نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار


پس شما اگر ضرری را متحمل نشوید، مفهوم هیچ کدام از قوانین را درک نخواهید کرد. همیشه فکر می‌کنید که با بقیه فرق دارید و قوانین بازار برای شما صادق نیستند. در صورتی که هیچ استثنایی وجود ندارد.

احتمالات و بیسواد ریاضی

کتاب ترید برای زندگی

است. آنها حساب احتمالات را درک نمیکنند و نسبت به احتمال وقوع یک اتفاق دیدی خرافاتی دارند .

بیسوادی در ریاضی و ندانستن اصول کلی احتمالات، شانس و تصادف ضعف بسیار بزرگی در ترید است. یک تریدر

موفق همه این اصول را که در کتب پایه ریاضی یافت میشود، می آموزد .

کتاب Innumeracy نوشته John Allen Paulos شروع بسیار عالی است. نویسنده می گوید روزی شخص به ظاهر

فهمیده ای به من گفت: اگر احتمال آمده باران در روز شنبه ٠۵% و یکشنبه هم %50 باشد، به احتمال ١٠٠% آخر

هفته ای بارانی خواهیم داشت. کسی که اینقدر از دنیای احتمالات بی اطلاع است، مسلماً در بازار بازنده خواهد

بود. خودتان را ملزم کنید که اصول اولیه ریاضی را بیاموزید .

پیش بینی ریاضی فرآیند بسیار بسیار مهمی در ترید است. شما میتوانید این علم را به نفع خودتان بکار ببرید و یا طرف

مقابل آنرا به نفع خودش استفاده خواهد کرد .

در شیر یا خط، شانس هر دو طرف ٠۵% است و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند. اما در کازینو زمانی که شما سکه را

در بازیی پرتاب میکنید که کازینو از هر پرتاب ١٠% سود میبرد، شما بازنده اید. زیرا اگر برای هر شیر شما ١ دلار سود

کنید با احتساب ١٠% شما ٩٠ سنت برنده میشوید اما هر باخت برایتان ١ دلار آب خواهد خورد. بدین صورت در طول

زمان شما بازنده خواهید بود. به این پیش بینی ریاضی منفی میگویند و هیچ سیستم مدیریت سرمایه ای نمیتواند

شما را برنده این بازی کند .

اما فرض کنید شما در بازی بلک جک (٢١) کارت خوانی بلدید. در این صورت شما یک سیستم پیش بینی ریاضی مثبت

دارید و مدیریت سرمایه مناسب میتواند با کاهش ریسک شما را برنده کند.شما تنها در صورتی برنده میشوید که

سیستمتان پیش نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار بینی ریاضی مثبت باشد .

نهایتاً وقتی یک سیستم ترید خوب دارید خرابش نکنید. فقط زمانی دنبال یک سیستم ترید دیگر بروید که میخواهید

اولی را ناقص کنید. به قول رابرت پرچتر: اکثر تریدرها یک سیستم خوب را میگیرند و با هدف کامل کردن آن، آنرا نابودمیکنند .

وقتی سیستمتان خوب است، بدنبال مدیریت سرمایه باشید

.مدیریت سرمایه

فرض کنید با هم شیر یا خط می اندازیم. هر شیر من ١ سنت برنده میشوم و هر خط یک سنت می بازم. اگر شما ١٠

دلار نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار و من فقط ١ دلار داشته باشم، باز هم من چندان نگرانی نخواهم داشت چون ١٠٠ خط متوالی لازم است تا من را بازنده کند. مگر اینکه دو بروکر میا ما نشسته باشند !

حال فرض کنید به جای ١ سنت روی ۵٢ سنت شرط ببندیم. اینجا اوضاع کاملاً فرق میکند. ۴ شکست متوالی من را

ورشکست میکند و 40 شکست متوالی شما را و ۴ احتمال بالاتری از ٠۴ دارد. اگر همه شرایط یکسان باشد، فرد

فقیرتر زودتر ورشکست میشود .

اکثر تازه واردان فکر میکنند که “بقیه شرایط “یکسان نیست! آنها خودشان را از بقیه باهوشتر میدانند. آنها ریسکهای

احمقانه میکنند و از بازار بیرون می افتند.

راز بقا

اولین هدف مدیریت سرمایه تضمین بقاست. باید از ریسکهای ورشکست کننده اجتناب کنیم. هدف دوم کسب مداوم

پول و هدف سوم در آوردن پول زیاد است .اما بقا اول است .

“تمام پولت رو ریسک نکن” اولین قانون ترید است و بازندگان فورًا این قانون را میکشنند و خود هم شکسته میشوند.

آنها وقتی به دور ضرر می افتند دایمًاً بر لات سایزشان اضافه میکنند تا جبران ضرر کنند. آنها میخواهند از چاهی که در

آن افتاده اند نجات پیدا کنند اما مدیریت سرمایه مانع از افتادن در چاه در اول کار میشد .

هرچه بیشتر بیفتی سختتر بر خواهی گشت. اگر ١٠% ضرر کنی باید ١١% سود کنی تا به صفر برگردی. اگر ٢٠%

ضرر کنی ۵٢% سود لازم است و برای ٠۵% ضرر به ١٠٠ %سود نیاز است تا به نقطه صفر برسی. در حالی که ضررها

توالی حسابی دارند، سودها از توالی هندسی پیروی میکنند .

از ابتدا باید بدانیم که چقدر میتوانیم ضرر را تحمل کنیم و جایی را که باید با ضرر خارج شویم بشناسیم. حرفه ای ها به

محضی که بوی خطر را بشناسند بیرون میپرند و وقتی بازار آرام میشود بر میگردند. اما آماتورها می نشینند و آرزومیکنند.

آهسته پولدار شوید

آماتورها میخواهند سریع پولدار شوند. این رفتارشان مانند دویدن روی طنابی است که در ارتفاع ١٠٠ متری نصب شده .

تریدرهای سازمانها به دلیل نظارت دقیق و بیرحمانه مدیرانشان از ما موفقترند. اگر فقط روی یک ترید بیش از اندازه

تعیین شده ضرر بدهند به دلیل نافرمانی اخراج میشوند. اگر بیش از حد مشخص ماهانه ضرر بدهند، تا پایان ماه از ترید

محروم میشوند. اگر چند ماه بیش از حد مشخص ماهیانه ضرر بدهند، اخراج یا منتقل میشوند. ما چنین امکانی نداریم

و در حقیقت باید خودمان رییس خود باشیم .

اکثر تازه کارها میپرسند سالی چند درصد میتوانیم سود کنیم؟ پاسخ این سوال بستگی به توانایی تریدر و شرایط بازار

دارد. آماتورها هرگز سوال مهمتر را نمیپرسند:” چقدر ضرر میکنم تا پیش از اینکه ترید را متوقف کنم و به بررسی خودم ،

سیستمم و بازار بپردازم؟” اگر شما به ضررها توجه کنید، سودها خودشان می آیند .

اگر شما بتوانید بطور متوالی و یکنواخت سود بگیرید مردم خودشان برای دادن پولشان به نزدتان می آیند. پس سعی

کنید خیلی آهسته و یکنواخت سود کنید و ضررهایتان را کنترل کنید. قطعاً داشتن روزنگار منظم در جلب مشتریبکارتان می آید.

چقدر ریسک کنیم

اکثر تریدرها با یکی از این دو گلوله کشته میشوند :جهالت، احساسات. تازه کارها تریدهایی را میگیرند و به آنها

میچسبند که اصلاً نباید میگرفتند. آنهایی که از این مرحله نجات می یابند، بدنبال درست کردن سیستم ترید میروند.

