مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات


روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

بررسی رابطه نوسان قیمت با حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

در این تحقیق، رابطه نوسان قیمت با حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز در بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این تحقیق از قیمت های تسویه، حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز روزانه و همچنین پنج متغییر کنترل که داده های آنها به صورت روزانه موجود می باشد، استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق از بدو شروع به کار بازار آتی سکه طلا (آذر ماه سال 1387) تا پایان آذر ماه سال1390 می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی است و از مدل arma-garch برای تعیین روابط بین متغیرها استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با استفاده از مدلarma(1,1) حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز به دو جزء مورد انتظار و غیر منتظره تقسیم شده اند، سپس با برآورد یک مدل garch(1,1) شامل چهار متغیر مستقل (حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز مورد انتظار و غیر منتظره) و پنج متغیر کنترل (رشد بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی، رشد نرخ ارز آزاد، رشد بهای سکه طلای نقدی، رشد قیمت نفت جهانی و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران) فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد، رابطه مثبت معناداری بین نوسان قیمت و حجم معاملات مورد انتظار و غیر منتظره قرارداد آتی سکه طلا وجود دارد و رابطه منفی معناداری میان نوسان قیمت و تعداد موقعیت های تعهدی باز موردانتظار و غیر منتظره وجود دارد. همچنین، نتایج بررسی ها حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین نوسان قیمت، رشد نرخ ارز آزاد، رشد بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی و رشد بهای نفت خام برنت می باشد. در حالی که یک رابطه منفی معنادار بین نوسان قیمت و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

منابع مشابه

اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا

در این مطالعه به بررسی اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در بازار کالای ایران در دوره زمانی دی ماه 1387 تا پایان شهریور 1391 می پردازیم. بدین منظور دو رویکرد متفاوت را بکار می گیریم. در رویکرد نخست با تحلیل جداگانه 27 قرارداد موجود در می یابیم تنها اثر حجم معامله مثبت و معنی دار است. در حالیکه اثر سررسید و تعداد موقعیت های باز هر چند با علامت م.

پیش بینی قیمت قرارداد های آتی سکه طلا با استفاده از مدل آریما در بورس کالای ایران

این مقاله به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. در این تحقیق از روش باکس- جنکینز برای بررسی توانایی پیش بینی قیمت آتی قراداد های سکه طلا استفاده شد. روش باکس- جنکینز شامل چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیش بینی است. نتایج تحقیق نشان داد که برای دوره مورد بررسی، مدل آریما (ARIMA) با 2 وقفه خودرگرسیونی و 2 وقفه میانگین متحرک برای پیش بینی قیم.

بررسی رابطه تغییرات وجه تضمین، بر حجم معاملات قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

در این تحقیق به بررسی رابطه تغییرات وجه تضمین ، بر حجم معاملات قرارداد های آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از داده های سری زمانی و روش gmm پرداخته شده است. داده های تحقیق به صورت روزانه در نظر گرفته شده و از ابتدای سال 1391 الی 1392 دوره زمانی تحقیق می باشد. نتایج تحقیق حاکی از رابطه منفی بین حجم معاملات قراردادهای آتی طلا و وجه تضمین می باشد . همچنین بین نرخ بهره اوراق مشارکت و حجم .

آثار تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات در بازار قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

سفته بازان در معاملات قراردادهای آتی به عنوان گروهی از معامله گران که باعث افزایش قیمت ها و نوسان های شدید در قیمت کالاها بوده اند شناسایی شدند. بر اساس قوانین جدید آمریکا به کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (cftc) اجازه داده شد تا از وجه تضمین به عنوان ابزار کنترل فعالیت های سفته بازانه و قیمت قراردهای آتی استفاده نماید، اما کارامدی وجه تضمین در این خصوص و آثار جانبی که تغییرات وجه تضمین بر.

اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت‌های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا

در این مطالعه به بررسی اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت‌های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در بازار کالای ایران در دوره زمانی دی ماه 1387 تا پایان شهریور 1391 می‌پردازیم. بدین منظور دو رویکرد متفاوت را بکار می‌گیریم. در رویکرد نخست با تحلیل جداگانه 27 قرارداد موجود در‌می‌یابیم تنها اثر حجم معامله مثبت و معنی‌دار است. در‌حالیکه اثر سررسید و تعداد موقعیت‌های باز هر چند با علامت م.

