کد به کد در معاملات بورسی یعنی چه؟


انواع کد به کد در تابلوخوانی همراه با مثال کاربردی

در این مقاله ابتدا به تعریف انواع کد به کد در تابلوخوانی پرداخته می شود و سپس به تفصیل به توضیح کد به کد حقوقی به حقیقی که بیشترین کاربرد را دارد، می پردازیم.

انواع کد به کد در تابلوخوانی

1- کد به کد حقیقی به حقیقی

در این نوع کد به کد، دو گروه یا 2 شخص حقیقی از قبل با هم هماهنگ می کنند تا حجم قابل توجهی از سهام را بین خودشان منتقل کنند. اینکه افراد حقیقی دقیقا چه هدفی دنبال می کنند، مشخص نیست اما بعضی از دلایل رایج آن به شرح زیر می باشند:

1- ممکن است یک شخص حقیقی نیاز به نقدینگی داشته باشد و برای تامین نقدینگی، بخش قابل توجهی از سهام تحت مالکیت خود را به شخص و یا کد به کد در معاملات بورسی یعنی چه؟ اشخاص حقیقی دیگری واگذار کند. این موضوع در حالی است که فروشنده اطمینان دارد که نمادهایی که تحت مالکیت دارد، در کوتاه مدت مستعد رشد می باشند چرا که اخیرا هر روز صف خرید بوده اند و فرصت ورود نمی دادند اما به ناچار، به منظور تامین نقدینگی، سهام تحت مالکیت خود را با هماهنگی قبلی به شخص و یا اشخاص حقیقی دیگری منتقل می کند و البته اینطور توافق می کنند تا بخشی از سودی که برای خریداران حاصل می شود، به فروشنده اختصاص داده شود.

2- ممکن است یک شخص حقیقی از شخص حقیقی دیگری طلب داشته باشد و اینطور با هم توافق کنند که شخص طلب کار به جای اینکه از شخص بدهکار پول بگیرد، سهام دریافت کند. در این حالت نیز کد به کد حقیقی به حقیقی انجام می شود اما این نوع کد به کد نمی تواند دلیلی برای رشد و یا افت قیمت باشد.

3- گاهی اوقات بازیگران حقیقی، برای جلب توجه، حجم قابل توجهی از سهام را بین خودشان کد به کد می کنند تا اینطور جلب توجه کنند و سهامداران خرد را هم به خرید نماد مد نظر آن ها سوق دهند.

در تابلوخوانی، کد به کد حقیقی به حقیقی برای ما اهمیت کمی دارد، چرا که هدف از انجام آن به طور دقیق مشخص نیست و نمی توان با اطمینان گفت که موجب رشد قیمت یا افت قیمت می شود.

2- کد به کد حقیقی به حقوقی

این نوع کد به کد اگر روی مقاومت های معتبر تکنیکال انجام شود، هشدار فروش صادر می کند. دلیل این موضوع این است که افراد حقیقی که حجم قابل توجهی از سهام را دارند، قصد فروش و شناسایی سود دارند اما اگر بخواهند سهام تحت مالکیت خود را به سهامداران خرد بفروشند، ممکن است با صف فروش روبرو شوند و موفق به فروش حجم قابل توجهی از سهام نشوند. در این مواقع، افراد حقیقی با افراد حقوقی هماهنگ می کنند تا افراد حقوقی سهام تحت مالکیت آن ها را خریداری کنند. با توجه به اینکه منابع مالی افراد حقوقی متعلق به خودشان نمی باشد، حتی اگر روی مقاومت های معتبر تکنیکال هم حجم قابل توجهی از سهام را از افراد حقیقی خریداری کنند و قیمت به تبع آن افت کند، برای آن ها اهمیتی نخواهند داشت.

به این نکته توجه داشته باشید که اگر روی مقاومت های معتبر تکنیکال، با خرید حجم قابل توجهی از سهام توسط افراد حقوقی مواجه شدید، الزاما به این معنا نیست که کد به کد حقیقی به حقوقی انجام شده است و باید سهام تان را بفروشید، چرا که ممکن است هدف حقوقی، حمایت از سهم و شکست مقاومت تکنیکال باشد. گاهی اوقات، به عنوان مثال 1000 شخص حقیقی، سهام می فروشند و افراد حقوقی هم مقداری سهم از این افراد حقیقی خریداری می کنند. این نوع خرید افراد حقوقی از افراد حقیقی، کد به کد نمی باشد اما ممکن است 1000 شخص حقیقی کد به کد در معاملات بورسی یعنی چه؟ سهام شرکت مشخصی را بفروشند و افراد حقوقی با هماهنگی قبلی، حجم قابل توجهی از سهام را از 5 نفر از این افراد حقیقی خریداری کنند. به این نوع معامله، کد به کد حقوقی به حقیقی گفته می شود.

این نوع کد به کد در تابلوخوانی اهمیت کمی دارد چرا که نمی توان با دقت بالایی مشخص کرد که هدف از این نوع کد به کد، افزایش قیمت یا کاهش قیمت می باشد، بنابراین، این نوع کد به کد را رصد نمی کنیم.

3- کد به کد حقوقی به حقوقی

این نوع کد به کد، در تابلوخوانی کاربردی ندارد چرا که به احتمال زیاد سود و یا زیان خاصی را متوجه سهامداران خرد نمی کند. به عنوان مثال، گاهی اوقات بازارساز قصد دارد به صورت دستوری شاخص کل را مثبت نگه دارد. برای این منظور، از افراد حقوقی تحت نفوذ خود می خواهد تا با یکدیگر در چندین نماد شاخص ساز کد به کد کنند. به عنوان مثال، حقوقی اول در صف خرید نماد مشخصی، از حقوقی دوم حجم قابل توجهی از سهام را خریداری می کند و حقوقی دوم نیز در نماد دیگری، حجم قابل توجهی از سهام را از حقوقی اول خریداری می کند. این نوع کد به کد موجب می شود تا شاخص کل با افت محسوسی روبرو نشود، در صورتی که کلیت بازار فشار فروش دارد و اکثر نمادهای معاملاتی نیز در دامنه نوسان منفی معامله می شوند.

