معامله شامل چه قسمتهایی میباشد؟


ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود. تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

مشاعات ساختمان چیست؟ مشاعات آپارتمان شامل چه قسمت هایی است؟

مشاعات ساختمان مشاعات ساختمان چیست و شامل کدام قسمت ها است؟ قسمت های اختصاصی ساختمان کدام قسمت ها است و چه تفاوت هایی با مشاعات آپارتمان دارد؟ آیا قسمت های مشاعی قابل خرید و فروش و یا قابل اجاره دادن است؟ کارشناسان موسسه حقوقی مشهور به این سوالات به تفصیل پاسخ داده‌اند که در […]

مشاعات ساختمان

مشاعات ساختمان چیست و شامل کدام قسمت ها است؟ قسمت های اختصاصی ساختمان کدام قسمت ها است و چه تفاوت هایی با مشاعات آپارتمان دارد؟ آیا قسمت های مشاعی قابل خرید و فروش و یا قابل اجاره دادن است؟ کارشناسان موسسه حقوقی مشهور به این سوالات به تفصیل پاسخ داده‌اند که در ادامه مطالعه می فرمایید.

مشاعات ساختمان چیست ؟

مشاعات ساختمان به قسمت هایی گفته می شود که تمامی واحدهای یک آپارتمان فارغ مسائلی مانند طبقه، شماره واحد، متراژ واحد و شماره واحد در استفاده از آن ها دارای حق کاملاً یکسان هستند.

در واقع هیچکدام از واحدهای یک ساختمان هیچ حق و مزیتی نسبت به یکدیگر در استفاده از قسمت مشاعات آپارتمان ندارند و حق تمامی واحدها یکسان است و تمامی واحدها و مالکین قسمت های اختصاصی بر روی تمامی ذرّات قسمت های مشاعی آپارتمان دارای مالکیت و حق انتفاع هستند.

نکته مهم: لازم است بدانید میزان و درصد مالکیت هر کدام از واحدها و مالکین بر قسمت مشاعی، به نسبت میزان مالکیّت قسمت های اختصاصی در نظر گرفته می شود امّا هیچ کدام از مالکین قسمت های اختصاصی، با هر میزان مالکیتی که به نسبت قسمت های اختصاصی بر روی مشاعات آپارتمان دارند، نمی توانند در بحث انتفاع و استفاده از قسمت های مشاع آپارتمان برای دیگر واحدها محدودیتی ایجاد نمایند.

آیا مشاعات آپارتمان قابل خرید و فروش است؟

مشاعات ساختمان هرگز قابل خرید و فروش نیست و همانطور که اشاره شد، هر کدام از مالکین قسمت های اختصاصی آپارتمان به نسبت مالکیت خود بر روی قسمت های اختصاصی، بصورت خود به خود و به همان میزان و درصد، مالک قسمت های مشاعی هم می باشد.

امّا چون این مالکیت ذاتاً بصورت تبعی است، بصورت مجزا قابل خرید و فروش نیست و با فروش قسمت های اختصاصی، قسمت های مشاعی نیز بصورت خود به خود و به همان درصد به مالکیت خریدار در می آید بدون آنکه در مبایعه نامه و یا سند قید شود.

آیا قسمت‌های مشاعی قابل اجاره دادن است؟

هیچکدام از مالکین بصورت مجزا حق اجاره دادن قسمت‌های مشاعی به اشخاص ثالث و یا حتی به مالکین دیگر را ندارند، امّا با تصویب هیات مدیره میتوان بخشی از قسمت های مشاعی آپارتمان را مشروط به رعایت جمع هر دو شرط زیر اجاره داد.

۱- مدت اجاره معلوم باشد

۲- هیچگونه خللی در حق انتفاع هیچ یک از مالکین قسمت‌های اختصاصی ایجاد نکند.

اشخاص ممنوع المعامله

برخی از اشخاص از انجام دادن معامله ممنوع هستند. به این معنا که ویژگی هایی در فرد وجود دارد که او را از انجام دادن معامله ممنوع می کند. اما افراد ممنوع المعامله چه کسانی هستند؟ در این مقاله به احصای اشخاص ممنوع المعامله می پردازیم.

اشخاص ممنوع المعامله چه کسانی هستند؟

به موجب قانون افراد زیر ممنوع از معامله هستند:

1- محجورین که شامل صغیر، غیر رشید و مجنون است. اشخاص ممنوع المعاله

3- محکومین دادگاه ها.

محجورین چه کسانی هستند؟

محجورین شامل صغار، غیر رشید و مجانین است. محجور در اصطلاح حقوقی به اشخاصی می گویند که از تصرف در اعمال حقوقی خود محروم هستند. به عبارت دیگر، حجر عبارت است از منع شخصی به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد و فاقد اهلیت استیفاء باشد. اشخاص ممنوع المعامله

1- مجنون:

مجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر است.

2- صغار:

در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی به کسی اطلاق می گردد که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. این سن بلوغ برای پسران 15 سال و برای دختران 9 ساله تمام می باشد.

اما به موجب قانون مدنی به اشخاص زیر 18 سال صغیر گفته می شود. البته باید میان دو نوع صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز قائل به تفکیک شد. صغیر غیر ممیز به کودکان زیر 7 سال گفته می شود که توانایی تشخیص حسن و قبح امور را ندارند. اما صغیر ممیز به کودکان بالای 7 سال می گویند که می توانند تملاک بلاعوض مانند هبه و صلح غیر معوض انجام دهند.

تجار ورشکسته شامل به چه افرادی اطلاق می شود؟

به موجب قانون تجارت ورشکستگی شامل سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.