بررسی رابطه بین قیمت‌های نقد و آتی سکه طلا، در بورس کالای ایران

سفته‌بازان، آربیتراژرها و پوشش دهندگان ریسک از جمله فعالان بازارهای آتی می‌باشند، که هر یک بر اساس نیاز و هدف خود فعالیت خاصی را انجام می‌دهند. تفاوت بین قیمت‌های بازار نقد و آتی و نوع ارتباط بین این دو بازار از جمله مسائل مهم برای این فعالان اقتصادی می‌باشد. برای یافتن این اطلاعات باید به بررسی روند قیمتی در بازار نقد و بازار آتی و ارتباط این دو قیمت با یکدیگر پرداخت و بر اساس مدل برآورد شده، .

حجم معاملات در فارکس چقدر است؟

حجم معاملات در فارکس یک معیار کلیدی بوده که برای ارزیابی سطوح فعالیت در بازارها از جمله مارکت سهام و ارز استفاده میشود.

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات عبارت است از تعداد کل دارایی که در طول یک دوره زمانی معین ترید میشود. حجم معاملات معمولا در خصوص دارایی‌هایی همچون سهام، اوراق قرضه و مواردی از این قبیل اندازه گیری میشود. نکته‌ایی که باید به آن دقت کنید این است که حجم معاملات تعداد تراکنش‌های انجام شده را نشان نمیدهد بلکه شامل تعداد دفعاتی است که یک دارایی در طول معامله خرید و یا فروخته شده است.

چارت‌های حجم معاملات بر اساس دوره زمانی انتخاب شده ترسیم میشوند. برای مثال، شما میتوانید برای بررسی حجم معاملات چارت‌های ساعتی یا روزانه یا هفتگی را مورد بررسی قرار دهید. گزارشات مربوط به حجم معاملات ساعتی معمولا بصورت تخمینی ارائه میشوند درحالی که گزارشات روزانه پس از تعطیلی مارکت ارائه شده و دقیق‌تر هستند.

اهمیت حجم معاملات در ترید

حجم معاملات به این دلیل مهم است که ارتباط تنگاتنگی با نقدینگی داشته و نقدینگی تاثیر مستقیمی بر توانایی تریدرها در خصوص باز کردن یا بستن پوزیشن‌های معاملاتی بصورت سریع بر اساس قیمت دلخواه آنها دارد. تاثیر حجم معاملات بر اساس بالا یا پایین بودن حجم متفاوت است.

حجم بالا معاملات نشان دهنده چه چیزی است ؟

حجم بالای معاملات نشان دهنده این است که تریدرهای زیادی در مارکت حضور دارند. نکته‌ایی که در خصوص حجم بالای معاملات باید به آن دقت کنید این است که حجم بالای معاملات لزوما بدین معنا نیست که هر تریدر در حال باز کردن پوزیشن‌های یکسان است بلکه به معنای رخ دادن روند است.

نکته بعدی اینکه حجم بالا معاملات نشان دهنده این است که آیا تحرکات مارکت همچنان جریان دارند یا خیر. معمولا اگر حجم معاملات افزایش یابد آنگاه قیمت مارکت بطور کلی در یک جهت یکسان حرکت میکند اما لزوما بدین معنا نیست که حجم بالا معاملات مساوی با افزایش قیمت است دلیل این امر هم این است که ممکن است حجم بالا معاملات در نتیجه فروش‌ بصورت کوتاه مدت رخ دهد.

حجم معاملات در فارکس

زمانی که صحبت از نقدینگی میشود، حجم بالای معاملات یک مزیت قابل توجه در این خصوص تلقی میشود؛ چراکه این موضوع بدین معناست که افراد بیشتری در مارکت حضور دارند در نتیجه سطح خرید و فروش یک دارایی بیشتر بوده و احتمال اینکه بتوانید دارایی مورد نظر خود را با قیمت دلخواه چه در خصوص خرید و چه در خصوص فروش پیدا کنید بسیار زیاد خواهد بود. نکته دیگر اینکه، نقدینگی بالاتر نیز با اسپردهای کمتر ارتباط مستقیمی دارد.

در دوره زمانی که حجم معاملات در سطح بالایی قرار دارد، به دلیل وجود تعداد زیاد قیمت خرید و پیشنهاد از سمت افراد قیمت‌ها تمایل به تغییر سریعتری دارند. به همین دلیل است که برخی از سرمایه‌گذاران، به جای حجم معاملات از تعداد تغییرات لحاظ شده در قیمت قرارداد استفاده میکنند.

حجم پایین معاملات نشان دهنده چیست؟

حجم پایین معاملات نشان دهنده این است که تعداد خریداران و فروشندگان در مارکت بسیار کمتر بوده که همین امر نشان دهنده حجم پایین نقدینگی است. حجم پایین نقدینگی بدین معناست که ممکن است شما در پوزیشن‌های معاملاتی گیر کنید و نتوانید ترید را ببندید و مجبور به پذیرش ریسک از دست دادن سرمایه خود شوید. در واقع این ریسک، ریسکی است که مارکت به شما تحمیل میکند. حجم پایین نقدینگی به خصوص در بازار سهام میتواند منجر به افزایش اسپرد در خصوص قیمت پیشنهادی باشد.

