچ)

اولین همپوشانی برای معامله‌گران اروپایی در صبح (در عصر برای معامله‌گران ارزش پیپ برای اکانت های دلار آمریکا آسیایی) از ساعت 8 تا 9 به‌وقت گرینویچ (5عصر JST تا 6بعد از ظهر JST در توکیو) اتفاق می‌افتد. در این مدت، یک‌ساعت همپوشانی بین بازارهای آسیایی و اروپایی وجود دارد. جفت‌های EUR/JPY و GBP/JPY در این زمان بیش‌ترین میزان نوسانات را دارند.

همپوشانی ایالات متحده و اروپا (8صبح تا 11صبح EST )

دومین و انفجاری‌ترین همپوشانی برای معامله‌گران ایالات متحده در صبح (برای معامله‌گران اروپایی در بعد از ظهر) از ساعت 8 تا 11 EST (1 تا 4بعد از ظهر به‌وقت گرینویچ) اتفاق می‌افتد. این زمانی است که معامله‌گران اروپایی در کنار معامله‌گران آمریکایی در همپوشانی چهارساعته بین دوسشن معامله می‌کنند. این همپوشانی زمانی است که دو مرکز تجاری فعال جهان با هم تلاقی می‌کنند؛ درحالی‌که سشن اروپا در حال بسته‌شدن و سشن ایالات متحده در حال بازشدن است.

ساعات معاملاتی فارکس با حجم بالا می‌تواند خطرناک باشد

معامله‌گران فارکس باید با احتیاط عمل کنند؛ زیرا معاملات ارزی اغلب شامل نرخ‌های اهرمی بالای 1000 تا 1.8 است. درحالی‌که این نسبت، فرصت‌های سود وسوسه‌انگیزی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد اما ریسک ازدست‌دادن کل سرمایه‌گذاری را در یک معامله به همراه دارد. به‌طورکلی، خریدوفروش در بازار فارکس با ریسک همراه است. معامله‌گران مبتدی فارکس باید در شرکت‌هایی که پلتفرم‌های آزمایشی ارائه می‌دهند، حساب باز کنند. این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد تا معاملات فارکس ساختگی و مجازی انجام دهند. با معاملات آزمایشی، می‌توانید سود و زیان را محاسبه کنید تا ببینید در معاملات واقعی چگونه عمل می‌کنید. هنگامی‌که سرمایه‌گذاران یاد بگیرند و باتجربه‌تر شوند، می‌توانند معاملات واقعی فارکس را شروع کنند. مانند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دیگر، می‌توانید سود قابل‌توجهی کسب کنید اما ممکن است متحمل ضرر نیز شوید. بنابراین، خطرات احتمالی ازدست‌دادن سرمایه را در نظر بگیرید.

معامله‌ی بدون ریسک با استفاده از اکانت دمو در فارکس

آیا می‌دانستید که با استفاده از داده‌های لحظه‌ای بازار و نظارت کارشناسان حرفه‌ای معاملات، می‌توانید بدون به‌خطرانداختن سرمایه‌تان با ارز مجازی معامله کنید؟ معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند با حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک، استراتژی‌های فارکس خود را آزمایش کرده و بدون به‌خطرانداختن پول خود، آن‌ها را آزمایش کنند. اکانت دمو فرصت مناسبی برای معامله‌گر مبتدی است که با فضای فارکس آشنا شده و بدون ریسک و خطر، استراتژی ‌ های معاملاتی را امتحان کند.

خلاصه

در این مطلب، به بررسی بهترین زمان معامله فارکس براساس ماه، روز و ساعت پرداخته شده است. در برخی موارد، سشن‌های برتر فارکس با یکدیگر همپوشانی دارند که باعث می‌شود میزان نوسانات بازار بیش‌تر شده و خریدوفروش جفت‌ارزها در این زمان ایدئال باشد. به خاطر داشته باشید که زمان‌های بررسی شده در این مطلب، به‌وقت جهانی بوده و باید آن‌ها را به زمان ایران تبدیل کنید. همچنین، موارد گفته شده در این مطلب، تنها پیشنهادی هستند و هیچ کدام توصیه‌ی قطعی نیستند. بنابراین، مسئولیت سرمایه‌گذاری در بازار فارکس به عهده‌ی خودتان است و سرمایه ‌ ای که نمی ‌ توانید از دست بدهید، در این بازار قرار ندهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.