4- کد به کد حقوقی به حقیقی

گاهی اوقات سهامداران عمده از خبرهای جذاب و بنیادی شرکتی اطلاع دارند و می خواهند قبل از اینکه این خبرهای بنیادی به صورت رسمی منتشر شوند، با کدهای حقیقی خودشان، حجم قابل توجهی از سهام را خریداری کنند تا زمانی که اخبار شرکت منتشر شد و نماد معاملاتی آن شرکت مورد استقبال اهالی بازار قرار گرفت، بتوانند سود قابل توجهی به دست آورند. اگر در این مواقع، بازیگران بخواهند حجم قابل توجهی از سهام را روی تابلو معاملاتی از سهامداران خرد خریداری کنند، به احتمال زیاد با صف خرید روبرو می شوند و موفق به تکمیل خریدشان نمی شوند. در این مواقع، بازیگران با هماهنگی قبلی، حجم قابل توجهی از سهام را با کدهای حقوقی می فروشند تا با کدهای حقیقی خود خریداری کنند. گاهی اوقات نیز ممکن است کدهای حقوقی متعلق به خودشان نباشد و صرفا به خاطر ارتباطاتی که با افراد حقوقی دارند، افراد حقوقی را در جریان اخبار شرکت بگذارند و از آن ها درخواست کد به کد کنند.

نحوه تشخیص

در صورتی که 4 شرط زیر به صورت همزمان ارضاء شوند، می توان با اطمینان بالایی گفت که کد به کد حقوقی به حقیقی انجام شده است:

  • بیشتر از 70 درصد از حجم معاملات به واسطه فروش افراد حقوقی انجام شده باشد.
  • نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه بیشتر از 3 باشد.
  • نسبت قدرت خریدار حقیقی بیشتر از 3 باشد (این نسبت از تقسیم سرانه خرید افراد حقیقی به سرانه فروش افراد حقیقی به دست می آید).
  • از لحاظ تکنیکال، قیمت روی حمایت معتبر باشد.

مثال کاربردی

به عنوان مثال، به بررسی نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99 می پردازیم. طبق شکل 1، در این تاریخ میزان فروش حقوقی 99 درصد بوده است، بنابراین با توجه به اینکه میزان فروش حقوقی بیشتر از 70 درصد می باشد، شرط اول ارضاء شده است.

کد به کد حقوقی به حقیقی

شکل 1- جزئیات معاملات افراد حقوقی و حقیقی در نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

به عنوان شرط دوم باید نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه را محاسبه کنیم. حجم معاملات برابر مجموع حجم خرید افراد حقیقی و حقوقی می باشد. طبق شکل 2، نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه برابر 13 می باشد که با توجه به اینکه بیشتر از 3 است، می توان گفت که شرط دوم نیز ارضاء شده است.

حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه

شکل 2- محاسبه نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه برای نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

به عنوان پارامتر سوم باید نسبت قدرت خریدار حقیقی را محاسبه کنیم. طبق شکل 3، در صورت این نسبت، حجم خرید افراد حقیقی تقسیم بر تعداد خریدار حقیقی و در مخرج نیز حجم فروش افراد حقیقی تقسیم بر تعداد فروشنده حقیقی را داریم.

نسبت قدرت خریدار حقیقی

شکل 3- فرمول محاسبه نسبت قدرت خریدار حقیقی

برای نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99، حجم خرید افراد حقیقی 3 میلیون و 816 هزار سهم و تعداد خریدار حقیقی نیز 28 نفر بوده است. از طرفی دیگر، حجم فروش افراد حقیقی 15902 سهم و تعداد فروشنده حقیقی 29 نفر بوده است. طبق شکل 4، نسبت قدرت خریدار حقیقی برابر 248 می شود که بیشتر از 3 می باشد. پس شرط سوم نیز ارضا شده است.

محاسبه نسبت قدرت خریدار حقیقی

شکل 4- محاسبه نسبت قدرت خریدار حقیقی برای نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

به عنوان پارامتر چهارم و آخر، باید در تاریخ 17 آذر ماه 99، به بررسی نماد شکبیر از لحاظ تکنیکال بپردازیم. طبق شکل 5، دو روز قبل از تاریخ 17 آذر ماه 99، قیمت سقف محدوده تراکمی 4 ماهه را به سمت بالا شکسته است. هر چند در این تاریخ، قیمت دقیقا روی حمایت نبوده است اما با حمایت ناشی از سقف محدوده تراکمی 4 ماهه، فقط 5 درصد از لحاظ قیمتی فاصله داشته است. بنابراین می توان حد ضرر را زیر سقف محدوده تراکمی 4 ماهه و حد سود را هم در محدوده سقف تاریخی قیمت در نظر گرفت. اینطور ریسک به ریوارد منطقی می باشد و از لحاظ تکنیکال توجیه برای خرید دارد. پس شرط چهارم نیز ارضاء شده است و می توان گفت که در تاریخ 17 آذر ماه 99، در نماد شکبیر کد به کد انجام شده است و همانطور که ملاحظه می کنید، در مدت زمان 3 هفته قیمت با رشد 40 درصدی همراه شده است. برای تشخیص کد به کد می توانید از فیلترنویسی در دیده بان بازار سایت tsetmc نیز استفاده کنید.

کد به کد در نماد شکبیر

شکل 5- تحلیل تکنیکال کلاسیک نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

در صورتی که تمایل دارید استاد تابلوخوانی شوید، توصیه می کنیم دوره جامع استادی تابلوخوانی را تهیه کنید. این دوره شامل 9 ساعت آموزش می باشد که از سطح مقدماتی تا پیشرفته تهیه شده است. با گذراندن این دوره می توانید رفتار بازیگران و سهامداران عمده را تحلیل کنید و با همراه کردن معاملات تان با معاملات بازیگران، سود قابل توجهی را به دست آورید.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

فیلتر کد به کد و تشخیص آن

به هر میزانی که در مورد اصطلاحات رایج در بازار بورس، بیشتر تمرکز می‌کنیم، می‌بینیم علی‌رغم غیر قابل‌پیش‌بینی بودن این بازار و انواع ریسک‌های موجود، بازهم می‌توان طبق استدلال‌های خاص و بررسی جوانب مختلف با توجه به این اصطلاحات و مفاهیم، راه درست و منطقی را برای خود پیدا کرد و مطابق با آن کد به کد در معاملات بورسی یعنی چه؟ ترید خود را انجام داد.