چگونه از حجم معاملات در ترید بهره ببریم؟

حجم معاملات بعنوان یک شاخص تکنیکال بمنظور درک بهتری از فعالیت یک مارکت و میزان قدرت روندهای مارکت مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از حجم معاملات میتواند به شکل دهی تصمیمگیری‌ها در خصوص خرید یا فروش دارایی مورد نظر کمک کند.

به طور عمده حجم معاملات بمنظور تشخیص جریان در قیمت مارکت مورد استفاده قرار میگیرد. به زبان ساده حجم بالا یا حجم پایین نشان دهنده این است که آیا یک جریان تمایل به ادامه دادن دارد یا نه. نکته بعدی که در خصوص حجم معاملات باید به آن دقت کنید این است که میتوان از حجم معاملات در خصوص تشخیص تعداد دفعاتی که انجام ترید موفقیت آمیز بوده هم استفاده کرد.

یکی از استفاده‌های رایج از حجم معاملات در خصوص تغییر روندها است. اگر به دنبال این هستید که سطح حمایت دچار تلاقی شود و قیمت تغییر پیدا کند درواقع به دنبال حجم خرید بالا هستید و اگر به دنبال تایید شکست در سطح حمایت هستید به دنبال حجم پایین از سمت خریدران می‌باشید. برعکس این وضوع نیز صادق است، اگر میخواهید تغییر روند بر روی سطح مقاومت تایید شود، به دنبال حجم فروش بالا هستید و اگر می‌خواهید شکست در سطح مقاومت تایید شود به دنبال حجم فروش پایین هستید.

اکنون وقت آن است تا با استفاده از حساب دمو به پیاده سازی استراتژی بر پایه حجم معاملات بپردازید اگر هم این بحث را به خوبی فراگرفته‌ایید که وقت آن است تا در مارکت حقیقی آن را بکار بگیرید.

حجم معاملات در سهام به چه معناست؟

حجم معاملات در سهام عبارت است از تعداد سهمی که در یک دوره زمانی خاص در یک پایگاه معاملاتی خاص سهام ترید شده است. اگر سهام دارای حجم بالایی باشد، انتظار میرود که حرکت آن بصورت بلند مدت باشد؛ در حالی که سهامی که دارای حجم معاملاتی پایینی باشد انتظار حرکت در کوتاه مدت از سمت آن بیشتر است.

نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام

محاسبه حجم معاملات در سهام عبارت است از کل میزان سهم ترید شده در طول روز، که شامل سفارشات خرید و فروش می‌باشد. از آنجایی که تمامی سوابق معاملات سهام بصورت در دسترس عموم قرار دارد پیدا کردن و محاسبه حجم معاملاتی کار چندان سختی نیست.

مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

حجم معاملات، ارزش معاملات و حجم مشکوک و فیلترهای مربوط به آن

مقدمه

یکی از راه‌های تشخیص تغییر روند یا ادامه آن حجم معاملات است. اینکه ما می‌بینیم سهمی از یک منطقه برگشت می‌کند و رشد 10 الی 15 درصدی دارد و این رشد در قالب پولبک است یا خیر و یا اینکه سهمی از یک ناحیه 70-80 درصد رشد می‌کند و روند جدید را شروع می‌کند و توانایی این را دارد که روند خود را ادامه بدهد یا خیر مستلزم بررسی حجم است. پس تا حدودی از روی حجم معاملات می‌توان اصلاح ها، ادامه روندها و یا تغییر روندها را تا حدی تشخیص داد.

حجم معاملات چیست؟

در بازار‌ بورس ایران برای انجام یک معامله باید تعدادی برگه سهم بین خریداران و فروشندگان جابجا شود. این تعداد جابجایی برگه های سهام، حجم معاملات را در بازار بورس به وجود می‌آورد. حجم معاملات به عنوان مهم‌ترین پارامتر در تابلوخوانی برای اعتبار بخشیدن به کلیه ی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم استفاده می‌شود.

حجم معاملات و ارزش معاملات

ما انواع الگوها را در طول بازار مشاهده می‌کنیم اما اینکه بدانیم این الگوها را چه کسی تشکیل داده است و دست بالا با خریداران یا فروشندگان است و کدام یک از این دو گروه قوی هستند و قوی درحال معامله هستند باید حجم را بررسی کنیم پس این حجم است که به الگوهای مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات ما اعتبار می‌بخشد.