قانون تجارت در مورد ورشکستگی عادی تجار چنین مقرر می کند:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

موارد ورشکستگی به تقصیر شامل موارد زیر است: اشخاص ممنوع المعامله

چنانچه اثبات گردد که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است، یا درصورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر می‌باشد.

و در نهایت ورشکستگی به تقلب شامل موارد زیر است:

ورشکسته به تقلب حالت تاجری است که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی های خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض بطور تقلب مدیون قلمداد کند ورشکسته به تقلب است.

این افراد به موجب قانون ممنوع المعامله هستند و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه رتق و فتق امور آنها را بر عهده دارد.

آیا محکومین دادگاه در زمره افراد ممنوع المعامله هستند؟

محکومین دادگاه کسانی هستند که به موجب مرجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم و یا بدهی یا ممنوعیت های قانونی دیگر به طور کلی ممنوع المعامله و در برخی از موارد اموال آنها توقیف می شود. تا زمانی که از محکومین دادگاه رفع ممنوعیت نشود حق انجام معامله در رابطه با املاک و دیگر دارایی شان به خصوص در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.

سوال اینجاست:
چگونه می توان از ممنوع المعامله بودن کسی اطلاع پیدا کرد؟

از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می توان جهت استعلام از وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد.

بنابراین، پیشنهاد می شود قبل از انجام هر گونه معامله به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی نسبت به این موضوع کسب اطلاع نمایید.

نتیجه گیری مقاله

افراد ممنوع المعامله را می توان در یک تقسیم بندی کلی به محجورین، تجار ورشکسته و محکومین دادگاه طبقه بندی نمود. محجورین شامل صغار، مجانین (اعم از مجانین ادواری و مجانین دایمی)، و سفها هستند. همچنین تجار ورشکسته شامل سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب هستند. محکومین دادگاه نیز تا زمانی که از آن رفع ممنوعیت نشده نمی توانند معامله ای انجام دهند. تجربه وکلای موسسه ترنم عدالت نشان می دهد بهتر است قبل از انجام معامله از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به ممنوع المعاله بودن یا نبودن افراد کسب اطلاع نمایید.

همه چیز در مورد پیش فروش ساختمان

همه چیز در مورد پیش فروش ساختمان

پیش فروش ساختمان یا اپارتمان امروزه یکی از معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و واهمه از ضرر و زیان های احتمالی می شوند، معاملات مربوط به املاک است که اتفاقا نگرانی به جایی هم هست به خصوص زمانی که در بازار مسکن اختلال و یا نوساناتی هم پیش بیاید.

به ویژه آن که درهنگام عقد بیع باید مورد خرید و فروش به صورت فیزیکی آماده و موجود باشد اما در پیش‌فروش ساختمان، ملک مورد نظر هنوز آماده نشده و همین مسئله همیشه یکی از دغدغه های افراد در چنین معامله ای بوده است.

بر مبنای همین نگرانی ها بود که قانون گذار به درستی درسال ۱۳۸۹ قانون پیش فروش ساختمان ها را تدوین و تصویب نمود.

قرارداد پیش فروش ساختمان و طرفین آن

هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات، « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

در قرارداد پیش فروش ساختمان دو طرف قرار دارند: پیش فروشنده و پیش خریدار. افراد زیر می توانند در چهارچوب قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:

۱ـ سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
۲ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.

برای درج آگهی پیش‌فروش ساختمان در جراید و وب‌سایت‌ها باید مجوز رسمی دریافت شود. نکته‌ی مهم این است که براساس قانون پیش‌فروش ساختمان، اگر پیش‌فروشنده و سرمایه‌گذاران بدون تنظیم سند در دفاتر رسمی یا دریافت مجوز انتشار آگهی هر اقدامی انجام دهند، از ۹۱ روز تا یک سال حبس یا دو تا چهار برابر وجوه دریافتی جریمه خواهند شد.

در خصوص این قرارداد باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان توسط مشاورین املاک ممنوع می باشد و ایشان باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند.

در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

در قرارداد پیش فروش ساختمان باید به چه نکاتی توجه شود؟

مشخصات طرفین

مشابه هر قرارداد دیگری باید مشخصات طرفین در اسناد پیش‌فروش ساختمان ثبت شود. درپیش‌فروش ساختمان باید روشن شود فردی که با عنوان پیش‌فروشنده حاضر به فروش ملک شده صاحب سند است یا سازنده‌ ملک این احتمال نیز وجود دارد که فروشنده در واقع خودش فردی باشد که قبلا ملک را پیش‌خرید کرده بوده است.

مشخصات ملک

مانند هر قرارداد دیگری باید جزئیات مورد معامله در این معامله نیز کاملا شفاف شود. از آنجایی که در پیش‌فروش ساختمان مورد معامله هنوز به صورت کامل وجود خارجی ندارد، باید مشخصات و جزئیات دقیقی که براساس آن خریدار تصمیم گرفته و ملک نهایی را تحویل می‌گیرد، به صورت کامل درج شود.

این مشخصات و جزئیات شامل موارد زیر است:

 • موقعیت مکانی
 • تعداد معامله شامل چه قسمتهایی میباشد؟ طبقات و واحدها
 • شماره طبقه و واحد
 • متراژ واحد و تعداد اتاق‌ها
 • نوع کاربری
 • پارکینگ و انباری
 • سیستم سرمایش و گرمایش
 • نمای ظاهری و بیرونی ساختمان
 • مصالح به کار رفته
 • مشخصات و جزئیات دکوراسیون داخلی مانند کابینت
 • زمان تحویل
 • خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

شرایط تسویه‌ بهای ساختمان

از آنجایی که در پیش‌فروش ساختمان معمولا زمان تحویل براساس شرایط موجود و اعلام سازندگان و سرمایه‌گذاران به صورتی زمانی در آینده مشخص می‌شود، بنابراین بهای ساختمان به صورت مرحله به مرحله و اقساطی پرداخت می‌شود.