بعد با اعتماد بنفس سرشان را از پناهگاه بیرون می آورند و بنگ… تیر دوم :طمع باعث میشود که سایز تریدشان را

بزرگ و بزرگتر کنند و بدون توجه به مدیریت سرمایه کار کنند. پس با کوچکترین اوضاع نا به سامانی از بازار بیرون میافتند .

اگر شما یک چهارم سرمایتان را روی هر ترید بگذارید، نابودیتان قطعیست. با چند ترید ضررده به سادگی مارجین کال

میشوید. حتی با ریسک یک دهم سرمایه تان هم شانس چندانی نخواهید داشت .

هیچ حرفه ای بیش از یک قسمت کوچک از سرمایه اش را ریسک نمیکند. اما تازه کاران برخوردشان با ترید مثل الکلی

هاست. میخواهد لذت ببرد اما خودش را نابود میکند .

تحقیقات ما نشان داده است که میزانی که یک تریدر میتواند روی هر ترید ریسک کند ٢% است. اکثر آماتورها ٢% را

خیلی کم میدانند اما اکثر حرفه ای ها آنرا خیلی زیاد به حساب می آورند. آنها روی ١-۵١٫% کار میکنند .

%2آرامش خاطر را برای تریدر به ارمغان می آورد. و حتی ۶-۵ ترید ضررده هم نمیتواند او را ورشکست کند. از طرف

دیگر ضرر کردن بیش از ٨-۶% در ماه هم خطرناک است و به محضی که به این حد ضرر رسیدید ترید را متوقف کنید و به

بررسی اشکال خود بپردازید.

سیستم هرمی

حالا که میزان ریسک هر تریدتان مشخص شد، وقت آن است که مشخص کنید آیا این مقدار ریسک در هر ترید چقدر

باید باشد. یکی از قدیمی ترین سیستمهای ترید سیستم هرمی است. در این سیستم که اصوًلاً برای قمار طراحی

شده است، بعد از هر “باخت”، لات سایز را دو برابر میکنند تا در صورت برنده شدن ضرر جبران شود. لزومی ندارد که

خاطر نشان کنیم که چنین سیستمی بسیار احساسی بوده و محکوم به شکست است .

در این سیستم با دوبرابر کردن لات سایز اولین سود ضررهای قبلی را جبران میکند اما اگر تریدر گرفتار زنجیره ای از ضرر

بشود، بسیار سریع از بازار
بیرون می افتد. اگر با ١ دلار شروع کنیم، بعد از ۴۶ ضرر پیاپی شخص باید در چهل و

هفتمین ترید ٧٠ تریلیون دلار ریسک کند – مبلغی که از کل دارایی جهان هم بیشتر است .

تازه کاران عاشق این روش ترید هستند چون کاملاً احساسی ترید میکنند. اینکه شما از حدی بیشتر نمیتوانید بد

شانس باشید و ضرر به شانس بستگی دارد، خرافات است .آماتورها بعد از ضرر سنگینتر وارد میشوند و متضرر

میشوند. این سیستم برای مدیریت سرمایه بسیار بد است .

روش منطقی اینست که زمانی که در سود هستید سایز تریدتان را افزایش دهید و سیستم ٢% اینکار را انجام میدهد.

Optimal f

بعضی تریدرها با روشهای کامپیوتری به جزء ثابت بهینه یا optimal f میرسند. میزان سرمایه ای که در هر ترید صرف

میکنند بستگی به میزان سوددهی ترید و اندازه حسابشان دارد. این سیستم پیچیده است اما میتوان درسهای خوبیاز آن گرفت .

: نشان میدهد که Portfolio Management Formulas رالف وینس در کتاب

1-ضریب بهینه متغیر است

2-اگر شما بیش از این ضریب ریسک کنید، سودی عایدتان نمیشود و احتمال ورشکستگیتان بالا میرود .

3-اگر کمتر از این ضریب ترید کنید، ریسکتان حسابی و سودتان هندسی پایین می آید .

ترید در این ضریب کار ساده ای نیست و باید مراقب بود. مطمئن باشید که اگر از این روش استفاده میکنید، ریسک

بیش از f کارتان را یکسره میکند. درسی که میگیریم این است: وقتی شک دارید، ریسک را کم کنید .

یکی دیگر از راههای مدیریت سرمایه پراکنده کردن آن است. در بازارهای که بسیار بهم مرتبطند – مانند فارکس- امکان

پراکنده کردن سرمایه نیست. تریدر مجبور است که همه تخم مرغهایش را در یک سبد بگذارد و از آنها مانند عقابمراقبت کند .

طبق نظر وینس سیستمهای کامپیوتری مدیریت سرمایه چند نکته را روشن کرده اند: پله ای خرید نکنید، با مارجین بالا

وارد نشوید، اگر نیاز به بستن یکی از چند پوزیشنتان دارید، بدترین آنها را ببندید.

سرمایه گذاری مجدد

یکی از نکات مهم اینست: زمانی که به سود رسیدید، با سودتان چه میکنید. برداشتن مقداری از سود عاقلانه است

اما از طرفی سرمایه گذاری مجدد سود در حساب به شما کمک میکند لات سایز بزرگتری بگیرید و سودتان بزرگتر شود.

سرمایه گذاری مجدد غلط میتواند یک سیستم سودده را زیان ده کند اما هیچ روشی نمیتواند یک سیستم زیان ده راسودده کند.

-خروج از ترید

ضرر کردن از نظر احساسی سخت است اما سود کردن سختتر است. اگر شما دیسیپلین کافی برای قرار دادن استاپ

در آغاز هر ترید داشته باشید، ضررتان مشخص است. اما پیدا کردن نقطه سود مبهمتر است. وقتی بازار به نفع شما

حرکت میکند، باید بدانید میخواهید بمانید، بیرون بروید یا پوزیشن جدید بگیرید .

تازه کاران فورًا شروع به محاسبه میزان دلاری سود میکنند و طمع به سراغشان می آید. سپس قیمت شروع به حرکت

خلاف جهتشان میکند و ترس اغاز میشود.تریدری که با احساساتش ترید میکند، نمیتواند درست تصمیم بگیرد .

محاسبه میزان دلاری سود یک پوزیشن باز یکی از بدترین خطاهایی است که یک تریدر میتواند مرتکب شود. اگر دیدید

در حال جمع و ضرب سودتان هستید، فورًا از اینکار دست بکشید و اگر نمیتوانید پوزیشنتان را ببندید .

وقتی تازه کاری خیلی سریع پولش را نقد میکند و ترید در جهت مورد نظرش حرکت میکند با خود میگوید دفعه دیگر

بیشتر می مانم و بار بعد آنقدر می ماند که قیمت بر میگردد و ضرر میکند. اگر به دلیل برگشت قیمتی سودش به ضرر

تبدیل شود، بار بعد سریع پوزیشن را با حداقل سود میبندد و نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار چه بسا که روند بزرگی را از دست بدهد .

تریدری که با احساسش ترید میکند و نه با واقعیت خارجی، محکوم به شکست است. او البته گاهی سود میکند اما در

مجموع حتی با داشتن یک سیستم خوب ترید هم محکوم به شکست است. طمع و ترس با مسدود کردن ذهن تریدر

او را ورشکست میکنند. تنها راه نجات استفاده از فکر است .

کیفیت پیش از کمیت

هدف تریدرهای موفق داشتن تریدهای خوب است. پول در مرحله دوم قرار دارد. اگر از این گفته تعجب میکنید فراموش

نکنید که بهترینها در هر زمینه ای – تدریس، مهندسی، پزشکی، وکالت، کشاورزی و صنعت- پول خوبی در می آورند

اما در زمان انجام کارشان برای پول کار نمیکنند. آنها برای کیفیت کار میکنند .