کد به کد یکی از جذاب‌ترین فرایندی است که معمولاً در بازار بورس رخ می‌دهد. برای شناسایی دقیق کد به کدها می‌توان از فیلتر کد به کد استفاده کرد تا سهامی که در روزهای گذشته در آنها کد به کد صورت گرفته را تشخیص داد و در صورت لزوم آنها را خریداری کرد و یا به فروش رساند. کد به کدها انواع گوناگونی دارند که ما در این مقاله به بررسی آنها و مفهوم فیلتر کد به کد می پردازیم و مطالبی که در ادامه بیان می‌کنیم:

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

روش تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی

فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی

روش تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی

فیلتر کد به کد سنگین

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

در مقاله‌های قبلی راجع به کد به کد حقوقی به حقیقی به طور مفصل صحبت کردیم و گفتیم که این کد به کد زمانی رخ می‌دهد که حقوقی سهام، با حجم بالا بخشی از سهام خود را به فروش می‌رساند و در طرف دیگر شخص حقیقی، با نسبت بالا، سهام را خریداری می‌کند. اما از کجا می‌توانیم بفهمیم در میان انواع معاملات مختلف بازار، در کدام سهام، کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد در معاملات بورسی یعنی چه؟ اتفاق افتاده؟

شناسایی این کد به کد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا که زمانی که کد به کد حقوقی له حقیقی اتفاق می‌افتد، به نوعی سیگنالی مثبت برای تحلیلگران و معاملهگران بازار، تلقی می‌شود و احتمالاً اتفاقات مثبتی در سهم در حال رخ دادن است.

فیلتر کد به کد به ما این امکان را می‌دهد تا با واردکردن این فیلتر بر سایت‌های مهم بازار، مثل سایت Tsetmc.com ، بدون رصد تمام بازار، لیست کاملی از سهم‌هایی که در روزهای اخیر کد به کد حقوقی به حقیقی شده‌اند را دریافت کرد که به عمل تحلیل ما بسیار کمک می‌کند.

این فیلتر به طور معمول به شکل زیر نوشته می‌شود:

و یا به صورت فرمول کد به کد زیر:

روش تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی

همان‌طور که گفتیم، تشخیص کد به کد به ما امکان ویژه‌ای می‌دهد تا ما نسبت به وضعیت و شرایط سهام موردنظر خود اطلاعات مناسبی را به دست بیاوریم؛ بنابراین پیداکردن راهکاری مطلوب برای شناسایی و تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی، نقش تأثیرگذاری در نحوه معاملات ما خواهد داشت.

برای انجام معاملات در بازار بورس، همواره تابلوخوانی نقش غیر قابل انکاری، بازی می‌کند. به همین منظور برای تشخیص کد به کد در بازار، می‌بایست روش تابلوخوانی را فرا بگیریم.

طبق شکل‌های زیر در تابلوی این سهم، قسمت فروش و قسمت خرید برای سفارش گذاری، دیده می‌شود. همچنین در هر تابلو اطلاعات مهمی نظیر حجم معاملات، کمترین و بیشترین قیمت، حجم مبنا برای هر سهم داده می‌شود. به همین ترتیب در بخش دیگری از تابلو، تعداد و حجم خرید یا فروش اشخاص حقیقی و حقوقی به نسبت مشخص، قابل‌مشاهده می‌باشد. تمامی داده‌های مربوط به خرید و فروش، در این قسمت ثبت می‌شود که در آن تعداد و حجم کاربرد بسیار مهمی در تشخیص کد به کد و نسبت‌های خرید و فروش میان حقیقی‌ها و حقوقی‌ها دارد. زیرا طبق این داده‌ها می‌توان نسبت خرید و فروش و قدرت خریداران و فروشندگان را تشخیص داد. کد به کد حقوقی به حقیقی زمانی اتفاق می‌افتد که حقوقی سهم در قسمت فروش با حجم بالا قرار بگیرد و در طرف دیگر خرید حقیقی به میزان قابل توجه و حجم بالا با نسبت خرید مناسب، صورت بگیرد. بیشتر سهام فروخته شده در روز، توسط حقیقی‌ها خریداری شده که به واقع در این حالت سهام از دست حقوقی‌ها به سمت حقیقی‌ها انتقال یافته است و می‌تواند نشان از اتفاقاتی در روند بعدی سهام باشد.

غیر از روش تابلوخوانی برای تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی، می‌توان از فیلترنویسی استفاده کرد که در قسمت قبلی راجع به آن بحث کردیم.

فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی

یکی از امکانات ضروری و کاربردی سایت بورس تهران، قابلیت فیلترنویسی می‌باشد این قسمت به ما امکان انتخاب و تحلیل سهام را می‌دهد. این گزینه در منوی بالای صفحهٔ دیده‌بان بازار در سایت بورس تهران ( www.tsetmc.com ) قرار دارد .

کد به کد حقیقی به حقوقی، درست برعکس کد به کد حقوقی به حقیقی عمل می‌کند. به این صورت که در این حالت، شخص حقیقی با حجم بالا، تعدادی از سهام خود را به فروش می‌رساند و در طرف دیگر، حقوقی با نسبت و حجم بالا، سهام را خریداری می‌کند. در این مواقع معمولاً، سیگنال منفی برای وضعیت سهام صادر می‌شود چراکه بیشتر سهام از دست حقیقی‌ها خارج می‌شود و این مورد می‌تواند نشان از اتفاقاتی در شرکت باشد.