در نتیجه باید به صورت کاملا شفاف مشخص شود که چه مبالغی در چه تاریخ‌هایی باید در کدام مرحله از کار پرداخت شود. براساس قانون پیش فروش ساختمان هنگام عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی باید حداقل ۱۰ درصد قیمت کل پرداخت شود.

مابقی مبلغ که قرار است به صورت اقساطی از سوی پیش‌خریدار به پیش‌فروشنده پرداخت شود باید در تاریخ‌های مشخص براساس میزان پیشرفت کار باشد.

موعد تحویل ساختمان

بی‌شک یکی از مهمترین موضوعاتی که در پیش‌فروش ساختمان باید به درستی مشخص شود، زمان تحویل ساختمان است.

سازندگان ساختمان‌ها قطعا زمانی را برای اتمام نهایی پروژه در نظر گرفته‌اند که باید هنگام تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی آن را درج کنند تا زمان انتقال قطعی سند نیز براساس آن مشخص شود.

چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند.

البته اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.
درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌نشده

 • درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
 • درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی ن از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
 • درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

متراژ ساختمان

یکی دیگر از مواردی که معمولا در پیش‌فروش ساختمان موضوع مناقشه میان پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار بوده و مشکلات بعدی را رقم زده، متراژ و مساحت ساختمان است. از آنجایی که معمولا متراژ نهایی با توجه به شرایط نسبت به آنچه در مرحله‌ی اول پیش‌فروش ساختمان اعلام می‌شود، تفاوت دارد بنابراین قانون در این بخش نیز ضوابط شفافی دارد.

اگر میزان اختلاف مساحت تا ۵ متر باشد مشکلی نیست و هیچکدام از طرفین معامله نمی‌توانند اعتراضی داشته یا قرارداد را فسخ نمایند.

اما اگر محل اختلاف بیش از ۵ متر باشد، آنگاه پیش‌خریدار می‌تواند درخواست فسخ معامله را بدهد یا اینکه برای پرداخت مبلغ بیشتر توافق کنند.

در نهایت پیش‌فروشنده باید خسارات وارده به پیش‌خریدار را جبران کرده یا با او توافق کند. در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.

درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.

نحوه تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان

قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند معامله شامل چه قسمتهایی میباشد؟ مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد. اما پیش از آن برای تنظمی قرارداد می بایست مدارک زیر را داشته باشید :

 • سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
 • پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
 • بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت: پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید.
 • چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
 • تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
 • پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

پیش فروش، پیش خرید و به طور کلی تنظیم قراداد پیش فروش ساختمان پیچیدگی‌های زیادی دارد. بنابراین باید تلاش کنید از همان ابتدا چه از سمت پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار همه چیز شفاف باشد تا مشکلی پیش نیاید.

تیم مجرب وکلای رای مثبت می توانند در این زمینه به شما مشاوره داده تا با آگاهی کامل و خیالی آسوده به سراغ تنظیم قراردادهایی از این دست بروید.

یکی از مهمترین دعاوی حقوقی دعاوی ملکی می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت متشکل از گروهی از وکلای پایه یک دادگستری می باشد که به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله دعاوی ملکی شامل سرقفلی و الزام به تنظیم سند رسمی و پیش فروش ساختمان و … فعالیت می نماید .

یک وکیل حقوقی موفق که زمینه فعالیت تخصصی خود را وکالت ملکی قرار داده است می بایستی تسلط کامل به قوانین مربوط به امور حقوقی از جمله قراردادها و قوانین مربوط به املاک داشته باشد .

در این مواقع حضور وکیل ملکی یا وکیل پایه یک دادگستری و یا موسسه حقوقی ای که به صورت تخصصی در زمینه املاک فعالیت می نماید می تواند گره گشا و حافظ حقوق مالک باشد .

نکات حقوقی هنگام معامله ملک چیست؟

نکات حقوقی هنگام معامله ملک چیست؟ سوال پر تکراری که همیشه در حال پرسیدن هستیم، اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توانیم بگوییم این است که شما باید در قدم اول مدارک شناسایی و وکالت نامه قانونی فرد فروشنده یا امضا کننده قرارداد را به طور دقیق بررسی کنید. این در حالی است که اگر به جای هر یک از طرفین معامله شخص دیگری به عنوان وکیل امضا می کند، باید اطلاعات کامل فروشنده و مالک اصلی با مدارک صاحب سند نیز مطابقت داده شود.

در مورد نکات حقوقی هنگام معامله ملک بیشتر بدانید

املاک و نکات مهم آن

املاک و نکات مهم آن

نکته مهم دیگر مربوط به محجور بودن یا نبودن افراد به دلایلی مانند کهولت سن یا بیماری می باشد که از نظر قانونی معامله کردن با این افراد باطل می باشد و شما به منظور بررسی این موضوع به صورت دقیق می توانید از اداره سرپرستی محجوران آن را پیگیری کرده و استعلام را به صورت کامل انجام دهید.