اگر از یک دکتر بپرسید امروز چقدر کاسب شدی او نمیتواند جوابتان را بدهد ( و اگر بدهد به او بعنوان دکتر اعتماد

نمیکنیم). یک حرفه ای وقتش را صرف بهتر انجام دادن کارش میکند نه شمردن پولهایش .

به کیفیت بیاندیشید – به یافتن تریدهایی که خوب هستند و مدیریت سرمایه ای که معقول است. بدنبال یافتن نقاط

ورود خوب باشید. قمار نکنید. آنگاه است که پول خودش می آید .

سیگنالهای اندیکاتورها

اگر از اندیکاتورها برای ورود به پوزیشن استفاده میکنید از همانها هم برای خروج استفاده کنید. تریدرها معمولاً با

احساسات فراوان به تریدشان میچسبند و حاضر به ترکش نیستند. وقتی اندیکاتورتان دستور خروج داد بدون توجه به

احساستان از ترید خارج شوید .

تارگت، الیوت و فیبوناچی

بسیاری سعی میکنند بهترین نقطه خروج را پیش بینی کنند. بسیاری از امواج الیوت استفاده میکنند. اکثر کسانی که

از امواج الیوت استفاده میکنند به تفصیل چارت موجود را توضیح میدهند اما در پیش بینی آینده چندان موفق نیستند .

بسیاری امروزه از سطوح فیبوناچی استفاده میکنند. نکته مهم در این روشها اینست که باید روش مشخصی برای

یافتن تارگت داشته باشیم .

استاپ

تریدرهای موفق به محض وارد شدن به ترید استاپشان را مشخص میکنند. با گذشت زمان استاپ باید جهت کم کردن

ریسک تغییر کند. استاپ فقط باید در یک جهت حرکت کند – در جهت ترید. همه ما آرزو میکنیم که تریدمان موفقیت آمیز

باشد و استاپ تنها واقعیتی است که ما فقط به امید دل نبسته باشیم .

جا دادن بیشتر به ترید ضرر ده کار بازندگان است. اگر ترید خلاف انتظارتان است یعنی یا تحلیلتان اشتباه بوده یا اینکه

بازار عوض شده است. در هر دو صورت باید فورًا با ضرر کم خارج شوید و به امید برگشت بازار ضررتان را بزرگتر نکنید.

اینها را فراموش نکنید :

1-استاپ : به محض ورود به ترید استاپتان را ست کنید. ترید بدون استاپ مثل رفتن بدون شلوار به خیابان است.

میتوان انجامش داد اما به دردسرش نمی ارزد. استاپ سیستم بد را خوب نمیکند فقط از شدت خسارت می کاهد .

2- Break-even: بعد از اینکه بازار در جهت دلخواهتان حرکت کرد، استاپ را به نقطه خرید بیاورید. حالا بدون ریسک

سرمایه بازار را دنبال کنید .

3-حفظ سود :حالا که قیمت بیشتر و بیشتر در جهت دلخواهتان حرکت میکند، استاپتان را حرکت دهید و سودتان را

حفظ کنید. وقتی شک دارید سودتان را بردارید و نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار بدون داشتن پوزیشن فکر کنید. اینگونه فکرتان هم بهتر کار میکند .

بعد از ترید

حالا که ترید کردید، روزنگارتان را پر کنید و تریدتان را بررسی کنید. نقاط قوت و ضعفتان را بیابید و آنها را یادداشت کنید.

در آینده باز هم به نوشته هایتان رجوع کنید و اوضاع را بررسی کنید .

سخن آخر

بی شک یکی از ارکان اساسی ترید مساله روانشناسی است.در تالار روانشناسی و مدیریت

سرمایه مطالب بسیار زیبا و متنوعی از دوستان وجود دارد که هر کدام به تنهائی مسیر شما

عزیزان را هموار می کند.

هر چند وقت یکبار بر می گردم و دوباره این مطالب را مرور می کنم.جالب این جاست که با هر

مرور جدید مطالبی می بینم و می فهمم که قبل از آن شاید توجه کمتری به آن داشتم.

5 راهکار ساده و اساسی برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای در بورس

این روزا هر جا میریم اسم بورس رو میشنویم. خیلی ها از سودهای چند صد میلیونی شون توی بورس میگن و خیلی ها هم از ضرر های هنگفت و عجیب غریبشون.هر کسی با توجه به تجربه خودش میگه که بازار بورس عالیه یا مزخرف ترین جای ممکن برای درآمد زایی هست.اما واقعا چی باعث میشه که یه نفر موفق شه و یک نفر به بدترین شکل ممکن شکست بخوره؟؟؟جوابش ساده هست و فقط و فقط توی یک کلمه میشه بیانش کرد ""آگاهی""آره تعجب نکنید تنها چیزی که باعث میشه ما از یک فرد ورشکسته توی بورس تبدیل بشیم به تریدر حرفه ای که بازار رو جارو برقی میکشه و هرچی پول توی بازار هست جمع میکنه،آگاهی ماست.بیشتر ما وقتی میخوایم سازی مثل پیانو رو بزنیم یکی دوسال توی خلوت خودمون تمرین میکنیم چون جرئت نداریم که بی گدار به آب بزنیم و با صدای نچندان مطلوب ساز خودمون باعث شیم که بقیه مارو تحقیر کنن.کلا ما آدما عادت داریم واسه هر کار مهمی که میخوایم انجام بدیم از قبل کلی تمرین کنیم تا آماده بشیم.اما خیلی ها نمیدونن که بورس هم مثه یه مسابقه هست،یه مسابقه که رقبای قدرتمند و حرفه ای شما قصد دارن شما رو هیجانی کنن تا سرمایه خودتون رو به فنا بدید و سرمایه شما به نوعی بره تو جیب اونا. ما به شما 5 نکته اساسی رو میگیم که با رعایت اونا میتونید تبدیل به یه فرد حرفه ای توی بورس بشید و پول خیلی خوبی به جیب بزنید و البته،به شما یک پکیج کاملا رایگان معرفی میکنیم که باعث میشه هوش بورسی شما و قدرت تحلیل و کنترل احساسات و هیجانات بورسی شما بره بالا.

نکته اول:همیشه خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید

توی بورس باید همیشه شما خودتون رو بزرگترین رهبر و راهنما برای خودتون بدونید!!البته این به اون معنا نیست که از بقیه کمک نگیریم اتفاقا کمک گرفتن از بقیه میتونه خیلی هم عالی باشه اما یادتون باشه تنها کسی که شرایط روحی و مالی و احساسی شما رو درک میکنه فقط خودتون هستید،خب این چه تاثیری توی کارتون داره؟فرض کنید که دوستتون به شما سهمی رو معرفی کرده که وقتی شما اونو میخرید تا یک هفته هر روز منفی 5 میخوره.ممکنه دوست شما تحمل و صبرش اونقدری باشه که اگر 50 درصد هم ضرر کنه باز سهم رو نگهداری کنه اما تحمل و صبر شما ممکنه در حد 15 درصد ضرر باشه فقط.سعی کنید همیشه تصمیم های نهایی مثل :خرید سهم،فروختن سهم،اعتماد به تحلیل ها و. رو خودتون بگیرید.اگر بخواید به حرف چندین نفر مختلف گوش بدید ممکنه گمراه بشید و حس سردرگمی کنید.