همانند کد به کد حقیقی به حقوقی، این کد به کد نیز دارای فیلترنویسی مخصوص خود می‌باشد که طبق آن می‌توان با درج در قسمت مربوطه در سایت بورس، لیستی از سهامی که در روزهای اخیر در آنها کد به کد حقیقی به حقوقی رخ داده است را شناسایی کرد و آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

این فیلتر معمولاً به صورت زیر نوشته می‌شود:

و یا به شکل فرمول زیر:

روش تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی

احتمالاً تا به اینجا متوجه این موضوع شده باشید که روش تشخیص حقیقی به حقوقی، برعکس کد به کد حقوقی به حقیقی، می‌باشد. در این حالت، اشخاص حقیقی با حجم بالا فروشنده هستند بنابراین در قسمت فروش حقیقی‌ها در تابلوی سهام، باید حجم بالایی از سهام توسط حقیقی‌ها به فروش رسیده باشد و در طرف مقابل حجم بالایی از سهام توسط حقوقی‌ها خریداری شده باشد.

به همین ترتیب در تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی، دو روش تابلوخوانی و فیلترنویسی کاربرد اساسی دارند.

در روش تابلوخوانی عموماً رفتار معاملاتی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها به وضوح دیده می‌شود. مطابق شکل زیر بخشی از سهام توسط حقیقی‌ها و حقوقی‌ها جا به جا شده است و این نسبت به شکل قابل‌ملاحظه‌ای انجام گرفته است. در کد به کد حقیقی به حقوقی، معمولاً حقیقی‌ها با نسبت بالا و بعضاً با تعداد کم ولی حجم بالا، سهام خود را در آن روز می‌فروشند و بیشتر سهام فروخته شده توسط حقوقی‌ها خریداری می‌شوند. تشخیص نسبت بین فروش حقیقی و خرید حقوقی در تابلوی سهام برای شناسایی فرایند کد به کد حقیقی به حقوقی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اکثر تحلیلگران به راحتی آن را شناسایی و تحلیل می‌کنند و اگر آن سهم را در سبد خود داشته باشند ترجیح می‌دهند تا سریع‌تر به فروش برسانند.

همچنین روش دیگر یعنی فیلترنویسی نیز در تشخیص این نوع کد به کد، حائز اهمیت است که در قسمت قبلی به چگونگی فیلترنویسی برای تشخیص این نوع سهام اشاره کردیم.

فیلتر کد به کد سنگین

همان‌طور که از نام این کد به کد مشخص است، در این حالت، حجم سنگینی از سهام خرید و فروش می‌شوند. به این صورت که تعداد کمی از فروشندگان با حجم بسیار بالا، سهام خود را می‌فروشند و در طرف مقابل با حجم بالا خریداری می‌شود. همچنین برعکس این اتفاق هم امکان‌پذیر است. ممکن است تعداد کمی از خریداران حقیقی با حجم بسیار بالا نسبت به روزهای گذشته، سهام را خریداری کنند و به همان نسبت نیز اشخاص حقوقی فروشنده سهم باشند. این نوع کد به کد زمانی صورت می‌گیرد که یا اخبار، شایعات و رویداد مهمی در مورد شرکت موردنظر وجود دارد که هنوز بسیاری از آن بی‌خبرند و یا به دنبال هدفی مثل گمراه کردن سرمایه‌گذاران و یا فریب سهام‌داران دیگر هستند.

به‌هرحال کد به کد سنگین با نسبت خرید و فروش بالا رخ می‌دهد و در آن معمولاً قدرت خرید و یا قدرت فروش نسبت به گذشته سهم، چند برابر می‌شود.

به عنوان مثال فیلتر کد به کد زیر نشان‌دهنده سهامی است که تقریباً حجم خرید حقیقی 70 درصد بیشتر از قبل و حجم فروش حقوقی نیز 70 درصد از بیشتر قبل بوده است:

این فیلتر می‌تواند به طور عکس نیر اتفاق بیفتد. به شکلی که حجم فروش حقیقی‌ها با درصد بسیار بالا نسبت به گذشته و حجم خرید حقوقی با درصد بسیار بالا نسبت به قبل رخ داده باشد که به شکل زیر نوشته می شود:

جمع‌بندی

کد به کد در بازار بورس یکی از مهم‌ترین مباحث موجود در تحلیل انواع سهام می‌باشد. کد به کد انواع مختلفی دارد که برای تشخیص آنها نیاز به بررسی روش‌های متفاوت داریم. در این مقاله به دو روش تابلوخوانی و فیلترنویسی کد به کد اشاره کردیم و فیلترهای مهم کد به کد را معرفی کردیم و روش‌های تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی و کد به کد حقیقی به حقوقی با استفاده از این دو روش بیان کردیم.

ذکر این نکته ضروری است که برای تشخیص کد به کد نیاز به آموزش‌های بیشتر و کسب تجربه و مهارت در تحلیل سهام داریم. به همین منظور کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره‌گیری از کارشناسان خود در این زمینه، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را به علاقه‌مندان حوزه سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد و برای این منظور کافی است با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

کد به کد و بلوکی در روانشناسی بازار (بخش دوم)

یکی از نکات بسیار مهم در بازار بورس شناسایی کد به کد و بلوکی در بورس است. بخش دوم مقاله که در ادامه توضیح داده شده است در مورد کد به کد و بلوکی است. پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله که در مورد روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی بازار و بخش سوم مقاله در مورد نسبت خریداران به فروشندگان در بورس می باشد را حتما مطالعه نمایید.

با شناسایی کد به کدها و معاملات بلوکی به راحتی می توانید حجم هایی که به صورت صوری در بازار ایجاد می شود را شناسایی کنید و با دید باز معاملات خود را انجام دهید.

این بخش نیز با توجه به درخواست زیاد اعضای سایت در مورد نحوه شناسایی کد به کدها و بلوکی در زمینه تحلیل تکنیکال بورس نگارش شده است.

با مطالعه دقیق مقاله کد به کد و بلوکی و استفاده از روش‌های ذکر شده به راحتی می توانید انواع کد به کدها و همچنین بلوکی هایی که در بازار انجام می شود را شناسایی کرده و دید وسیع تری از معاملات یک سهم در بازار داشته باشید.

روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی در بازار

پیشنهاد می کنم از محصول حرفه ای جادوی فیلتر و اندیکاتور بازدید فرمایید

نحوه شناسایی کد به کد در بازار بورس

به بیان ساده کد به کد فروش مکرر سهم در یک زمان با حجم های ثابت و با قیمت یکسان می باشد.

در توضیح بیشتر باید گفت در بازار بورس ایران هر نماد دارای چندین بازیگردان و حقوقی می باشد و جالب است بدانید حقوقی هایی که در بازار فعالیت می کنند دارای چندین کد حقیقی هستند.

در بازار بورس شما می بایست بتوانید این کدها را بشناسید. شناخت این کدها کمک می کند بتوانید سیگنال های خرید و فروش را شناسایی نمایید.

نکته مهم در کد به کد و بلوکی این است که سیگنال خرید در این سیستم زمانی صادر می شود که حقوقی با کد اصلی خود یعنی با کد حقوقی می فروشد و با کد حقیقی که در اختیار دارد خرید می کند. و برعکس زمانی که حقوقی با کد حقوقی خود میخرد و با کد حقیقی میفروشد سیگنال فروش صادر می شود.

به عبارت دیگر در یک ثانیه و یا چند ثانیه حجم قابل توجهی از سهم با چندین سفارش مجزا جابجا می شود با انجام این کار متوجه می شویم برنامه های خاصی برای آینده سهم در نظر گرفته شده است.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در تاریخ 28/02/95 حجم قابل توجهی در نماد وتوکا جابجا شده است. با دوبار کلیک کردن بر روی تاریخ مربوطه اطلاعات سهم و ریز معاملات سهم را بررسی می کنیم.

روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی در بازار-13

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 50 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مطالعه کنید

در تصویر زیر حجم خرید و فروش حقوقی قابل مشاهده می باشد.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید حقوقی حجم زیادی از سهم را خرید کرده است. این نشان از حمایت سهم توسط حقوقی دارد و به نظر می رسد در چند روز آینده با رشد سهم مواجه خواهیم شد.

ولی باید بررسی بیشتری صورت گیرد اگر کد به کد را با این روش شناسایی کنیم مشخص می شود حقوقی با کد حقوقی خرید و با کد حقیقی فروشنده بوده است و این نشان دهنده افت قیمت و ریزش سهم در بورس می باشد.

با کلیک کردن بر روی گزینه معاملات وارد ریز معاملات سهم می شویم.

روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی در بازار-14

اگر در سایت دیده بان بازار فیلترنویسی می کنید از فیلترهای نوسانگیری مقاله بیش از 20 فیلتر نوسان گیری بورس در سایت دیده بان بازار استفاده فرمایید

با نگاهی به حجم معاملات در بازار بورس در تصویر زیر متوجه می شویم در زمان یکسان ۲ حجم متفاوت و یکی در میان و به صورت متناوب تکرار شده است.

انجام کد در این سهم و در این روز کاملا مشخص می باشد.

روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی در بازار-15

کد به کد در این سهم از شماره ۵۷۹ شماره 1180 ادامه داشته است.

با بررسی ریز معاملات سهم می بینیم قبل کد به کد در معاملات بورسی یعنی چه؟ از شروع کد به کد معاملات روال عادی خود را طی کرده و در تایم پایانی بازار کد به کد آغاز شده است و مطمئناً شکی نیست در روزها و یا حتی ماه های آینده سهم با افت قیمت مواجه خواهد شد و هدف از این کد به کد ریزش سهم و خرید در قیمت های پایین می باشد.

در تصویری که در بالا مشاهده می کنید کد به کد با دو مبلغ متفاوت انجام شده است یکی مبلغ 21155 و دیگری 78845 و مجموع این دو حجم یکصد هزار سهم می باشد که به صورت متناوب تکرار شده است.

با این کد به کد سهم در ماه های آینده هیچگونه رشدی نداشته است و با افت و ریزش قیمت در بورس مواجه شده است.

با استفاده از یک محاسبه ساده متوجه می شویم در یک ثانیه و با این دو حجم ۶۰۰ معامله با دو حجم متفاوت انجام شده است و با توجه به اینکه مجموع این دو سهم صد هزار می باشد پس برای محاسبه ساده تر ۳۰۰ معامله هر کدام با ۱۰۰ هزار سهم در نظر می گیریم و متوجه می شویم و در این زمان ۳۰ میلیون سهم به وسیله کد به کد جابجا شده است.

نوع دیگری از کد به کد در تصویر زیر قابل مشاهده است.

روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی در بازار-16

مقاله آموزشی در مورد آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را حتما بخوانید

نکته :

در این نوع کد به کد همچنان زمان و حجم انجام شده یکسان می باشد و معامله با قیمت یکسان انجام شده است.

در نماد وتوکا که در تصویر قبل توضیح داده شد دو حجم متفاوت انجام شده بود ولی کد به کد کد به کد در معاملات بورسی یعنی چه؟ در هر دو نماد قابل مشاهده است.

نکته مهمی که در بازار بورس باید دقت کنید این است کد به کد در زمان ثابت و حجم های یکسان و با قیمت یکسان انجام می شود.

نحوه شناسایی بلوکی در بازار بورس

در صورتی که در یک معامله حجم بالایی از سهم در یک ثانیه جابجا شود این حجم انجام شده بلوکی می باشد و با این تعریف مشخص است که در معاملات بلوکی محدودیت حجم در معاملات وجود ندارد.

همانطور که در تصویر زیر مشخص می باشد در نماد فولاد در تاریخ 31/02/93 حجم بالایی از سهم جابه جا شده است.

روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی در بازار-17

مقاله تکنیکالی آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

برای مشاهده اطلاعات سهم با دوبار کلیک کردن در تاریخ ذکر شده جزئیات سهم نمایش داده می شود.

در تصویر زیر جزئیات نماد قابل مشاهده است و همانطور که ملاحظه می کنید حقوقی حدود 40 میلیون سهم در این روز جابه جا نموده است.

با کلیک کردن بر روی گزینه معاملات ریز معاملات سهم در بورس قابل مشاهده می باشد.

روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی در بازار-18

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید حدود ۴۰ میلیون سهم به صورت بلوکی در این نباید جابجا شده است.

روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی در بازار-19

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در کد به کد در معاملات بورسی یعنی چه؟ تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

تفاوت کد به کد و بلوکی

1- جالب است بدانید کد به کد دارای کارمزد می باشد ولی در بلوکی کارمزدی پرداخت نمی شود به همین دلیل کد به کد دارای اهمیت بیشتری می باشد.

2- کد به کد وقتی در یک سهم انجام می شود که هدف خاصی برای سهم در نظر گرفته شده است ولی بلوکی بیشتر برای شاخص سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

3- در کد به کد چندین معامله در یک زمان یکسان و معمولاً با حجم یکسان و مبلغ یکسان انجام می شود ولی در بلوکی در یک ثانیه یک معامله با حجم بسیار بالا می باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس را نیز مطالعه کنید

انواع کد به کد

1- در کد به کد زمانیکه حقوقی با کد حقوقی خود بفروشد و با کد حقیقی که در اختیار دارد خرید کند سیگنال خرید می باشد.

2- در صورتی که حقوقی با کد حقیقی خود بفروشد و با کد حقوقی خود خرید کند سیگنال فروش می باشد.

3- خرید و فروش حقوقی با کد حقوقی و در این حالت نقاط حمایت و مقاومت سهم و همچنین نسبت خریداران به فروشندگان در بورس اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

به عنوان مثال در صورتیکه چندین خریدار برای سهم مشاهده شود ولی تنها یک فروشنده حقوقی برای سهم وجود داشت احتمال افت و ریزش سهم در روزهای آینده افزایش پیدا میکند.

4- خرید و فروش حقوقی با کد حقیقی که در این حالت نقاط حمایت و مقاومت سهم و همچنین نسبت خریداران به فروشندگان در بازار اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

به عنوان مثال در صورتیکه چندین خریدار برای سهم مشاهده شود ولی تنها یک فروشنده حقیقی برای سهم وجود داشت احتمال افت و ریزش سهم در روزهای آینده افزایش پیدا میکند.

یکی از نکات مهم در بازار که در زمان مشاهده کد به کد می باید بررسی شود نقاط حمایت و مقاومت سهم در بورس می باشد. در صورتی که در این نقاط کد به کد مشاهده شود بسیار مهم می باشد و می بایست مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد می کنم از 3 فیلتر تخصصی که در وب سایت ثروت آفرین کدنویسی شده و با نام فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) می باشد دیدن فرمایید.

نتیجه گیری

کد به کد و بلوکی و شناسایی آن یکی از ارکان مهم در بازار بورس می باشد. سعی کنید تمام مواردی که در این مقاله ذکر کردیم را رعایت کنید. با رعایت نکات گفته شده ریسک سرمایه گذاری شما بسیار کم می شود.

در زمان بررسی یک سهم بهتر است میزان خرید و فروش حقوقی یک سهم در بورس را بررسی کنید و با توضیحاتی که ذکر شد کد به کد و بلوکی هایی که در بازار و در سهم مورد نظر انجام می شود را شناسایی کنید.

کد به کد معمولا با حجم یکسان و در زمان ثابت و با قیمت یکسان انجام می شود به راحتی قابل شناسایی می باشد.

یکی دیگر از ارکان مهم در معاملات بازار بورس بلوکی می باشد و به راحتی قابل شناسایی است.

در صورتی که حجم بسیار زیادی از سهم در یک زمان انجام شود نشان دهنده انجام بلوکی در سهم می باشد.

در این مقاله در خصوص شناسایی کد به کد و بلوکی در بازار بورس صحبت کردیم. امیدوارم با مطالعه این مقاله بتوانید دید وسیع تری از بازار بورس داشته باشید و روز به روز در بازار سرمایه به موفقیت بیشتری برسید.

خوشحال می شوم نظرات خود را در مورد کد به کد و بلوکی و همچنین در پایین این صفحه در قسمت نظرات درج نمایید.

مفهوم معاملات کد به کد

کد به کد کردن سهام در معاملات یکی از روش‌های ساده و قابل تشخیص برای شروع یک حرکت جدید در سهم می‌باشد.

bvUKzl6DZ4hIh6qnT95VjfkywuBZB2kCmo07anaZ.jpg

معامله‌گران در بازار سرمایه به دو بخش حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند که هر یک دارای یک کد معاملاتی هستند. سهامداران حقوقی در بازار سرمایه ممکن است دارای چند کد حقیقی نیز باشند. افراد حقیقی ما هستیم که به صورت شخصی در بورس فعالیت داریم و افراد حقوقی شرکت‌هایی هستند که کد بورسی دریافت کرده‌اند و در سطح بازار فعالیت دارند. جابه‌جایی و خرید‌و‌فروش سهام در انواع حالات مختلف می‌تواند بین این دو گروه انجام شود، که این حالات طبق شکل فوق می‌باشد. گاهی اوقات ممکن است حقوقی‌های بازار سرمایه با اهداف خاصی از جمله جمع آوری سهام ارزنده و دارای سود‌دهی یا گمراه کردن سایر معامله‌گران در تابلوخوانی، جابه‌جایی سهام برای شروع یک حرکت مثبت و یا منفی در بازار به صورت کد به کد، معاملاتی را انجام دهند.

در بين حالات ممکن، حالت‌ اول و چهارم برای معامله‌گران بسیار حائز اهمیت می‌باشد، چرا که خريدار سهام، هم نوع ما (حقیقی) می‌باشـد. در مورد قدرت خریدار و فروشنده بـرای حالت چهارم در بخش‌های قبلی صحبت کردیم. اکنون می‌خواهیم در مورد یک بازی بر روی سهام برای حالت اول صحبت کنیم. در معاملات بورس اگر فروشنده حقوقی با حجم‌های بسیار زیاد نسبت به عموم معاملات روز حجم قابل توجهی را در یک زمان خاص از روز به فرد یا افراد حقیقی بفروشد اصطلاحا می‌گوییم که کد به کد حقوقی به حقیقی انجام شده است. باید توجه کنید که کد به کد حقوقی به حقیقی بر روی تابلوی اصلی سهام صورت می‌گیرد و نباید با معاملات بلوکی اشـتباه گرفـت، چراکه معاملات بلوکی بر روی تابلوی دوم انجام می‌گردد.