حجم معاملات به عنوان دومین شاخص در تایید سیگنال‌های قیمت شناخته شده است. حجم معاملات تمایل خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. حجم تایید کننده یک روند است. در تعریف کلاسیک در یک روند صعودی حجم باید در حال افزایش باشد تا تداوم صعود را تایید کند و در اصلاح ها کاهش یابد در روندهای نزولی نیز مادامیکه حجم معاملات رو به افزایش است نزول ادامه دار خواهد بود.

از اندیکاتورهای حجم می توان به MFI, Accumulation/ Distribution, On Balance Volume اشاره کرد که در مقاله ای مجزا به فرمول ها، استراتژی ها و سیگنال های خرید و فروشی که از این اندیکاتورها می توان گرفت خواهیم پرداخت.

حجم در بورس ایران:

در بازار بورس ایران با توجه به وجود دامنه معاملاتی و صف خرید شدن سهم ها حالت کلاسیک این تعریف دچار دست‌خوش شده است و شامل یک سری تغییرات است. در سهم های کوچک بازار بورس ایران در روندهای صعودی انتظار کاهش حجم را داریم زیرا زمانی که یک سهم صف خرید است و سهم ارزنده ای است فروشندگان تمایلی به فروش سهم ندارد و این باعث کاهش حجم معاملاتی می‌شود. اما در سهم های بزرگ و شاخص سازها و در رصد صنایع می‌توان از تعریف کلاسیک استفاده کرد. نکته قابل توجه این است که می‌توان حجم معاملات را در صنایع مختلف بازار رصد کرد و صنایع مورد توجه بازار را شناسایی کرد.

حجم در نواحی حمایت و مقاومت:

در نواحی حمایت و مقاومت ها باید به حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشت همانطور که انتظار داریم در این نواحی می‌توان منتظر افزایش حجم معاملات باشیم ولی باید به این نکته توجه کنیم گاها احتمال دارد در این نواحی با دستکاری حجم باعث ایجاد یک شکست جعلی در این نواحی شوند پس لازم است سایر پارامترها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در نواحی حمایتی خریداران بیشتری وارد معامله می‌شوند به همین دلیل حجم افزایش یافته و در نواحی مقاومتی فروشندگان زیادی وارد معامله شده و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

حجم می‌تواند بیانگر تصمیم بازار برای شکست یا برگشت از نواحی حمایت و مقاومت باشد ولی لزومی ندارد این حجم در یک مرحله باشد. امکان دارد این حجم در چندین مرحله انجام شود پس نگاه تجمعی به حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری برای معامله‌گران در مواجهه با این سطوح را ایجاد کند. با توجه به این نکته، جمع کردن پله ای یا خالی کردن پله ای در بازار سهام توسط بازیگر سهم وجود دارد.

حجم مشکوک:

سوالی که مطرح است این است که مقدار حجم مطلوب و خوب چه مقدار است؟ چه مقدار حجم معامله شود می‌گوییم حجم خوب (مشکوک)؟

گاهی افراد حجم 2 الی 3 برابری میانگین حجم ماه را جزء حجم مشکوک می‌دانند ولی این معیار زیاد قابل اعتنا نیست و می‌تواند متزلزل باشد چون قفل شدن صف های خرید یا فروش تاثیر مستقیمی روی میانگین حجم ماه داشته باشد. همچنین در سایت سازمان بورس (tsetmc) میانگین حجم ماه اغلب عدد اشتباهی گزارش می شود چون روزهایی که نماد بسته است، حجم آن را صفر در نظر میگیرد و در میانگین گیری ماهانه این اعداد صفر را در محاسبات لحاظ می کند. در دیده بان سایت livetse دقیق ترین محاسبات برای میانگین حجم ماه آورده شده است.

تعداد سهام شرکت با حجم مشکوک رابطه ی مستقیمی دارد هرچه تعداد سهام بیشتری از یک شرکت معامله شود (مثلا 5 درصد از کل شرکت)، می‌توان گفت حجم خوبی معامله شده است اما ایرادی که این روش دارد وجود شناوری در سهم است. راه حل مذکور می‌تواند بجای تعداد سهام شرکت تعداد حجم شناوری سهم را در نظر گرفت به گونه‌ای که بیش از 10 درصد از شناوری یک سهم معامله شود می‌تواند حجم مشکوک باشد پس برای عنوان کردن حجم مشکوک به حجم روزانه یک سهم می‌توان شناوری، درصد از کل شرکت و میانگین حجم ماه را تواما در نظر گرفت تا به آن حجم مشکوک اطلاق کرد. لازم به ذکر است که محاسبه شناوری در فیلترنویسی سایت tsetmc به روش معمول وجود ندارد اما در دیده بان وبسایت لایو تی اس ای شناوری با دقت بسیار بالایی محاسبه شده است. اما اینکه شناوری چیست را در یک مقاله مجزا به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

بررسی حجم و قدرت خریداران و فروشندگان:

در این مقاله در مورد قدرت خریداران و فروشنده گان و فرمول های مربوط به آن صحبت شده است. بررسی حجم معاملات در کنار قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی میتواند سرنخی از اتفاقی که در سهم می افتد بدهد.