نکته حقوقی دیگر مربوط به معاملات املاک ورثه ای می باشد که شما اگر قصد خرید این ملک را دارید، باید مشخصات تمامی ورثه یا موکلین آنها با گواهی انحصار وراثت تطابق داشته باشد. معامله اینگونه املاک باید با امضای تمامی ورثه به همراه باشد، حتی اگر یک ورثه امضا نکند و یا اینکه راضی نباشد، بهتر است که معامله اینگونه املاک را انجام ندهید که ممکن است مشکلات بسیار زیادی را به همراه داشته باشد.

نکته دیگر که شخص خریدار باید در هنگام معامله ملک معامله شامل چه قسمتهایی میباشد؟ به آن توجه کند، مربوط به عدم پرداخت وجه کامل تا زمان تحویل ملک می باشد. در صورتی که ملک مشکل داشته باشد، شما می توانید طبق قانون بقیه وجه را پرداخت نکنید و شکایت خود را از شخص فروشنده اعلام نمایید.

وضعیت سند هنگام معامله ملک

نکات حقوقی خرید ویلا

نکات حقوقی خرید ویلا

یکی از نکات حقوقی مهم هنگام معامله ملک، مربوط به وضعیت سند می باشد که در این قسمت به بررسی و شرح این نکته مهم می پردازیم. شما علاوه بر اینکه در زمان تنظیم قرارداد باید به بررسی و شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازید، حتماً باید وضعیت سند مورد معامله را از نظر ثبت در دفتر اسناد مشاعات ساختمان توابع و ملحقات، وثیقه‌ای و توفیقی بودن مشخص کنید.

سندهای ملکی دارای قسمت های متفاوت با قوانین ثبتی مختص به خود هستند، به همین دلیل است معامله شامل چه قسمتهایی میباشد؟ که خریدار و مستاجر پیش از عقد قرارداد باید از نوع و وضعیت سند به صورت کامل آگاهی داشته باشند و اگر نکته مبهمی در مورد وضعیت سند مالکیت مشاهده شود، در این موارد باید رودربایستی نکنید و تمامی مدارکی که مربوط به وضعیت سند می باشد را از شخص فروشنده درخواست نمایید و موضوع را به صورت کامل برای شخص فروشنده روشن کنید تا هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.

شناسایی کامل فروشنده

نکات حقوقی خرید و فروش زمین

نکات حقوقی خرید و فروش زمین

از دیگر شرایطی که بسیار مهم می باشد و می‌توانیم بگوییم یکی از مهم ترین نکات حقوقی خرید ملک به شمار می رود، مربوط به این نکته می باشد که شما باید درباره شخص فروشنده اطلاعات درست و صحیحی را داشته باشید که چند مورد از این اطلاعات را در این قسمت به شما بیان می کنیم:

اولین و مهم ترین نکته مربوط به بررسی شناسایی مدارک حقوقی شخص فروشنده می باشد که شما باید آن را بررسی کنید که اصالت آن به صورت کامل برای شخص خریدار مشخص شود.

اطلاعات دیگری که شخص خریدار باید از شخص فروشنده داشته باشد، این است که شخص فروشنده سوء پیشینه نداشته باشد، کلاهبردار نباشد و ملک یا زمینی که به شما می فروشد غصبی نباشد و معامله شامل چه قسمتهایی میباشد؟ یا چند مدعی نداشته باشد که بعدا بتواند برای شما مشکلاتی را ایجاد کند و شما را به دردسر بیاندازد و در این صورت شما می توانید از شخص فروشنده شکایت کرده و ضررهای پیش آمده را جبران کنید.

فروشنده‌های قابل اعتماد باعث می شود تا ما دیگران را هم به اون معرفی کنیم مثلا سایتی مثل novila.ir هست که با خیال راحت میتونید بهش اعتماد کنید، علاوه بر اینکه قرارداد هایی که با مشتریان خود مینویسد کاملا شفاف و واضح است.

قوانین فسخ معامله ملک

از مهم ترین نکات حقوقی مهم هنگام معامله ملک، مربوط به تعیین شرایط فسخ قرارداد می باشد. از آنجایی که ممکن است بسیاری از اختلافات آتی بین دو طرف معامله پیش بیاید، بهتر است جهت پیشگیری از دردسر های بعدی شرایطی را برای فسخ قرارداد تعیین کرده و این شرایط را همراه با جزئیات به صورت کامل و به شکل کتبی در قولنامه وارد کنید و هر دو طرف قرارداد باید آن را امضا کنند و همچنین افرادی باید به عنوان شاهد این شرایط را بخوانند و آن را امضا نمایند تا هیچ گونه مشکلی برای دوطرف معامله به وجود نیاید.

مهم ترین شرایطی که در قولنامه ذکر می‌شود این است که اگر هر دو طرف معامله بخواهند قراردادرا فسخ نمایند، این امکان برای آنها وجود دارد.از دیگر شرایط فسخ قرارداد مربوط به فسخ قانونی آن می باشد. اگر یکی از نمایندگان متوجه شوند که این قرارداد به ضرر فروشنده یا خریدار می باشد، می‌توانند این قرارداد را به صورت کامل فسخ نمایند.

از دیگر شرایطی که برای فسخ قرارداد وجود دارد، مربوط به شرایط خیار تاخیر ثمن می باشد. اگر فرد خریدار پس از سه روز از خرید ملک و آپارتمان مورد نظر خود مبلغی را به فرد فروشنده ندهد و فرد فروشنده نیز خانه را به او تحویل نداده باشد، در این صورت قرارداد به صورت کامل فسخ خواهد شد و آن قرارداد دیگر از نظر قانونی هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت.