فرض کنید که سهام شرکتی افزایش قیمت خواهد داشت و یا شرکتی تصمیم به راه‌اندازی یک خط تولید جدید بگیرد و یا درحال بستن قرارداد با یک شرکت خارجی باشد و فقط افراد خاصی از این عوامل مطلع می‌باشند که اصطلاحاً به این حالت خبر رانتی گویند، حال بـرای منتفـع شدن دوستان و یا نزدیکان از کد حقوقی شرکت، سهام را به کد حقیقی آشنایان می‌فروشند. چرا که اگر آشنایان، قصد خرید این حجم زیاد را در بازار از سـایر افراد به صـورت خرد‌خرد داشته باشند، به علت ایجاد تقاضای سایر افراد، بازار نیز تحریک شـده و این تقاضای زیاد موجب افزایش قیمت سهام خواهد شد؛ درنتیجه از حالت کد به کد حقوقی به حقیقی که در یک زمان خاص انجام می‌گردد بهره می‌برند. حال آشنایان می‌توانند به صورت شخصی از افزایش قیمت سهام منتفع شوند.

برای تشخیص کد به کد می‌توانید به سایت TSETMC مراجعه کرده و مانند شکل زیر وارد قسمت ریز‌‌معاملات شوید:

8Aa1yEsxi7Vkq8SSnL67ld0jZB1sGHQ0V7JeNQfA.jpg

در صفحه ای که باز می‌شود می‌توان معاملات روز جاری را به جزئیات مشاهده کرد.

5DFHlqgdY5Ggu1ggX5fucJOQm5fyWdiIh9J9fEnN.jpg

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در نماد "دروز" در ساعت 9 صبح معامله کد به کد انجام شده، به دلیل اینکه سهم صف خرید بوده و با کدهای حقیقی خود نمی‌توانستند در روال عادی سهم مورد نظر را خریداری نمایند، تصمیم بر این گرفتند تعداد حدودا 4میلیون و 800 هزار برگ سهم را از کد حقوقی به کدهای حقیقی در ساعت اولیه بازار منتقل کنند، لازم به ذکر است که یک تابلوخوان قادر به تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی می‌باشد و می‌تواند بعد از انجام کد به کد و بررسی تکنیکال سهم، اقدام به خرید سهم نماید. در کد به کد حقوقی به حقیقی معمولا در قسمت حقوقی‌ها حجم فـروش زیاد می‌باشـد و در قسمت حقیقی‌ها حجم خرید زیاد است. در مثال فوق نمونه‌ای از کد به کد حقوقی به حقیقی را مشاهده کردید. لازم به ذکر است که کد به کد‌ها از نوع سیگنال‌هـای قوی در تابلوخوانی می‌باشد.

نکته حائز اهمیت این است که هر نوع جابجایی سهم بین حقیقی و حقوقی را نمی‌توان کد به کد تلقی کرد و از آن سیگنال گرفت، طبق تعریف گفته‌شده، کد به کد زمانی اتفاق می‌افتد که عده‌ای از خبری مطلع باشند و چون نمی‌توانند از عرضه و تقاضای عادی بازار سهم را توسط کدهای حقیقی خود بخرند (بدلیل افزایش تقاضا و صف خرید شدن) اقدام به انتقال سهم از کدهای حقوقی به کدهای حقیقی خود می‌کنند. اما زمانی‌ که معامله‌گر شاهد انتقال سهم از کد حقوقی به کد حقیقی در قیمت صف فروش بود و همچنان سهم در صف فروش باقی ماند، می‌توان دلیل فروش حقوقی را بر نیاز به نقدینگی یا دستوری یا هر علتی دیگر تعبیر کرد.

معاملات کد به کد چیست؟

حقوقی های بازار سرمایه با هدف‌های خاصی از جمله جمع کردن سهم با ارزش و سودده، فریب دادن خریداران و فروشندگان و گمراهی آن‌ها در تابلو خوانی و یا جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم و یا حرکت منفی در سهم اقدام به انجام کد به کد در معاملات بورسی می‌کنند.

کد به‌ کد در معاملات بورسی یعنی چه؟

سهام‌داران در بازار سرمایه، چه حقیقی و چه حقوقی، دارای یک کد معاملاتی می‌باشند و سهام‌داران حقوقی برای انجام معاملات خود چندین کد حقیقی دیگر دارند. اگر شما به این ترفندها آگاه باشید با استفاده از این کدها می‌توانید سیگنال‌های خرید یا فروش بگیرید. زمانی در این مواقع سیگنال خرید صادر می‌شود که سهام‌داران حقوقی با کد حقوقی خود سهم بفروشند و با کد حقیقی خود شروع به خریداری کردن سهم کنند؛ در این زمان قیمت سهم کاهش می‌یابد. بعد از کاهش قیمت سهم با کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار می‌کنند و این کار را ادامه می‌دهند تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش یابد و در آخر پس از افزایش قیمت با کد حقیقی اقدام به فروش سهم می‌کند و از این طریق سود خوبی را با استفاده از کد حقیقی به دست می آورند. همین روند در جهت منفی و در زمان کاهش قیمت هم وجود دارد و قادرند با این کار در چند ثانیه حجم معاملات را به شدت افزایش دهند.

انواع کد به کد کردن در معاملات سهام یک شرکت

انواع کد به کد کردن در معاملات سهام یک شرکت به چه صورت است؟

کد به کد کردن با حالت‌های مختلف می‌تواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی است. یکی از مهم‌ترین این حالات کد به کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی است که معمولا با یک هدف خاص در سهم صورت می‌گیرد.