  • در صورتی که حجم بالا باشد و قدرت خریدار نسبت به فروشنده بیشتر باشد به معنای ورود سرمایه خوبی است (درصورتی که کد به کد زده نشود).
  • در صورتی که حجم پایین باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد، نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف خرید باشد یا تابلوسازی باشد).
  • درصورتی که حجم بالا باشد اما قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد احتمال شکست حمایت یا عدم شکست مقاومت را دارد (درصورتی که کد به کد زده نشود)
  • در صورتی که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار باشد اما حجم پایین باشد نیز نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف فروش باشد و یا تابلوسازی باشد)

فیلترهای حجم معاملات و ارزش معاملات و حجم مشکوک:

برای یافتن حجم مشکوک میتوانید کدهای زیر را در دیده بان سایت Tsetmc وارد کنید. جهت آموزش تصویری روی اینجا کلیک کنید.

  • حجم معامله امروز بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه:
  • حجم معامله امروز بیش از 2 درصد از کل شرکت :
  • حجم معامله امروز 2 برابری نسبت به میانگین حجم در 3 ماه گذشته:
  • ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 3 ماه گذشته:
  • ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 10 روز گذشته:

نکته: فیلترهای فوق، فیلترهای بسیار خوبی برای یافتن حجم مشکوک در سهم ها هستند و می توانید آن ها رو بررسی کنید که در جهت مثبت حجم خورده اند یا در جهت منفی

نکته: فیلترهای فوق، ممکن است در بعضی موارد غیر دقیق باشند زیرا روزهایی که سهم بسته است را در میانگین گیری لحاظ کرده است. همچنین حجمی که استفاده شده است حجم تعدیل نشده است. جهت دسترسی به دقیق ترین فیلترهای حجم مشکوک و حجم تعدیل شده می توانید به دیده بان سایت livetse.ir مراجعه کنید.

حجم بعد از افزایش سرمایه :

همانطور که می‌دانید در بازار بورس ایران سهم ها می‌تواند افزایش سرمایه بدهند که افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی ها و … باشد. افزایش سرمایه باعث می‌شود قیمت سهم به نسبت درصد افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام نیز به همان نسبت افزایش یابد. پس سهمی که بعد از افزایش سرمایه بازگشایی می‌شود دارای تغییر در حجم معاملات است و دیگر نمی‌توان از توضیحات قبل استفاده کرد. به عنوان مثال، سهمی در قیمت 1000 تومان ، به طور میانگین، روزانه به میزان 2 میلیارد تومان معامله می شود و حجم معاملات آن 2 میلیون برگه سهم است، وقتی پس از افزایش سرمایه قیمت آن به 100 تومان تعدیل شود، در صورتی که 20 میلیون حجم بخورد (10 برابر مقدار قبل افزایش سرمایه فرضی) باز هم حجم مشکوک محسوب نمی شود چون همچنان ارزش معاملات آن 2 میلیارد تومان است. اینجاست که بحث حجم تعدیل شده به میان می آید.

حجم تعدیل شده:

همانطور که بعد از افزایش سرمایه، قیمت تعدیل می‌شود، حجم نیز نیاز به تعدیل شدن دارد. بنابرین برای تشخیص حجم درست و استفاده از میانگین حجم ماه به عنوان یک پارامتر درست برای تحلیل، نیازمند حجم تعدیل شده هستیم. لازم به ذکر است که تعدادی از مدرسان به اشتباه حجم تعدیل شده را از ارزش معاملات سهم محاسبه می کنند بدین صورت که میانگین ارزش معاملات طی ماه گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر روزهای ماه میکنند سپس تقسیم بر قیمت پایانی سهم (یا اخرین روز یا متوسط روزهای محاسبه شده) می کنند. ولی همانطور که میدانیم سهم در روند صعودی یا نزولی قیمت آن افزایش یا کاهش شدیدی دارد و در صورت استفاده از ارزش معاملات، حجم مشکوک دارای خطای بسیاری با حجم تعدیل شده است. در سایت LIVETSE این مشکل نیز برطرف شده است و حجم تعدیل شده به کاربران ارائه می شود.