نکته دوم:بازه زمانی که میخواید در اون کار کنید رو بشناسید

شما باید بدونید که قصد دارید پولتون رو برای چه بازه زمانی سرمایه گذاری کنید،و چه زمانی قصد دارید سهمتون رو بفروشید یا سیو سود کنید.باید برنامه ریزی خیلی دقیقی واسه خرید و فروشتون داشته باشید که البته خب همه اینا به این مرتبط هست که شما آشنایی درستی با بازه کوتاه مدت،میان مدت بلند مدت داشته باشید،اگر میخواید با بازه های زمانی بهتر آشنا بشید روی لینک رو به رو کلیک کنید تا ویدیوی رایگان آموزش بازه های زمانی رو ببینید: لینک دانلود آموزش بازه های زمانی بورسی

نکته سوم: آشنایی با حد سود و ضرر و مفاهیم مرتبط با آن

همونطوری که از اسمش پیداست شباهت زیادی به مبحث حد توی ریاضیات داره. (البته میدونم که خیلی هاتون به زور پاسش کردید).ما باید بدونیم چقدر میخوایم از سهممون سود بگیریم یا اینکه تا چه اندازه ضرر برامون قابل تحمله.اگر سودهامون رو به موقع برداشت نکنیم ممکنه سهم دوباره وارد روند نزولی بشه و هرچقدر که ما سود کردیم توی 3یا 4 روز کاری به باد فنا بره!!از طرفی اگر به فرض تحمل ضرر بیشتر از 20 درصد رو نداریم و وارد سهمی شدیم که نمودارش بهمون میگه که ممکنه تا 50 درصد هم ضرر کنه،عقلمون حکم میکنه که بعد از 20 درصد ضرر از اون سهم خارج شیم و بفروشیمش.خب حالا از کجا بفهمیم حد سود و ضررمون رو چطوری در نظر بگیریم؟؟؟میتونید از لینک زیر به صورت رایگان ویدیوی آموزش حد سود و ضرر و عوامل در اون رو ببینید و حسابی یادش بگیرید.دانلود رایگان ویدیوی آموزش حد سود و ضرر در بورس

نکته چهارم:به خودتون اعتماد کنید،صبر داشته باشید،هیجانی نشید

قدیمیا گفتن که گر صبر کنی ز سهم خویش در بازه کوتاه مدت سود بالای 50 درصد سازی. این قدیمیا حرفاشون روی حساب و کتاب بود همیشه و یه چیزی میدونستن که این ضرب المثل زیبا رو میگفتن،میدونستن که خیلی از افراد تازه کار توی بورس سهم خودشون رو ساعت 10 روز دوشنبه وقتی توی منفی 5 هست میفروشن و ساعت 12 همون روز میبینن که ععععع این سهمه باز رفت توی مثبت 5 که و دوباره میرن میخرنش. اکثر صف های فروش یا خرید غیر عاقلانه و عجیب غریبی که توی بازار ایجاد میشه کار همین افراد تازه کار هست که البته یه عده حقوقی زرنگ هم گاهی شرایط رو فراهم میکنن تا آدمای بی صبر و حوصله زودی سهمشون رو بفروشن و با ضرر از اون سهم خارج شن(که البته بعدا همون سهم توسط این رفقای حقوقی مون توی 100 روز کاری یهو 300درصد سود میده)خلاصه که مراقب خودتون و سهمتون باشید توی بازار بورس.هیجانی شدن و صبر نداشتن و اعتماد نداشتن به تحلیلای خودتون یه چیزی شبیه خودکشی هست توی بورس.قدیمیا یه ضرب المثل دیگه هم داشتن که میگفتن پرتفوی همسایه غازه.مراقب باشید گول پرتفوی همسایه هاتونم نخورید.اون پرتفوی که خودتون بستین با شرایط زندگی و بودجه شما بسته شده پس بهش اعتماد کنید.

نکته پنجم و البته مهم ترین نکته:یاد بگیرید و یاد بگیرید و یاد بگیرید چون یادگیری توی بورس تمومی نداره

همین اول کار خیالتون رو راحت کنم،اگر نخواید خودتون رو آپدیت کنید و هر روز چیزای جدید توی بورس یاد نگیرید، میشید شبیه اون پیکان جوانان گوجه ای مدل 57 که میخواد با پورشه(به قول با کلاسا پورش)مسابقه بده.هرچی بیشتر یاد بگیرید بیشتر سود میکنید و در نتیجه پول بیشتری به جیب میزنید.آموزشای رایگانم که توی اینترنت ریخته فت و فراوون.فقط کافیه شما اراده کنید که یادگیری رو شروع کنید اون وقت با دریایی از اندیکاتور و نمودار و ابزار تحلیلی مواجه میشید که هر کدومش میتونه دیدگاه شما رو نسبت به بورس کلی تغییر بده و بفهمید که چطوری با اطمینان بیشتری سرمایه گذاری کنید یا اینکه چطوری ریسک و احتمال شکستتون رو کاهش بدید. مثلا آموزش کار کردن با نرم افزار فوق حرفه ای Advanced get یا نحوه یاد گیری تشخیص ورود و خروج پول هوشمند ، چیزایی هستن که میتونن به شما شدیدا کمک کنن. خب دیگه رفقای گل امیدوارم این مقاله به دردتون خورده باشه لطفا لایک یادتون نره و البته هر سوالی هم توی کامنتا بپرسید بهشون پاسخ میدیم.

۵ نکته مهم برای تریدرهای تازه کار و معامله گران مبتدی ارزهای دیجیتال

5 نکته مهم برای تریدرهای تازه کار و معامله گران مبتدی ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال بازار سرمایه ای کاملا نوپا و البته پر ریسک است. اما در کنار آن طی چند سال گذشته سودآوری های خوبی برای معامله گران و سرمایه گذاران خود به همراه داشته است. از این رو بسیاری از کاربران و تریدرهای تازه کار علاقه مند به حضور در این بازار هستند. منتها هر بازار سرمایه ای مانند دنیایی است که قبل از ورود به آن لازم است با شرایط و ویژگی های آن آشنا شد تا حد امکان از ضرر کردن جلوگیری شود. در ادامه چند نکته برای تریدرهای تازه کار آورده شده است تا بر اساس آن این معامله گران تازه کار بتوانند تجربه خوب و سودآوری از این بازار داشته باشند. با ما همراه باشید.

اولین نکته برای تریدرهای تازه کار: دید خودتان را عوض کنید!

اولین نکته بسیار مهمی که باید تریدرهای مبتدی بدانند این است که باید دید خودشان را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال و به طور کلی بازار سرمایه ای تغییر دهند. در واقع تریدرهای تازه کار در ابتدای مسیر تصور می کنند که بازار سرمایه ای و معاملاتی چیزی جز چند نمودار و چارت معاملاتی نیست.

در واقع تریدرهای تازه کار از تمام بازار چیزی جز یک نمودار و قیمت نمی بینند. همین نوع نگاه باعث می شود که آن ها چه در مسیر آموزش و چه در مسیر سرمایه گذاری راه های نه چندان درستی را پیش بروند. بنابراین اگر به یک تریدر یا سرمایه گذار تازه کار مواجه شده باشید به وضوح خواهید دید که در اولین قدم به دنبال یادگیری انواع شاخص ها و اندیکاتورهای مختلف است.

در حالی که هیچ مفهوم دیگری از بازار سرمایه ای نمی داند. بسیاری از تریدرهای مبتدی حتی نمی توانند ترازنامه مالی در بورس ایران و یا وایت پیپر در حوزه ارزهای دیجیتال را مطالعه کنند و آن را متوجه شوند. برخی دیگر نیز از وجود این چنین مفاهیمی در بازار بی اطلاع هستند.

اما مسئله ای که وجود دارد این است که بازار ارزهای دیجیتال و به طور کلی بازار های سرمایه ای بسیار نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار عمیق تر چیزی است که تریدرهای تازه کار فکر می کنند. بازار سرمایه ای تقابل انسان ها در دو طرف سیستم عرضه و تقاضا است. بنابراین یک تریدر و سرمایه گذار ابتدا باید انسان ها را بشناسد و به نوعی بداند که انسان مخلوطی از احساس و منطق است. بنابراین بازار اقتصادی و سرمایه ای چیزی فراتر از چند چارت و نمودار قیمتی است.