سیگنال خرید:

  • فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی

سیگنال فروش:

  • فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی

خرید و فروش با کد حقوقی

خرید و فروش با کد حقیقی

در دو حالت آخر، موقعیت حمایتی و مقاومتی سهم و همچنین نسبت های بین خریداران و فروشندگان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مثلا اگر یک حقیقی فروشنده بود و چندین نفر خریدار، درصد نزولی بودن سیگنال قدرت می‌گیرد.

دلایل معاملات کد به کد در بورس

دلایل معاملات کد به کد در بورس

  1. جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم و یا حرکت منفی در سهم
  2. فریب دادن خریداران و فروشندگان و گمراهی آن‌ها در تابلو خوانی

نحوه انجام معاملات کد به کد حقوقی به حقیقی

نحوه انجام معاملات کد به کد حقوقی به حقیقی

در نظر داشته باشید که منظور از کلمه‌ “کد” در اصطلاح کد به کد، همان “ کد بورسی ” است. همان طور که می‌‌دانید امکان دارد یک شخص کنترل معاملات چند حساب بورسی را در اختیار داشته باشد و یا چند نفر که هر کدام یک کد بورسی مجزا دارند، امکان دارد روی معاملات خود با یک دیگر مشورت کرده و به صورت هماهنگ شده خرید و فروش‌های هدفمند را انجام دهند که در حقیقت این حالت نیز معادل این است که یک نفر کنترل چند حساب بورسی را در اختیار داشته باشد.

در هر دو حالتی که گفته شد، فرد یا افراد مذکور قادر هستند با اردرگذاری “حجم مشخصی” روی “قیمت مشخصی” به صورت “همزمان” در “دو سمت خرید و فروش” تابلوی یک سهم، معاملاتی بین کدهای در اختیار خود انجام دهند. بهترین زمان برای انجام کد به کد، وقتی است که اولا تعداد معاملات پایین باشد و ثانیا در تابلوی معاملات، بیش‌ترین قیمت خرید از کم‌ترین قیمت فروش، حداقل ۲ ریال کم‌تر باشد. در این وضعیت شخص با قرار دادن اردرهای خود بین این دو قیمت، ضمن انجام معاملات کد به کد مورد نظر، در نوبت خرید یا فروش سایر خریداران قرار نخواهد گرفت و سهمی به دیگران نخواهد رسید یا سهمی از دیگران خریداری نخواهد شد!

هر شرکت در بازار سرمایه ایران، در کنار سهام‌داران عادی، سهام‌داران خاص خود را دارد که قادرند اشخاص حقوقی یا حقیقی باشند. این افراد که اغلب سرمایه زیادی در اختیارشان است، می‌‌توانند تعیین ‌کننده میزان عرضه و تقاضا در سهم و به ‌تبع آن تعیین قیمت سهم باشند. در زمان‌هایی که این سهامداران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خریداری سهم می‌گیرند، با این کار تقاضا در سهم را زیاد کرده و پس از مدتی با سود از سهم خارج می‌‌شوند و یا وقتی که اوضاع کلی بازار خوب نباشد و صف‌‌های میلیونی فروش وجود داشته باشد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن ممانعت به عمل می‌آورند. معاملات به شکل “کد به کد کردن سهام” یکی از روش‌های تشخیص شروع حرکت جدید در یک سهم است.

چطور معاملات کد به کد را تشخیص دهیم؟

چطور معاملات کد به کد را تشخیص دهیم؟

ریز معاملات روزانه‌ هر سهم در سایت tsetmc در بخش اطلاعات تکمیلی وجود دارد. برای روزهای گذشته نیز با دبل-کلیک روی رکورد روز عنوان شده در بخش سابقه‌ معاملات می‌‌توان به ریز معاملات دسترسی داشت. در راستای بررسی وجود کد به کد در معاملات می‌بایست به دنبال چند معامله که در “یک زمان یکسان” با “حجم‌‌های یکسان و زیاد” و در “قیمت یکسان” انجام شده‌اند، بگردید. برای مثال در تصویری که در بخش بعدی برای شما آورده‌ایم، یک نمونه کد به کد را مشاهده می ‌کنید. این موضوع را در خاطر داشته باشید که الگوی مطرح شده در اینجا، برای معاملات ابتدایی روز، وقتی که سهم با صف خرید یا صف فروش گشایش می‌شود معتبر نخواهد بود؛ به خاطر این که غیر محتمل نیست که در این شرایط، یک فرد چند اردر حجیم ابتدای صف گذاشته باشد و از اتفاق فرد دیگری هم چند اردر حجیم معادل برای خرید یا فروش در جهت دیگر ثبت کند و الگوی مذکور شکل گیرد.

مثال معاملات کد به کد

معاملات بلوکی

به معاملاتی که در آن حجم زیادی از سهام شرکت را معامله می‌کنند، معاملات بلوکی می‌گویند؛ این معاملات در تابلوی دیگری غیر از تابلو اصلی صورت می‌گیرد.

هدف از این معاملات طرح‌های مدیریتی و سرمایه گذاری و شاخص سازی می‌تواند باشد.

تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی

جالب است بدانید کد به کد دارای کارمزد است؛ اما در معاملات بلوکی کارمزدی پرداخت نخواهد شد و از همین روی کد به کد از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. بعضی وقت‌ها معاملات بلوکی باعث رشد قیمتی سهم می‌شود و این امر مربوط به سطح انتظارات سرمایه گذاران می‌باشد؛ به خاطر این که عموما ارزشگذاری بلوک بالاتر از قیمت تابلو است و از همین روی انتظار بازار این است که سهم با افزایش قیمت مواجه شود، بنابراین وقتی که آگهی بلوکی سهمی انتشار یافت، حتما باید معاملات آن را رصد کرد و اثرات قیمتی سهم را به دقت رصد کرد. در کد به کد چندین معامله در یک زمان یکسان و اغلب با حجم یکسان و مبلغ یکسان انجام می شود؛ اما در معاملات بلوکی در یک ثانیه یک معامله با حجم بسیار بالا می باشد. کد به کد زمانی در یک سهم مشاهده می‌شود که هدف خاصی برای سهم در نظر گرفته شده است، اما معاملات بلوکی بیش‌تر برای شاخص سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.