از دیگر شرایط فسخ قرارداد مربوط به شرایط خیار عید می باشد که این شرایط به این صورت است که اگر شخص خریدار پس از این که ملک مورد نظر را خریداری کرد و متوجه شد که این ملک دارای عیب و ایراد می باشد، می‌تواند طبق قانون قرارداد را به صورت کامل فسخ نماید و امروزه به دلیل اینکه ملک هایی که این شرایط را دارند بسیار زیاد شده اند و زمینه کلاهبرداری برای افراد سودجو بسیار زیاد شده است، باعث شده است که این شرایط یکی از مهم ترین شرایط موجود در قولنامه ها باشد و حتما باید این شرایط ذکر شود.

مخصوصا در زمان خرید و فروش ویلا این کلاه برداری ها زیاده شده و نمیشه به هر سایتی برای خرید ویلا اعتماد کرد، اگرچه برای خرید ویلا سایت هایی همچون دیوار، نویلا، شیپور، دونبش و… وجود دارد اما باز هم باید نکات مهم در خرید و فروش املاک را رعایت کرد. اگر شما در این مورد تجربه ای دارید میتوانید از طریق کامنت های سایت گیلند با ما در ارتباط باشید.

1 . دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط گیلند نمایش خواهد داده شد.
2 . پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3 . پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

فروش ویلا 110 متری شهری جنگلی در اطاقور

فروش خیلی فوری ۲هکتار زمین شهری ساحلی با سند تکبرگی

اجاره گلخانه در چمخاله

فروش سویت ۷۱ متری عبور جدا طبقه اول در شهر توریستی کومله

فروش فوری زمین های مسکونی ابعاد کوچک

فروش زمین ساحلی 7 هکتاری در لاهیجان

زمین یک هکتار با سندخانه تخریبی ارتفاعات لنگرود

فروش شهرک ویلایی آماده ساحلی جنگلی گیلان

پنل فالوور ایرانی

پنل اینستاگرام برای افزایش فالوور رایگان

 • تاریخ انتشار : 8 آگوست 22
 • تعداد بازدید : 1421
 • نظرات : بدون دیدگاه
 • دسته بندی : ترین ها
 • نویسنده : املاک گیلان
 • منبع : گیلند

پنل اینستاگرام برای افزایش فالوور رایگان

بسیاری از افراد به‌ ویژه صاحبان کسب و کارهای اقتصادی و خدماتی، فعالیت‌های خود را در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال می‌کنند. یکی از دغدغه‌های بسیار مهم برای این افراد، افزایش دادن تعداد فالوورها و یا دنبال کنندگان است. چراکه افزایش فالوورها خود به‌ خود اقدامی موثر در جهت بهتر دیده شدن است. انجام این کار باعث می‌شود تا افراد و صاحبان کسب‌ و کارها به درآمد بسیار بیشتری دست پیدا کنند و فروش محصولات خود را افزایش داده و یا خدمات خود را در اختیار تعداد بیشتری از مخاطبان و کاربران قرار دهند.

پنل فالوور ایرانی

در حال حاضر از روش‌ها و راهکارهای زیادی به‌ منظور افزایش فالوورها استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین این راهکارها، خرید پنل اینستاگرام است. در این مقاله قصد داریم به این موضوع اشاره کنیم که چگونه می‌توان از پنل اینستاگرام برای افزایش فالوور رایگان استفاده کرد.

پنل خدمات اینستاگرام چیست؟

پنل اینستاگرام یکی از راهکارهای بسیار محبوب و پرطرف‌دار برای افزایش دادن تعداد فالوورهای شما در اینستاگرام است. این پنل‌ها توسط مجموعه‌های برنامه‌نویسی و با توسعه ربات‌های تحت وب ایجاد و راه‌اندازی می‌شوند. شما می‌توانید با استفاده از این امکانات و با صرف مدت زمانی بسیار اندک، به بازدهی و فروش مورد نظر خود دست پیدا کنید.

در این‌ صورت نیازی به پرداخت هزینه‌های بسیار بالای تبلیغاتی نیز نخواهید داشت. از سوی دیگر استفاده از چنین خدماتی به شما کمک می‌کند تا تبلیغات محصولات و خدمات خود را به شکلی مؤثرتر و هدفمندتر انجام داده و به کارایی بسیار بالایی دست پیدا کنید.

علاوه‌ بر مزایای استفاده از خدمات پنل­های اینستاگرام برای صاحبان کسب‌ و کارها، استفاده از این راهکار برای افراد دیگر هم مفید و مؤثر خواهد بود. به‌ ویژه افرادی که در این شبکه اجتماعی، صفحات بسیار زیادی داشته و تمایل دارند هر گونه عملیات تزریق فالوور و یا لایک را به صفحه‌ خود، شخصا مدیریت کنند.

در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل خرید لایک و فالوور و… از جمله مباحث بسیار جدی به شمار می‌روند. در این شرایط، حتی بسیاری از افراد مشهور و صاحب‌نام نیز به‌ منظور سرمایه‌گذاری بیشتر به خرید ویو، ایمپرشن، ویو استوری، کامنت و… دست می‌زنند تا از این طریق خود را در فضا و شبکه اجتماعی اینستاگرام، محبوب و پرطرف‌دار نشان دهند.

در این‌ صورت و با کسب محبوبیت بالاتر قادر خواهند بود تبلیغات بیشتری را از صاحبان کسب و کارها دریافت نموده و درآمد بسیار بیشتری را از آن خود کنند. از طرف دیگر در چنین شرایطی می‌توانند به‌ راحتی، به فروش کالاها با تعداد بیشتری دست بزنند. چراکه میزان توجهات به صفحه‌ آن‌ها بیشتر شده و از سوی مردم مورد اعتمادند.