شما در بازار ارزهای دیجیتال و یا سایر بازارهای سرمایه ای با تقابل انسان ها رو به رو هستید. شما باید بتوانید شخصیت سهام ها و ارزهای مختلف را که ناشی از شخصیت سهامداران آن است به خوبی بشناسید. این شناخت شخصیت بازار می تواند مسیر شما برای سودآوری را ساده تر کند.

تریدرهای تازه کار

دومین نکته برای معامله گران تازه کار: خودتان را بشناسید!

برای شناخت بازار و شخصیت سهام و موفقیت در آینده بازار ارزهای دیجیتال شما باید ابتدا خودتان را به خوبی بشناسید. معمولا تریدرهای تازه کار در ابتدا اینگونه تصور می کنند که مسلما به طور کامل خودشان را می شناسند و هیچ مشکلی در این زمینه نخواهند داشت. اما واقعیت چیز دیگری است.

در واقع تریدرهای تازه کار برای اولین بار در معرض ریسک واقعی و البته لحظه ای قرار می گیرند. ریسکی که می تواند باعث شود آن ها ثروتمند شوند و یا این که سرمایه خودشان را از دست دهند. بنابراین به سبب جدید بودن این موقعیت، رفتاری که افراد از خود نشان می دهند جدید خواهد بود.

حال شما اگر بتوانید نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار خودتان را به درستی بشناسید و بدانید در موقعیت های مختلف چه رفتاری از خود نشان می دهید، عملا می توانید بر اساس شخصیت خود گام بردارید. در واقع شناخت شخصیت مهمترین گام برای رسیدن به استراتژی مناسب است.

شما باید بدانید که تا چه اندازه ریسک پذیر هستید و در موقعیت های خطرناک چه واکنش هایی از خودتان نشان می دهید. این شناخت می تواند مسیر شما برای رسیدن به موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال را هموار کند.

از طرف دیگر در خاطر داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا و کاملا پر ریسک است. این بازار هر لحظه در حال نوسان است. بنابراین عملا باید در اولین گام برای حضور در این بازار از خود بپرسید که آیا شخصیت و روحیه شما مناسب این چنین بازار سرمایه ای است؟ این سوالی است که همه تریدرهای تازه کار باید از خود بپرسند و سعی کنند به آن پاسخ منطقی بدهند.

5 نکته مهم برای تریدرهای تازه کار و معامله گران مبتدی ارزهای دیجیتال

نکته سوم برای تریدرهای مبتدی: استراتژی داشته باشید!

نکته مهم دیگر که همه تریدرهای تازه کار باید آن را بدانند، داشتن یک استراتژی است. در واقع شما زمانی در بازار موفق خواهید شد که ریسک معامله خودتان را شناسایی کرده باشید. شما بر اساس این ریسک تصمیم می گیرید که بر چه اساسی وارد معامله شوید و در چه موقعیت هایی از آن خارج شوید. این گونه شما از یک استراتژی در این معامله استفاده کرده اید!

نکته بسیار مهم و اساسی این است که استراتژی در بازار های سرمایه ای یک نوع خط مرز با انواع مفاهیم دیگر مانند قمار و شانس محسوب می شود. در واقع زمانی که شما از یک استراتژی در بازار استفاده می کنید، حتی اگر درگیر ضرر شوید همچنان بر اساس یک برنامه پیش رفته اید و می توانید این ضرر را مدیریت کنید. اما اگر بدون استراتژی و برنامه وارد یک معامله شوید عملا هر رفتار شما ناشی از شانس و به نوعی احساسات غیر منطقی است.(برای کسب اطلاعات در مورد ضرر در معامله ارزهای دیجیتال این مقاله را بخوانید.)

بنابراین تریدرهای تازه کار باید به خوبی بدانند که داشتن یک استراتژی – به خصوص استراتژی شخصی سازی شده بر اساس شخصیت و نیاز خودشان – اصلی ترین و مهمترین فاکتور برای موفقیت در بازار محسوب می شود.

تریدرهای مبتدی

نکته چهارم برای تریدرهای تازه کار: ضرر خود را مدیریت کنید!

اولین مفهومی که در ذهن تریدرهای تازه کار وجود دارد، فرار از ضرر کردن است. در واقع این تریدرها در اولین نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار گام اینگونه تصور می کنند که نباید در هیچ معامله ای دچار ضرر شوند. اما بازار واقعیت دیگری دارد. هر معامله گر و سرمایه گذار حرفه ای نیز روزی درگیر ضرر می شود. بنابراین این تصور که هیچگاه درگیر ضرر نخواهید شد و یا می توانید از آن فرار کنید یک توهم رویایی بیشتر نیست.

نکته بسیار مهم این است که شما باید در بازار یاد بگیرید که چگونه ضرر خودتان را مدیریت کنید. در واقع شما باید بدانید که ضرر کردن یکی از احتمالات دنیای اقتصاد است. علت این مسئله نیز کاملا مشخص است. در دنیای اقتصاد فاکتورهای کنترل شونده و غیرقابل کنترل بسیاری وجود دارد. مهمترین این فاکتورهای تاثیرگذار آینده است. در واقع نه شما و نه هیچکس دیگر قادر نیست آینده بازار را پیش بینی دقیق کند. هر لحظه این احتمال وجود دارد که اتفاقی رخ بدهد و تمام برنامه های معامله گران را تغییر دهد.

بنابراین ضرر کردن همواره یکی از احتمالا قوی در بازار است. نکته مهمی که باید تریدرهای تازه کار به آن توجه داشته باشند این است که باید برای ضرر کردن نیز برنامه و استراتژی مناسبی داشته باشند. در واقع هر معامله گری باید بداند که در موقعیت ضرر چه رفتاری از خود نشان دهد و چگونه با این موقعیت کنار بیاید. این گونه معامله گران می توانند ضرر خود را مدیریت کنند و در موقعیت بعدی این ضرر را به سادگی جبران نمایند.

نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار: اخبار را فراموش نکنید

بازارهای سرمایه ای به خصوص بازار ارزهای دیجیتال به شدت به اخبار وابسته است. اخبار های مختلف می تواند سریع بازار را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تریدرهای تازه کار باید به طور منظم اخبارها را زیر نظر داشته باشند. این زیر نظر داشتن مداوم اخبار کم کم به آن ها نشان می دهد که کدام دسته از اخبار اهمیت بالاتری دارد و کدام دسته از آن ها چندان تاثیرگذار نیستند.

همچنین تریدرهای تازه کار و به طور کلی تمامی معامله گران باید یاد بگیرند که بر اساس هر خبر چه رفتاری از خود نشان دهند. این نکته به خصوص برای بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم و حیاتی است. زیرا این بازار کاملا نوپاست و درست مانند یک شاخه نازک است که به هر بادی تغییر جهت می دهد. از این رو با دنبال کردن اخبار سعی کنید موقعیت های خوبی برای خود در معاملات دست و پا کنید.

8 راهنمایی برای معامله گران جدید به منظور انجام معامله در باینری نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار آپشن

راهنمای باینری آپشن

چه بخواهید یک مقدار پول اضافه را تبدیل به یک منبع درآمد تمام مدت کنید یا اینکه مقدار زیادی پول را در یک مدت کوتاه بدست آورید، معامله از طریق باینری آبشن یا فارکس یک روش عالی برای بدست آوردن همه اینهاست. همانطور که این روش به آرامی در تمام دنیا به محبوبیت رسیده، هزاران نفر هستند که با اندکی دانش یا بدون دانش پایه ای پول خوبی بدست می آورند.به هر حال باینری آبشن کار خیلی راحتی نیست . با دنبال کردن روشهای گفته شده در ادامه متن ، موفقیت میتواند بدست بیاید و ریسک ها به حداقل برسند.