ارزش معاملات بازار و حجم معاملات بازار

همانطور که میدانید بورس دوران رکود و رونق دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید برای نقطه ورود به بازار یا سهامداری باید توجه شود، این است که ارزش معاملات بازار چقدر است؟ با نگاه به این پارامتر وبررسی روزانه آن می توانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. این اطلاعات را میتوانیم در صفحه اصلی سایت tsetmc بیابیم. اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید ارزش معاملات مربوط به معاملات بلوکی، فروش اوراق و صندوق های درامد ثابت را از عدد کل ارزش معاملات روزانه کسر کنیم. یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات نمادهای بورسی و فرابورسی به همراه حق تقدم ها و صندوق های سهامی را باید در محاسبات دخیل کنیم. انجام این کار به صورت روزانه و رسم اطلاعات ارزش معاملات بازار به صورت نمودار کار وقت گیری است اما در بخش رصد تاریخی بازار، روند ارزش معاملات سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سهامی در بازه زمانی بلند مدت آورده شده است. همچنین با داشتن چندین میانگین متحرک روی آن ها میتوانیم از تضعیف یا قوت گرفتن یک روند زودتر آگاه شویم.

راحت ترین دسترسی به دقیق ترین اطلاعات و فیلترهای حجم مشکوک:

با مراجعه به بخش دیده بان سایت LiveTse ستونهای مختلفی در دسترس هست که شامل مهم ترین پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال است. یکی از آن‌ها ستون حجم امروز است. با استفاده از این بخش می‌توان سهم ها را بر اساس حجم امروز نسبت به میانگین حجم ماه مرتب کرد یا حتی حجم امروز به حجم شناوری را یافت و یا اینکه حجم امروز را نسبت به کل حجم (تعداد سهام کل شرکت) سنجید و مرتب کرد. برای مرتب سازی روی هر ستون دو بار کلیک کنید تا از بیشترین به کمترین مرتب شود. لازم به ذکر است که شما میتوانید حجم مشکوک را در صنعتی که مد نظر شماست بیابید. بدین صورت که با استفاده از گزینه انتخاب صنعت، میتوانید صنعت مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با دوبار کلیک کردن بر روی ستون درصد از کل، سهم هایی که حجم مشکوک در آن صنعت داشته اند به ترتیب بیشترین به کمترین مرتب شود. نکته قابل توجه این است که ما توانایی نوشتن فیلتر حجم امروز به شناوری را نداریم ولی با بهره گیری از سایت LiveTse می‌توانیم حجم معامله شده نسبت به شناوری را نیز داشته باشیم.

حجم مشکوک

نتیجه گیری:

حجم معاملات یکی از مهم ترین پارامترها در تحلیل سهم ها است. حجم معاملات پس از تحلیل سایر عوامل و جوانب باید تاییدی بر نقطه ی ورود مورد نظر ما باشد. سایت LiveTse ما را از فیلتر نویسی و مشکلات فیلترنویسی دور می‌کند به طوری که با چند کلیک کاربر را قادر می کند که برترین حجم مشکوک ها را به صورت لحظه ای رصد کند و در تصمیم‌گیری برای انجام معامله کمک قابل توجه‌ای می‌کند.

live tse, livetse, MFI, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, اندیکاتور, اندیکاتورهای حجمی, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, فیلتر حجم مشکوک, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, ارزش معاملات تعدیل شده, ارزش معاملات بازار, تکنیکال, آموزش تکنیکال

آخرین ها از آموزش تکنیکال

1401-08-20 مجتبی لطیفی

1401-07-21 مجتبی لطیفی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

مطالب مرتبط

چرخه های پولی در بازارهای مالی

چرخه‌های پولی در بازارهای مالی- سهام

1401-08-20 مجتبی لطیفی

روان شناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

1401-07-21 مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

دانلود پروپوزال ارتباط مولفه های حسابداری و شاخص حجم معاملات سهام

مطالعه ای بر ارتباط مولفه های حسابداری و شاخص حجم معاملات سهام در شرکت های بورس تهران

A Study on the Relationship between Accounting Components and Stock Trading Volume Index in Tehran Stock Exchange companies

سفارش پاورپوینت این پروپوزال

1. بیان مساله 2. اهمیت و ضرورت تحقیق 3. پیشینه تحقیق 4. اهداف تحقیق 5. فرضیه های تحقیق 6. مدل تحقیق 7. سوالات تحقیق 8. تعریف واژگان و اصطلاحات مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9. بیان جنبه نوآوری تحقیق 10. روش تحقیق 11. منابع فارسی و انگلیسی

سفارش پروپوزال

حجم سهام به معنای تعداد سهام فروخته شده یا معامله شده در یک مدت زمان معین (معمولاً روزانه) می باشد. حجم روزانه زیاد، معمول است هنگامی که اقلام اخبار مختص سهام آزاد شوند یا هنگامی که بازار تحرک قابل توجهی داشته باشد، درحالی که حجم روزانه کم می تواند در روزهای اخبار سبک یا روزهای آرام برای بازار سهام رخ دهد.