همان‌طور که می‌دانید در حال‌ حاضر خدمات و سرویس‌هایی راه‌اندازی شده که می‌توانند تعداد فالوورهای شما را افزایش داده و یا حتی کمک کنند تا لایک‌ها و کامنت‌های شما نیز بیشتر شود. یکی از این سرویس‌ها و خدمات، پنل فالوور است.

پنل فالوور در حقیقت یکی از سرویس‌های بسیار محبوب و پرطرف‌دار در شرایط امروز جامعه است. چرا که از طریق آن می‌توان تعداد فالوورها و یا دنبال کنندگان یک صفحه اینستاگرام را افزایش داد.

پنل فالوور ایرانی

بسیاری از افراد به‌ دنبال خرید پنل فالوور ایرانی هستند و تمایل دارند بهترین پنل را فراهم کنند. این افراد باید به چند نکته مهم توجه داشته باشند و سپس پنل مورد نیاز خود را تهیه کنند. یکی از مهم‌ترین این نکات فراهم کردن پنل فالوورهای ایرانی از یک مرکز و یا مجموعه‌ای است که پشتیبانی‌های لازم را دارا بوده و می‌تواند خدمات مورد نیاز را در هنگام بروز مشکل در اختیار شما قرار دهد.

از سوی دیگر باید این خرید خود را با مراجعه به مرکزی انجام دهید که فالوورهای غیر واقعی و یا تقلبی در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

یکی دیگر از نکاتی که باید پیش‌ از خرید پنل فالوورهای ایرانی در نظر داشته باشید قیمت و هزینه آن است. همان‌طور که می‌دانید موضوع قیمت و هزینه در تمامی خریدها اهمیت ویژه‌ای دارد و بیشتر افراد پیش‌ از خرید یک محصول و یا دریافت یک خدمت، به این عامل توجه خاصی نشان می‌دهند.

این موضوع در هنگام خرید پنل­های فالوور ایرانی، خرید پنل خدمات اینستاگرام و… نیز موضوع مهمی است. چراکه باید بودجه لازم را از قبل تدارک ببینید و سپس به خرید سرویس متناسب با بودجه‌ای که در اختیار دارید دست بزنید.
در حال‌ حاضر بسیاری از مجموعه‌ها و وب‌سایت‌ها پنل‌های خود را با قیمت ارزان و به‌ صرفه در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما این موضوع نباید کیفیت معامله شامل چه قسمتهایی میباشد؟ خدمات ارائه‌ شده را کاهش دهد.
در حقیقت شما باید پیش‌ از اقدام به خرید علاوه بر توجه به قیمت خدمات ارائه‌ شده، به کیفیت آن و به امنیت صفحه خود هم اهمیت بدهید. موضوعی که باید همواره مد نظر شما قرار بگیرد، مسئله امنیت پیج است که باید تضمین گردد. از سوی دیگر در شرایط حاضر شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت‌ به صفحاتی که از روش‌های غیراستاندارد و نامعتبر برای افزایش تعداد دنبال کنندگان استفاده می‌کنند، حساسیت خاصی نشان می‌دهد.

پس سعی شما بر این باشد که پنل­های خدمات اینستاگرام و پنل فالوورهای ایرانی را با مراجعه به مرکز و مجموعه‌ای فراهم کنید که برای تزریق فالوور به صفحه شما از الگوریتم صحیح و کاملاً اصولی استفاده می‌کنند.
در غیر این صورت این امکان وجود دارد که برای شما مشکلاتی به‌ وجود آمده و یا حتی صفحه‌تان معلق گردد. لذا به‌ منظور ارتقا بخشی به صفحه اینستاگرام خود به خرید پنل‌هایی روی بیاورید که کاملاً ایمن بوده و مطمئن و معتبرند.

در این‌ صورت و با افزایش تعداد فالوورهای شما، صفحه‌‌‌تان در معرض دید عده‌ بسیار بیشتری از افراد و کاربران قرار خواهد گرفت. بهترین پنل برای شما پنلی است که از هر جهت معتبر بوده و قابل اطمینان باشد و تحت هیچ شرایطی به افشای اطلاعات هویتی و شخصی شما دست نزند. پنل خدمات اینستاگرام باید دارای حریم شخصی بوده و از خط‌مشی و اصول خاصی تبعیت کند.

استفاده از پنل­های خدمات اینستاگرام راهکاری بسیار مناسب و مؤثر است که کمک می‌کند با کمترین زمان ممکن به بهترین و مطلوب‌ترین نتیجه دست پیدا کرده و به فالوورهای ایرانی فعال دسترسی داشته باشید.
اما برای خرید چنین پنلی و به‌ منظور پرداخت هزینه‌های آن از درگاه‌های پرداخت مجاز و بدون واسطه استفاده کنید.
برای خرید پنل فالوور ایرانی و پنل اینستاگرام برای افزایش فالوور رایگان می‌توانید از وب‌سایت و مجموعه پارسی فالوور کمک بگیرید. برای این منظور و دریافت این خدمات به وب‌سایت این مجموعه به آدرس ParsiFollower.com مراجعه کنید.

آیا پارکینگ و انباری جزء متراژ آپارتمان است؟

ads

یکی از مهمترین مواردی که افراد در هنگام انتخاب معامله شامل چه قسمتهایی میباشد؟ و خرید خانه به آن توجه می کنند، مسئله مربوط به متراژ خانه است. ابعاد حقیقی خانه یکی از اصلی ترین نکاتی است که همواره باید در رابطه با آن اطلاعات لازم و کافی را داشته باشیم. برای بسیاری از افراد این سئوال پیش می آید که آیا انباری و پارکینگ و سایر قسمت های خانه که بخشی از بنای اصلی نیستند نیز در متراژ اصلی خانه ذکر می شوند یا خیر ؟در این مقاله ما قصد داریم به این سئوال پاسخ دهیم و بخشی از قوانین مربوط به انباری و پارکینگ در خصوص آپارتمان ها را نیز بیان کنیم.پس تا انتها با ما همراه باشید.