توصیح برای باینری آپشن

اولین و مهمترین توصیه ای که میشود برای تریدرهای مبتدی داشت این است که یک بروکر خوب باینری آبشن برای کمک در این زمینه انتخاب کنند.بروکری که کارش را بلد است و تفاوت ایجاد میکند.وب سایتهای متفاوتی برای مقایسه در دسترس است که انتخاب را برای معامله گران جدید آسان تر میکند. پس هر کسی میتواند به راحتی با این وب سایتها مشورت کند و در میان موارد ، یک بروکر خوب باینری آبشن را انتخاب کند ، که پیشنهاد ما بروکر آلپاری میباشد با بیش از 20 سال سابقه و فضایی کاملا فارسی که میتوانید آموزش ثبت نام در بروکر ALPARI را از لینک زیر مشاهده فرمایید.

نکته دوم اینکه توصیه میشود دانش خود را در زمینه معامله با باینری آپشن افزایش دهید.دوره های آموزشی برای انتقال دانش معامله باینری آپشن به تریدرهای جدید در دسترس است. خواندن کتابهای جدید درباره این موضوع یا گفت و گو با معامله گران دیگر درباره موضوع هم میتواند مفید باشد.این نوع معامله تجربه ای مدام در حال تغییر و تحول است ، از این رو دانش این موضوع هم مدام در حال گسترش است.

نکته سوم : معامله بلند مدت نتیجه بهتری دارد و معامله در باینری آبشن یک فعالیت بلند مدت است.توسعه یک برنامه بلند مدت برای معامله باینری آبشن و داشتن انتخابهای درست به شما اطمینان میدهد که سرانجام به اوج خواهید رسید.درباره وسوسه های زودگذر که در راستای استراتژی های کلی شما نیست مقاومت کنبد و خیلی جدی برنامه مشخص خود را دنبال کنید.

نکته چهارم اینکه با مقاومت در برابر میل به سرمایه گذاری بیش از حد ، ریسک های خود را کاهش دهید.مبتدی ها برای بدست آوردن یک امتیاز بزرگ خیلی هیجان زده میشوند اما باید خویشتن داری بیشتری نشان دهند که این میتواند نتیجه کار را تغییر دهد.بروکرهای باینری آپشن شما را نصیحت میکنند که نه فقط با شجاعت بلکه با تفکر منطقی سرمایه گذاری کنید.

نکته پنجم : لازم است در هنگام اتخاذ هر نوع تصمیمی درباره معامله با باینری آبشن ، منطقی فکر کنید.زمانی که مبتدیان از نظر احساسی در شرایط مناسبی نیستند، بهتر است معامله ای انجام ندهند چرا که احساسات میتواند در معامله شما اختلال ایجاد کند.اتخاذ تصمیمات اشتباه در شرایط احساسی خیلی ساده اتفاق می افتد، پس توصیه میشود در این حالت احساسی از انجام هر نوع معامله ای دوری کنید تا زمانی که بتوانید آرامش خود را بدست آورید و ذهنتان را آماده کنید.

ششمین توصیه ، آماده سازی خودتان قبل از انجام معامله در باینری آپشن است.مطالعه بازار و بررسی نمودارها به مروز زمان میتواند به معامله گران تازه کار کمک کند که بتوانند سازو کارهای binary option را پیش بینی کنند و در نتیجه به آنها کمک میکند که تصمیمات مناسب بگیرند.

نکته هفتم :توصیه خیلی مهم بعدی مطلع بودن از اخبار معامله است.هوشیار بودن در دریافت اخبار فوری درباره شرایط بازار، میتواند به معامله گر binary option دیدی روشن از شرایط موجود بدهد و انجام معامله در زمان خرابی بازار را برای او راحت تر کند.با درک دلیل اصلی و ریشه ای تغییرات بازار، معامله گر تازه کار میتواند کنترل بازار را در دستهای خود بگیرد وقتی که نوسان قیمت هست یا بازار خراب است.

هیچ کردن یا پوشش ریسک معاملات فقط منجر به کاهش کسب سود بر اساس احتمالات آماری را میدهد تا افزایش آنها.

آخرین نکته کلیدی این است که لذت بردن در هنگام معامله با باینری آبشن بسیار مهم است.معامله گران مبتدی باینری آبشن باید مطمئن شوند که این کار برایشان خسته کننده و کسالت بار نشود.اگر یک معامله گر در هنگام معامله از کارش لذت ببرد، به سمت آن کشیده میشود ، توجه بیشتری میکند و تصمیمات بهتری میگیرد و در.نتیجه سود بیشتری بدست می آید

قوانین موفقیت در ترید و معامله گری

امروزه بسیاری از افراد به دنبال راهکاری برای سرمایه گذاری و چند برابر کردن سرمایه خود در مدت زمان کوتاهی هستند. شاید بعد از جست و جو و بررسی سایت ها و مقالات مختلف به این نتیجه برسید که ترید یا معامله گری بی دردسر ترین و راحت ترین کار است. چرا که می توانید در خانه خود و با داشتن اندکی سرمایه کار ترید را شروع کنید. اما بعد از این وارد کار ترید شدید ملاحظه می کنید که این کار آن چنان که فکر می کردید ساده نیست! این مقاله پاسخی است به این سوال که چگونه می توانیم به یک تریدر موفق تبدیل شویم؟

شاید شما هم کتاب جادوگران بازار ( Market Wizards ) را خوانده‌ باشید. کتابی که در آن با تریدرهای بزرگ و افسانه‌ای‌ مصاحبه کرده و رموز موفقیت آن ها را بازگو می کند. اگر این کتاب را عمیق درک کرده باشید متوجه نکات اساسی خواهید شد که در انجام معاملات کمک شایانی به شما خواهد کرد.

یکی از نکات اساسی، فارغ از نحوه عملکرد تریدرها این است که همه‌ی آنها یک ضرر سنگین را در ابتدای کارشان تجربه کرده اند و این امر باعث شده تا باورها و اعتقادات اشتباهشان را شناسایی کنند و این توانایی فوق‌العاده را به دست آورده‌اند که خودشان را با شرایط وفق بدهند و در کسری از ثانیه تفکرشان را عوض کنند. نکته مهم این است که استراتژی معاملاتی، روحیات و رفتار هر یک از آن ها متفاوت بود، اما قوانین مشخصی را دنبال کرده بودند که بطور شگفت آوری مشابه یکدیگر بود.

در واقع تمامی تریدرهای بزرگ و موفق دنیا از یک الگوی یکسان برای دست یابی به موفقیت مالی استفاده می کنند. اما سوال اساسی این است که این قوانین و الگوهای موفقیت در ترید را چگونه می توان دنبال کرد؟

قانون اول: بدون هیچ پیش‌ زمینه‌ای شروع به کار کردن

شروع به کار در ارزهای دیجیتال

در ابتدای شروع به ترید و معامله گری اصلا مهم نیست که چقدر مهارت و تجربه دارید، همیشه به یاد داشته باشید که همه در ابتدا از هیچ شروع کرده اند و رفته رفته بر نقاط ضعف خود آگاهی پیدا کرده اند. ممکن است بعضی از افراد دارای یک استعداد ذاتی در ترید باشند، اما این موضوع در ابتدای راه اهمیتی ندارد. همه تریدرهای بزرگ از پله اول شروع کرده اند و هیچ کس از همان اول یک تریدر حرفه ای نیست و حتی به بازاری که در آن کار می کند آشنایی کافی نداشته است.