حجم سرمایه گذاری به معنای حجم کل اوراق بهاداری است که در یک مدت زمان معین مبادله می شود. این را می توان سهام یک سهم فردی، تعداد قراردادهای معامله شده یا تعداد کل سهام مبادله شده در یک شاخص یا بازار سهام کل، نامید. حجم روزانه، پر استفاده ترین مدت زمان است، اما حجم های دوره های زمانی طولانی تر یا کوتاه تر نیز می توانند مفید باشند. شایان ذکر است که هنگام محاسبه حجم، هر مبادله خرید/فروش تنها یک بار شمارش می شود. به بیان دیگر، اگر یک سرمایه گذار 1000 سهم بفروشد و سرمایه گذار دیگری آن 1000 سهم را خریداری کند، آن حجم 1000 سهم شمارش می شود نه 2000. این مشهود بنظر می رسد، اما یک سوء برداشت نسبتاً معمول است. از نظر سرمایه گذاران، دانستن اینکه حجم عموماً بیشتر می شود هنگامی که قیمت سهام تغییر می کند، مهم است. رویدادهای خاص، مانند گزارش درامدهای یک شرکت یا ارائه اخبار عمده، می تواند باعث جهش حجم و می تواند باعث تغییرات هنگفت در جهت مثبت یا منفی شود. اگر کل بازار سریعاً رو به تنزل و شکست باشد، ممکن است باعث حجم بیشتر در بازار شود.

این پروپوزال نیز به بررسی این مفاهیم پرداخته و برای پایان نامه ای تحت همین عنوان در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آماده شده است. ساختارهای عمده پروپوزال نویسی از جمله بیان مساله، روش تحقیق، جامعه آماری، ابزارهای پژوهشی و مدل مفهومی در این پروپوزال رعایت شده اند. مطالعه این محصول می تواند راهگشای ایده های زیادی برای دانشجویان در انتخاب موضوعی مشابه باشد. همچنین دانشجو با مطالعه این محصول می تواند با ساختارهای عمده پروپوزال نویسی نیز آشنا شده و پروپوزال استانداردی را برای اهداف دانشگاهی خود آماده نماید.

در ادامه نیز بخشی از این پروپوزال که در محیط ورد (WORD) آماده شده و قابل ویرایش می باشد، قرار داده شده است:

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

قوانین پایه اقتصادی همواره نشان داده که اگر برای خرید یک دارایی اشتاقی وجود ندارد، آن دارایی ارزش خریداری ندارد. در بازار ارزهای دیجیتال نیز این قانون وجود دارد و توسط اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌شود. اندیکاتور حجم معاملات (Volume) در واقع تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را در مارکت، نشان می‌دهد.
در این مقاله به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

تعریف اندیکاتور حجم معاملات

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور Volume تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده را، نمایش می‌دهد. در واقع، روشی برای اندازه‌گیری تعداد بخش‌هایی از دارایی است، که در آن زمان بین افراد معامله شده‌است.

هر تراکنش، شامل یک خریدار و فروشنده است. زمانی که دو طرف معامله به توافق برسند، جزئیات معامله در صرافی مورد نظر ثبت، و برای محاسبه شاخص حجم معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور برای هر نوع دارایی، مانند سهام و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. برای مثال اگر شخصی 5 BNB را به ارزش 20 دلار به فروش برساند، اندیکار حجم معاملات آن بسته به تعریف قبلی 100 دلار یا 5 BNB است.

همچنین این اندیکاتور برای سهام، به تعداد سهم‌هایی که در آن زمان مشخص ترید شده‌است، اشاره می‌کند. به عنوان مثال، اگر 100 سهم به صورت روزانه مورد معامله قرار گیرد، حجم معاملات روزانه معادل 100 سهم خواهد بود.

سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور در جهت درک بهتر استقامت و پایداری یک ترند در بازار، استفاده می‌کنند. اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، در واقع، حرکات قیمت از اعتبار بیشتری برخوردار است. همچنین اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات پاییین همراه باشد، آن ترند با ضعف‌هایی در مارکت مواجه است.

اندیکاتور حجم معاملات

سطح‌های قیمتی با اندیکاتور حجم معاملاتی بالا، یک پیشبینی تقریبی از بهترین نقاط ورود و خروج از یک معامله را، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

اهمیت اندیکاتور حجم معاملات

در واقع، تمام صرافی‌ها برای ادامه فعالیت خود در مارکت، به اندیکاتور حجم معاملات نیاز دارند. آن‌ها هزینه تراکنش‌ها را در پلتفرم خود جمع‌آوری می‌کنند. بدون یک درصد مشخصی از این هزینه‌ها، صرافی‌ها عملا سوددهی نخواهند داشت.