تعریف انباری آپارتمان:

در واقع انباری بخشی از خانه می باشد که به عنوان محلی برای نگه داری وسایلی که ضرورت استفاده کمتری دارند و در خود واحد برای آن امکان نگهداری نیست مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته بیشتر شاهد خانه هایی بودیم که حیاط های بزرگی داشتند و می توانستیم از این فضا برای نگهداری وسایل اضافی استفاده کنیم اما در آپارتمان نشینی چنین فضایی وجود ندارد پس نقش انباری در ساختمان بسیار پر رنگ تر از گذشته است و چه بسا که بهتر است حتما انباری در واحد های آپارتمانی برای راحتی ساکنان وجود داشته باشد.

چه قوانینی در خصوص انباری آپارتمان وجود دارد؟

یکی از مواردی که در قانون تملک آپارتمان به تکرار در مورد آن صحبت شده است، مسائل مربوط به انباری می باشد.مطابقی قانونی که ذکر شده است، تمامی بخش های ساختمانی هایی که از چندین واحد تشکیل شده اند، دارای دو نوع مالکیت هستند.

الف) مالکیت اختصاصی

ب) مالکیت مشترک

مالکیت مشترک که ممکن است واژه ی مشاعات را در مورد آن نیز شنیده باشید شامل آن قسمت هایی از ملک باشد که امکان استفاده از آن برای تمام مالکان فراهم است و امری قانونی می باشد که همه بتوانند از آن مکان ها استفاده داشته باشند.اما در مقابل، مالکیت خصوصی شامل مالکیت بخشی هایی از آپارتمان است که هر شخص به تنهایی تصاحب آن بخش آن را در دست دارد و دیگران نقشی در داشتن یا استفاده از آن مکان ها را ندارنددر خصوص قسمت اختصاصی باید بگوییم که در دسته بندی زیر قرار می گیرند:

۱.خود واحد آپارتمان که شخصی مالک آن است (واحد مسکونی، تجاری و… فرقی نمی‌کند و تنها کافی است که سند به نام مالک باشد.)

۲.انباری ( یک ساختمان ممکن است انباری نداشته باشد، اگر ساختمان انباری داشته باشد، در سند حتما نوشته می‌شود.)

۳.پارکینگ ( اگر واحد پارکینگ داشته باشد جزء بخش های اختصاصی است در صورتی که در سند به آن اشاره شده باشد.)
تمام این سه مواردی که در بالا ذکر شد می تواند به صورت اختصاصی مورد استفاده قرار گیرد چنانچه در سند ذکر شده باشد و در غیر این صورت جزئی از مشاعات خواهد بود.
آیا انباری جزء متراژ آپارتمان است؟در پاسخ به این سوال باید گفت چون انباری واحدهای آپارتمانی در خارج از واحد ها می باشند لذا عموما جز متراژ واحد محسوب نمی شوند، مگر این که انباری در داخل واحد قرار گرفته باشد که در این صورت محاسبه خواهد شد.

در حالت دیگر اگر انباری در سند قید شده باشد به عنوان بخشی از متراژ در نظر گرفته می شود. در صورتی که این متراژ به طور اختصاصی در سند هر واحد ذکر نشده باشد، جزء فضای مشاع (عمومی) ساختمان به حساب می آید.

قیمت انباری آپارتمان به چه صورت محاسبه می شود؟

برای پاسخ دادن به این سوال لازم است که دو حالت را در نظر بگیریم:

۱.اگر انباری در سند اختصاصی آپارتمان ثبت نشده باشد:
در این صورت حق خرید و فروش و قیمت هر متر مربع از مساحت انباری، بر اساس توافق همه‌ی ساکنان صورت می‌گیرد و شخصی به صورت جداگانه و خودسر بدون مشارکت با سایرین نمی تواند این کار را انجام دهد.

نکته: لازم است بدانیم که حتی در صورت اختصاصی بودن انبار، اجاره، واگذاری و یا خرید و فروش آن به افرادی غیر از ساکنین ساختمان امری کاملا غیر قانونی است. در واقع، گرچه انبار جزء ملک اختصاصی صاحب‌خانه است، چون در قسمت عمومی ساختمان قرار دارد، مشمول قوانین مشاعات می‌شود. یعنی اگر به شخصی خارج از ساختمان واگذار و یا اجاره داده شود، باعث ایجاد مزاحمت و حتی ناامنی برای سایر ساکنین ساختمان می‌شود.

۲.اگر متراژ انباری در سند اختصاصی هر واحد ثبت شده باشد:
در این حالت هم، قیمت هر متر مربع از مساحت انباری متفاوت با هر متر مربع از خود واحد خواهد بود. این مقدار با اعمال یک ضریب (معمولاً یک دهم یا یک بیستم) در قیمت هر متر مربع خود آپارتمان حساب می‌شود.

نکته: انباری ساختمان ‌های مسکونی، از فضاهایی هستند که در صورت عدم ‌توجه به نکات امنیتی می ‌توانند محل سرقت، آتش‌ سوزی و نظایر آن قرار گیرند. از این ‌رو، در طراحی و نگهداری وسایل و تجهیزات در انباری لازم است که همواره نکاتی ایمنی پ احتیاطی را به بهترین شکل ممکن رعایت نمود.