ممکن است که شما افرادی را دیده باشید که در مدت زمان کوتاهی در بازارهای مالی ثروتمند شده اند و یا از طریق بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) به ثروت بسیار زیادی دست یافته اند و به این امید که شاید شما هم بتوانید سرمایه خود را چند برابر کنید، وارد بازار می شوید. حتی اگر مهارت و دانش تحلیل تکنیکال بالایی داشته باشید، به قوانین و الگوهای اساسی موفیت در ترید توجهی نمی کنید. بسیاری از تریدرها تصور می‌کنند که از بازار باهوش‌ترند. حتی اگر به قوانین ارزشمند بازار که در طول سال‌ها به دست آمده‌اند آگاهی داشته باشند، بازم هم خیال می کنند که این قوانین در مورد آن ها صدق نمی‌کند.

قانون دوم: اسیر شدن در تله های بازارهای مالی

تله های بازارهای مالی

بهتر است با این سوال شروع کنیم که آیا شما تصور می کنید که اشتباهات سایر تریدر ها را مرتکب نمی‌شوید؟‌

باید گفت که هیچ تریدری نمی تواند ادعا کند که تاکنون اشتباهی انجام نداده است.

شاید تریدرهای تازه کار این مفهوم را درک نکنند که قوانین برای این به وجود آمده‌اند که از آنها محافظت کند، حتی اگر خودشان قوانین را ندانند!

مشکل اینجاست که آنها دقیقا نمی‌دانند قوانین برای آن ها چه کارایی دارد، حتی اگر توسط تریدرهای موفق آموزش ببینند، تا زمانی که خودشان تجربه کافی را بدست نیاورند معاملات موفقی نخواهند داشت. در واقع دانش باید از طریق تجربه شخصی بدست بیاید. شاید از خود بپرسید که منظور از این قوانین چیست؟

بطور خلاصه به پنج قانون اصلی اشاره می کنیم:

 • بیش از حد ترید نکنید.
 • میزان سرمایه خود را در دارایی های مختلف پخش کنید.
 • همیشه در تریدهای خود حد ضرر مشخص کنید.
 • از تصمیات لحظه‌ای و هیجانی بپرهیزید.
 • بصورت احساسی ترید نکنید.

البته اینها فقط چند قانون اساسی بودند که هر تریدری باید آنها را به یاد بسپارد. اما در ابتدای کار اغلب افراد این قوانین را نادیده می گیرند. در این مورد یکی از موفق ترین تریدرهای بازار جفت ارز فارکس به نام بروس کونر، داستان یکی از اولین تریدهایش را اینگونه تعریف می کند:

من سرمایه اولیه‌ ام را با انجام قراردادهای کم ریسک به دست آورده بودم. اما وقتی که قیمت دانه‌های سویا در سال‌های ۱۹۷۰ به شدت بالا رفت و رکورد زد، کارگزارش هیجان زده شد و با طمع زیادی با اون تماس گرفت و گفت:‌ قرار است دانه‌های سویا به شدت گران شوند! او گفت که اجازه دهید تا مبلغ فروش استقراضی ماه نوامبر را برای شما افزایش دهم، و وقتی چند روز دیگر قیمت به حداکثر میزان خود رسید، سود بیشتری از فروش آن ها نصیبتان شود. من هم موافقت کردم. در آن لحظه احساس اشتیاق و خوشحالی بسیار زیادی داشتم تا اینکه 20 دقیقه بعد، کارگزارم دوباره با من تماس گرفت. اما اینبار صدایش کاملا آشفته بود. او گفت که بازار نزولی شده و مقدار زیادی در ضرر هستید.

کاملا شوکه شده بودم و با عصبانیت گفتم که هرآنچه خرید کردی بفروش. خیلی خوش‌شانس بودم که در زمانی که دیگر خریداری در بازار نبود، توانستم از بازار بیرون بیاییم. اما به هر حال ضرر بزرگی متحمل شده بودم. در ابتدای روز بیشتر از ۴۵ هزار دلار داشتم. اما در پایان فقط ۲۲ هزار دلار در حسابم باقی ماند. بعد از آن کونر از احساس وحشتناکی صحبت می‌کند که هر تریدری وقتی با شکست روبرو می شود آنرا تجربه کرده است.

قانون سوم: ضرر سنگین

ضرر سنگین در ترید

قطعا هر تریدری در طول فعالیت خود در بازارهای مالی یک ضرر سنگین را تجربه خواهد کرد. حتی تریدرهای بزرگ دنیا نیز حداقل یکبار بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست داده اند و از صفر شروع کرده اند. همچنین کونر احساسا شکست و از دست دادن پول را اینگونه توصیف می کند:

دچار شوک احساسی شدم. نمی‌توانستم باور کنم که آنقدر احمق بوده‌ام. با وجود سال‌ها مطالعه‌ای که داشتم، باید شکست سختی می‌خوردم تا بازار را درک کنم. تصور می کردم که بازار من را قورت داده و مسیر پول درآوردنم از طریق ترید را گم کرده ام.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز این اتفاق برای بسیاری از تریدرهای بی تجربه زیاد اتفاق افتاده است، مثلا در زمانی که نمودار ارز دیجیتال نئو (NEO) صعودی و درحال بالا رفتن قیمت بود، بسیار از افراد آماتور دیر وارد بازار شدند و تمام سرمایه خود را فقط بر روی این ارز دیجیتال سرمایه گذاری کردند. درست است که بعد از چند روز قیمت ارز نئو بالا رفت و تقریبا دوبرابر شد، اما به یکباره همه چیر تغییر کرد. دولت چین اکسچنج‌های بزرگ را تهدید کرد و یکسری ممنوعیت ها برای آن ها وضع کرد. هر روز اخبار بدی از دنیای کریپتو به گوش می رسید و بسیار از ارزهای دیجیتال شروع به ریزش های شدید کردند. در آن زمان نگه داشتن هیچ کوینی بدتر از یک کوین چینی مثل نئو نبود!

آماتورها مشاهده می کردند که همه سودهایشان در طول چند روز درحال نابود شدن است. اما با تصور اینکه اوضاع در حال عوض نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار شدن است اقدام به نگهداری آن ارز کردند و قیمت آن روز به روز پایین می رفت. بعد از گذشت چند هفته بالاخره جو بازار کمی متعادل شد و چیزی در حدود 70 درصد از سرمایه تریدرهای آماتور در این مدت زمان از بین رفت.

قانون چهارم: درس گرفتن از اشتباهات

درس گرفتن از اشتباهات

بعد از آنکه یک ضرر بزرگ را تجربه کردید، به مرور زمان متوجه خواهید شد که شاید آن ضرر بهترین تجربه در طول زندگی تریدینگ شما باشد! بی شک افرادی که ترید را به عنوان یک شغل اصلی و راهی برای کسب درآمد خود محسوب می کنند، اشتباهات خود را بررسی کرده و تمام عقاید و استراتژی معاملاتی خود را به زیر سوال می برند. دیگر هیچ چیز را فقط از روی قیمتش قضاوت نمی‌کنند و سعی می کنند که با اصول کامل ترید انجام دهند.

در این مورد پاول تودور جونز یکی دیگر از تریدرهای بزرگ دنیا می گوید، زمانی که همه سرمایه ام از بین رفت با خود گفتم که چرا همه چیز را بر روی یک ترید وارد کنم؟ همان موقع بود که تصمیم گرفتم که اصول مدیریت پول و سرمایه را فراگیرم. آن شکست سنگین برای من تجربه‌ای آموزنده‌ بود، با تمام وجود بر می گردم و دوباره می جنگم.