برای سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال نیز، بررسی اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. صرافی‌ها با ایجاد محیطی امن برای خریدار و فروشنده، باعث سریع و راحت‌تر شدن معاملات، می‌شوند.

زمانی که قصد فروش یک دارایی را دارید، واسطه‌ها در تلاش برای فروش دارایی به بهنرین قیمت هستند. در مورد ارزهای دیجیتال نیز این امر صادق است. شما می‌توانید درخواست قیمت بالاتر برای فروش رمزارز خود را داشته باشید.

در این شرایط با وجود حجم معاملات بالا، احتمال فروش دارایی دیجیتال به خریدار با قیمت انتخابی شما، بیشتر است.

بنابراین، در صرافی‌ که حجم معاملات بالاتری دارد، فروشندگان بیشتری وجود دارند. در نتیجه، برای خرید دارایی دیجیتال، در صرافی با اندیکاتور حجم معاملات بالا، به دنبال فروشنده باشید.

صرافی با Volume پایین

حجم معاملات

چنین صرافی‌هایی، فرصت‌های آربیتراژ خوبی ایجاد می‌کنند. این موقعیت‌ها به دلیل نیاز پایین به ارز دیجیتال مورد نظر، و یا ویژگی‌های عملکردی خوب صرافی، به وجود می‌آیند. در این صورت، اگر به دنبال مکانی برای خریداری کوین‌ها با چانه زدن در مورد قیمت‌ها هستید، این صرافی‌ها برای شما مناسب است.

آنالیز Volume در بازار ارزهای دیجیتال

بعد از اطلاعات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، آنالیز حجم معاملات، یکی از مهمترین آنالیزهای تکنیکی است. این آنالیز، اطلاعاتی در مورد شدت و قدرت حرکات قیمت در مارکت ارائه می‌دهد. وجود این اطلاعات، از لحاظ درک آنالیزهای تکنیکی در بازار رمزارزها ضروری است.

برای تفسیر این آنالیزها، اندیکاتورهای زیادی طی چند سال گذشته جهت ارزیابی حجم معاملات به وجود آمده‌اند.

سیگنال های حجم معاملات

1- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال بالا رفتن است، این موضوع نمایانگر تایید روند صعودی در سهم است.

2- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

3- شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات همراه است.

اندیکاتور OBV

یکی از ابتدایی‌ و گسترده‌ترین اندیکاتورهای حجم معاملات، اندیکاتور OBV است. با کمک این اندیکاتور، امکان مقایسه توسعه قیمت با توسعه حجم معاملات، در یک بازه زمانی مشخص، وجود دارد. واگرایی‌های موجود بین قیمت و اندیکاتور نقشی تعیین کننده در این موضوع دارد.

اندیکاتور حجم معاملات

واگرایی قیمت و اندیکاتور OBV

در آنالیزهای تکنیکی، واژه واگرایی به معنای جداشدن نمودار دو ترند، یا نمودار قیمت و اندیکاتور است.

اگر قیمت نهایی در یک بازه زمانی بالاتر مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات از قیمت نهایی در بازه زمانی قبلی باشد، ارزش OBV با گردش مالی دوره مربوطه، افزایش می‌یابد. اگر قیمت نسبت به بازه زمانی قبلی کاهش یابد، فروش‌های جمع شده از OBV تا آن تاریخ، کم می‌شود.

مزایا استراتژی اندیکاتور حجم معاملات

برای سرمایه‌گذاران، اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سایر آنالیزها به محاسبات قیمتی بستگی دارد. اما حجم معاملات به صورت مستقل از قیمت، در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

در نتیجه، اندیکاتور حجم معاملاتی یکی از قابل اعتماد و مستقل‌ترین منابع برای انجام معاملات است و توانایی پیشبینی حرکات قیمتی را دارد. در نتیجه، تغییرات ترند توسط کاهش حجم معاملات اعلام می‌شود.

کلام آخر

حجم معاملات به دلیل تاثیرات در قیمت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری روزانه و یا افزایش هزینه ترید در صرافی‌ها هستید، اندیکاتور حجم معاملات برای شما حیاتی است. و اگر فاکتورهای دیگری در تصمیمگیری شما دخیل نیستند، صرافی‌ای را انتخاب کنید، که دارای حجم معاملاتی بالاتری است. لازم به ذکر مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات است، در کنار این اندیکاتور، باید از شاخص‌های دیگری، مانند شاخص ترس و طمع نیز، برای افزایش سود و کاهش زیان در معاملات خود، استفاده کنید.

همچنین، اندیکاتورهای حجم معاملاتی، برای پیشبینی میانگین نوسانات قیمتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، به سرمایه‌گذاران یک ابزار اضافه برای سنجش استقامت ترند مارکت، ارائه می‌دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.