تعریف پارکینگ آپارتمان:

پارکینگ که به آن توقفگاه هم می گویند، به عنوان محلی که برای نگهداری خودروها مورد استفاده قرار می گیرد، می گویند. پارکینگ می ‌تواند در فضای باز مانند جاده‌ یا در فضای بسته مانند ساختمان واقع شود که دسترسی به آن به دو صورت خصوصی یا عمومی خواهد بود.یکی از مواردی که در هنگام ساخت هر ساختمان یا آپارتمان بایستی به آن توجه شود الزام داشتن پارکینگ می باشد چرا که حقوق شهروندی ایجاب می ‌کند یک ساختمان نیاز ساکنان خود را به پارکینگ مورد نیاز فراهم کند. این موضوع، نه تنها ساختمان‌ های مسکونی بلکه مجتمع‌ های اداری و تجاری را نیز شامل می‌ شود.

انواع پارکینگ در آپارتمان ها:

آیا تا به حال می دانستید که پارکینگ ها انواع و اقسام گوناگونی دارند و می توان آن ها را در نظر میزان دسترسی، ابعاد و اندازه، تعداد وسایل نقلیه داخل پارکینگ، نوع قرار گرفتن خودروها، مواد استفاده شده در ساخت و… پارکسنگ ها را تقسیم بندی کرد؟دسته بندی پارکینگ ها به صورت زیر می باشد:

۱.پارکینگ کوچک، بزرگ، متوسط :
که این دسته بندی بر اساس ابعاد و اندازه می باشد. پارکینگ های کوچک مهمولا ظرفیتی برابر با 3 محل پارک برای خودرو دارند. پارکینگ های متوسط، ظرفیتی برابر با 4 الی 25 محل پارک خودرو و پاکینگ های بزرگ، ظرفیتی بیش از 25 محل پارک خودرو دارند.

۲.پارکینگ اختصاصی و مشاع:
که این دسته بندی بر حسب نوع دسترسی به وجود آمده است. پارکینگ‌ های اختصاصی، آن هایی هستند که محدوده آن به طور کامل در سند منزل یا اجاره نامه قید شده و مشخصا به یک واحد آپارتمانی تعلق گیرد و در مقابل پارکینک مشاع است که بین واحدهای یک آپارتمان مشترک اند و می ‌توانند از آن ها به صورت توافقی استفاده نمود.

۳.پارکینگ طبقاتی:
که در دسته بندی انواع پارکینگ های سرپوشیده قرار می گیرند که بیشتر در مراکز خرید بزرگ یا برج ها کاربرد دارند.

۴.پارگینگ خیابانی:
که می توان به پارکینگ های عمومی و روباز در نزدیکی و اطراف مکان های شلوغ و پرازدحام اشاره کرد که ممکن است رایگان یا پولی باشند.

۵.پارکینگ مکانیزه:
که با استفاده از ماشین آلات الکتریکی، دیجیتالی و مکانیکی، از فضای موجود به صورت حداکثری استفاده شده است و تعداد خودروهای پارکینگ هوشمند با فضایی مشابه در مقایسه با نوع غیر هوشمند آن، بیشتر است و موجب صرفه جویی در فضا و هزینه و کاهش آلودگی محیط زیست می شود.

قوانین در خصوص پارکینگ آپارتمان ها :

در برخی موارد، مالکان واحد مسکونی به دلایلی مانند نداشتن خودرو، نداشتن انباری، داشتن وسایل اضافی زیاد و دلایل دیگر، از پارکینگ به عنوان انباری استفاده می‌ کنند و برخی از وسایل و لوازم را که جایگاه آن در انباری است، در پارکینگ قرار می ‌دهند. در این باره باید دانست قرار دادن هر گونه وسیله اضافه در فضای پارکینگ خودرو در آپارتمان ‌ها، ممنوع و غیر قانونی است و در صورت چنین اقدامی، سایر ساکنان حق اعتراض و پیگیری موضوع را دارند.

آیا پارکینگ بخشی از زیر بنای آپارتمان است؟

در مجموع، می توان گفت که مالکیت پارکینگ دقیقا مشابه به انباری می باشد، می ‌تواند به ‌صورت مشاعات یا اختصاصی باشد و فقط زمانی که متراژ و جزییات کامل آن در سند قید شود، می ‌توان ادعای مالکیت داشتو جزئی از زیر بنای ملک به حساب آورده شود.
بنابراین چنانچه قصد رهن یا اجاره واحد مسکونی را داشته باشید، این موضوع که مالک مجاز است انباری و پارکینگ را در اختیار شما قرار دهد یا خیر ؟ در واقع این توافقی است، اما هنگام خرید خانه، در صورت ذکر انباری و پارکینگ در سند با مشخص بودن موقعیت، مساحت و محل دقیق، شما به عنوان مالک شناخته خواهید شد.

نتیجه گیری
با توجه به موارد بالا و هر آنچه که در خصوص انباری و پارکینگ در آپارتمان ها گفته شد باید مجددا یاد آور شویم که وجود انباری و پارکینگ در ساختمان ها یک نیاز محسوب می شود. از طرفی انباری و پارکنیگ بخشی از متعلقات ساختمان است و آن را نمی توان به هیچ وجه جدای از واحد مسکونی فروخت، اگر قصد دارید که هرکدام از آن ها را اجاره دهید، در صورتی مجاز به انجام این کار هستید سایر اعضا نیز با آن موافقت کرده باشند و مخالفتی در این خصوص نداشته باشند یا باید مستاجر پارکینگ یا انباری عضویی از همان ساختمان باشد که برای سایر واحد ها مزاحمتی ایجاد نشود.امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.