پس شما اگر ضرری را متحمل نشوید، مفهوم هیچ کدام از قوانین را درک نخواهید کرد. همیشه فکر می‌کنید که با بقیه فرق دارید و قوانین بازار برای شما صادق نیستند. در صورتی که هیچ استثنایی وجود ندارد.

قانون پنجم: درک قوانین از سخت ترین راه

قوانین ترید

با توجه به آنچه گفته شاید برایتان سوال ایجاد شود که واقعا چرا باید ضرر و شکست در ترید را تجربه کنیم؟

در واقع شاید مفهوم اساسی زندگی همین افت و خیزهایی باشد که در طول زندگی تجربه می کنیم و در هر مرحله سعی داریم که بهتر از دفعات قبل مشکلات و اشتباهاتمان را برطرف کنیم. حقیقت این است که وقتی شما ضرر بزرگی متحمل می شوید، تمامی اشتباهات خود را بررسی می کنید و در میابید که وقتی تحت فشار هستید، نباید تصمیم گیری کنید.

البته برخی از تریدرها تمایل دارند که بازنده باقی بمانند، آن ها رنج کشیدن را دوست دارند اما نمی خواهند باور کنند که اشتباه کرده اند. اینها افرادی هستند که به جای خروج از بازار صبر می کنند تا بازار برگردد، اما در اغلب اوقات چنین اتفاقی نمی افتد.

قانون ششم: مدیریت سرمایه

مدیریت پول و سرمایه

یکی از اصول اساسی در تمامی بازار های مالی قانون مدیریت پول و سرمایه است. تعیین حد ضرر یکی دیگر از قوانینی است که هر تریدری باید آن را فرا بگیرد. مهم نیست که میزان مهارت شما در ترید کردن چقدر است، به‌هر حال باید بدانید که همیشه ممکن است اشتباه ‌کنید. پس همواره باید تکنیک محافظت کردن از پول و سرمایه خود را بدانید.

بطور کلی مبحث مدیریت سرمایه را می توان در چند قسمت خلاصه کرد:‌

 1. برای به حداقل رساندن ریسک در معاملات خود، سرمایه خود را در دارایی های مختلف نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار پخش کنید.
 2. همیشه از حدضرر استفاده کنید و بشدت به آن ها وفادار بمانید.
 3. تا زمانی کخ تجربه کافی را بدست نیاورده اید از مارجین ترید (اهرم مالی) بپرهیزید
 4. هنگامی که وارد ضرر شدید مقداری از سرمایه خود را از بازار خارج کنید
 5. اگر چند روز تریدهای شما با ضرر بسته شد، از همه چیز خارج شوید و کمی استراحت کنید.
 6. اگر یک ترید بد انجام دادید، بلافاصه خارج شوید، چون همیشه می‌توانید کمی بعد دوباره وارد شوید.

رعایت کردن این اصول به شما کمک می کند که از سرمایه خود محافظت کنید.

قانون هفتم: مسیر خود را انتخاب کنید

مسیر موفقیت در ترید

شاید عجیب بنظر بیاید اما بسیاری از تریدرهای موفق دنیا اخبار را دنبال نمی کنند. چراکه آن ها اعتقاد دارند اگر اتفاق بزرگی رخ دهد، چون مردم مدام در موردش حرف می‌زنند در جریان قرار می‌گیرید. اگر آنقدرها اتفاق مهمی نباشد که همه درموردش حرف بزنند، ارزشش را ندارد که درموردش بشنوید. در این صورت اسیر دست هیجانات نمی شوید و احساسی ترید نمی کنید.

علاوه بر این شما می توانید هر از گاهی یک نگاه اجمالی به نمودارهای یک تریدر دیگر بیندازید و ببینید با تحلیلی که خودتان نسبت به بازار دارید مطابقت می‌کند یا نه، اما فقط به یاد داشته باشید که چنین کاری را نباید همیشه انجام دهید و بر اساس تحلیل دیگران معامله کنید. در نهایت خودتان هستید که باید یک استراتژی معاملاتی شخصی در نظر بگیرید.

باید آنقدر در تحلیل تکنیکال مهارت کسب کنید که بتوانید به تحلیل های خودتان اعتماد داشته باشید و اشتباهات خودتان را کشف کنید.

بقول یکی از تریدرهای معروف دنیا، بهترین شرایط ممکن این است که طبیعت به شما اشتیاق‌های سوزان هدیه بدهد، بعدش به شما اهدافی برای ارضای این اشتیاق‌ها هم می‌دهد. اشتیاق سوزان یکی از قوانینی است که برای موفقیت در هر زمینه ای به آن نیاز دارید. در بیشتر کتاب های موفقیت مالی نیز اشتیاق سوزان یکی از مباحث اصلی و پایه ای موفقیت به شمار می رود.

اگر اشتیاق سوزان برای ترید کردن و برنده شدن در خودتان ایجاد کنید، راه موفیت به شما نشان داده خواهد شد و دیگری نیاز به مکم و تقلید از شخص دیگری ندارید. خودتان راهش را پیدا می‌کنید و وقتی که پای‌تان را به آب زدید دیگر نیازی نیست که شخص دیگری را دنبال کنید. در حقیقت باید سعی کنید که مسیر خودتان را پیدا کنید و به استاد خودتان تبدیل شوید.

قانون هشتم: استراتژی معاملاتی خودتان را داشته باشید

استراتژی معاملاتی

وقتی در ترید به دانش و مهارت کافی دست پیدا کردید، حال وقت آن است که سیستم کاری خود را توسعه دهید. چرا که شما آموزش هایی را فرا گرفته اید و می توانید تشخیص دهید که کدام روش و سیستم ترید برای شما کار ساز است.

باید برای خودتان یک سبک و استراتژی ترید کردن بسازید که با خصوصیات شخصی، نقاط قوت و نقاط ضعف‌تان سازگار باشد. اگر روش های شخص دیگری را کور کورانه دنبال کنید در زمان های حساس ترید، قدرت انتخاب و تصمیم گیری صحیح را نخواهید داشت. برای اینکار باید به درونتان بنگرید و از خود بپرسید که واقعا از دنیا چه می خواهم. در حقیقت هرکس هرچه که می‌خواهد از بازار می‌گیرد.

برخی از مردم دلشان می خواهد که بازنده باشند، شاید تعحب کنید ولی واقعا همینطور هست. آن ها باورهای شکست خورده و بازنده بودن را در ذهن خود پرورش داده اند. مثلا در ذهن خود این باور را پرورش داده اند که پول چرک کف دست است!

نکته کلیدی این است که هر باوری داشته باشید دنیا همان را به شما بر می گرداند، این نکته در هر زمینه ای از جمله بازار های مالی نیز کاربرد دارد. شاید افرادی را دیده باشید که حتی در بهترین روزهای بازار هم ضرر می کنند. این دقیقا مصداق بارز این جمله است. اگر مردم به طور عمیق به روش های ترید کردن خود نگاه کنند، خودشان متوجه می‌شوند، تمام آنچه که می‌خواهند، از جمله تمام اهداف‌شان را به دست می‌آورند، حتی اگر خودشان متوجه نباشند یا اینکه نخواهند به آن اعتراف کنند.

اما بهترین تریدرها واقعا اشتیاق دارند که پول دربیاورند. آن ها اشتیاق عمیقی برای بازارها و اشتیاق سوزانی برای برنده بودن دارند. آنها برای اینکه به این هدف دست پیدا کنند سرانجام با تفکر عمیق و فراتر رفتن از محدودیت‌های انسانی‌شان به این درک می‌رسند و وقتی که این کار را کردند آماده هستند تا در مسیر خاص خودشان قدم بردارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.